Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-49

*Hz. Aişe(r.a)’nin 13 Haziran 678 tarihinde vefat edip, cenaze namazını Ebu Hureyre(r.a)’nin kıldırdığını.. *Tabiinden bir zatın Medine ehlinden birisine “Hz. Aişe’nin matemini kimler tuttu” diye sorması, üzerine o zatın “Hz. Aişe’yi anne bilenlerin hepsi” cevabını vererek, tüm Müslümanların bu vefat karşısında duyduğu eleme işaret ettiğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-02-01 02:43:17

*Hz. Aişe(r.a)'nin 13 Haziran 678 tarihinde vefat edip, cenaze namazını Ebu Hureyre(r.a)'nin kıldırdığını..

*Tabiinden bir zatın Medine ehlinden birisine "Hz. Aişe'nin matemini kimler tuttu" diye sorması, üzerine o zatın "Hz. Aişe'yi anne bilenlerin hepsi" cevabını vererek, tüm Müslümanların bu vefat karşısında duyduğu eleme işaret ettiğini..

* En çok hadis rivayet eden sahabeler arasında 2210 rivayetle Hz. Aişe(r.a)'nin altıncı sırada geldiğini..

* Hz. Aişe'nin bir talebesinin onun nesep bilgisi hakkında şöyle dediğini; "Hz. Aişe(r.a)'nin Arapların ahvaline muttali olması şayan-ı hayret değildir. Çünkü Aişe, Ebubekir'in kızıydı."

*Hz. Aişe'nin(r.a) rivayet ve fetvalarına yeğeni Urve bin Zübeyir kadar vâkıf olan kimsenin olmadığını. Bu zatın aynı zamanda siyer ilminin üstadlarından olduğunu. 

*Hz. Aişe, Hz. Hatice ve Hz. Fatıma'nın efdaliyetleri hakkında ulema arasında ihtilaf olduğunu. İbn-i Teymiyye ve talebesi İbn-i Kayyım'ın ise meseleyi şöylece çok güzel hallettiklerini; "Efdaliyetten maksad, uhrevi paye ise, bunu yalnız Cenab-ı Allah bilir. Efdaliyetten maksad asalet ise, Hz. Fatımatü'z Zehra hepsinden efdaldir. Maksad sabıkiyyet; yani ilk iman eden olmak, Müslümanlığın ilk uğradığı müşkülata mukavemet ederek herkesten önce iman etmek ve Hz. Peygambere yardımcı olmak ise, Hz. Hatice hepsinden efdaldir. Fakat maksat ilm-i kemalat, dini hizmetler, Hz. Peygamberin talim ve irşadlarını neşretmek ise, bu hususta hiç kimse Hz. Aişe'ye rakip olamaz." 

*Sasanilerle yapılan Celula savaşının sonrası Medine'ye gelen ganimetleri görünce Halife Hz. Ömer(r.a)'in gözyaşlarını tutamadığını. Sebebi sorulduğunda ise, "Nereye servet ve para girerse, düşmanlık ve geçimsizlik onları takip eder" dediğini.

*Hz. Ömer(r.a)'in hilafeti sırasında ülkeyi "Cünd" adı verilen dokuz askeri bölgeye taksim ettiğini, bunların; Medine, Kûfe, Basra, Musul, Fustat, Mısır, Humus, Ürdün ve Filistin olduğunu..

*Taberi'nin, Hz. Ömer'in(r.a) aldığı istihbari tedbirleri anlatırken; "Her orduda Hz. Ömer'in gizli memurları bulunurdu. Bundan dolayı Hz. Ömer her şeyden haberdar olurdu" dediğini..

* Kendisinden Müslümanlara karşı yardım isteyen İran hükümdarına Çin hükümdarının; "Müslümanlar gibi bir milletle ölçüşmek, semeresiz bir iştir" diye haber gönderdiğini.

*Savaş meydanından geri çekilmek zorunda kalan bir İranlı kumandanın İran başkumandanı tarafından sorguya çekildiğinde, okunu çekerek bir taşı paramparça ettiğini ve "bu keskin oklar bile Müslümanlar üzerinde tesir etmezse, bunun manası Allah'ın onlarla beraber olduğudur. O halde onlarla harp etmekte mana yoktur" dediğini..

Kaynaklar

1- Süleyman Nedvi, Siretü'n Nebi, İngilizce Çevirisinden Türkçe Terceme; Asr-ı Saadet, Mütercim; Ömer Rıza Doğrul, Cilt: 3, Eser Neşriyat, İst. 1978

2-Şibli Numani, El Faruk, İngilizce Çevirisinden Türkçe Terceme; Hz Ömer, Mütercim; Ömer Rıza Doğrul, Asr-ı Saadet Tercümesi, 4. Cildin içinde, Eser Neşriyat, İst. 1978

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İnsanlar yalnız inandık demeleri ile bırakılıveriliceklerini, kendilerinin imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar?

Ankebut, 2

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Bir grup, Kitabullah'ı okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI