Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-48

*Osman bin Ebil As(r.a)’ın Peygamber Efendimiz(aleyhissalatu vesselam) tarafından Taif’e vali olarak tayin edildiğini. Aslen Taifli olan bu zatın, irtihal-i nebevi hengâmında “Ey Sakifliler! Siz İslam’a girmekte insanların en sonuncusu oldunuz. Öyleyse, mürted olmakta(İslam’dan çıkmakta) insanların ilkleri olmayınız” diyerek Sakif kabilesinin mürted olmasını engellediğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-01-22 02:32:56

*Osman bin Ebil As(r.a)'ın Peygamber Efendimiz(aleyhissalatu vesselam) tarafından Taif'e vali olarak tayin edildiğini. Aslen Taifli olan bu zatın, irtihal-i nebevi hengâmında "Ey Sakifliler! Siz İslam'a girmekte insanların en sonuncusu oldunuz. Öyleyse, mürted olmakta(İslam'dan çıkmakta) insanların ilkleri olmayınız" diyerek Sakif kabilesinin mürted olmasını engellediğini..

*Süheyl bin Amr(r.a)'ın cihad için gittiği Şam topraklarından bir daha geri dönmek istemediğini ve "Artık ben ölünceye kadar sınırları korumak için nöbet bekleyeceğim ve Mekke'ye dönmeyeceğim" deyip, Amvas taununda vefat edene kadar Şam'da kaldığını..

* Sa'd bin Hayseme(r.a) ile babasının Bedir'e katılmak için çok arzu duyduklarını.. Birisinin ev halkının başında kalması için sonunda aralarında kura çektiklerini ve kuranın kendisine çıkan Sa'd bin Hayseme'nin Kureyş'in meşhur cengaveri Amr bin Abd-i Vedd tarafından Bedir günü şehid edildiğini..

*Süheyb-i Rumi hazretlerinin aslen Arap olduğu halde, Rum diyarında yetiştiği için Arapçayı unuttuğunu ve Rumcayı bildiğini. Daha sonra tekrar öğrendiği Arapçayı rahat konuşamadığını. Saçı ve sakalı sarı olduğu için "Kumral" manasına gelen Suheyb lakabının kendisine verildiğini..

*Süheyb-i Rumi hazretlerine Peygamber efendimiz(aleyhissalatu vesselam) tarafından "Ebu Yahya" künyesinin verildiğini..

*Abdullah bin Ömer(r.a)'in şöyle dediğini; "Rasul-i Ekrem'in hayatı esnasında evlerimizde karılarımızla konuşurken, ağzımızdan pervasızca bir lakırdı çıkmamasına dikkat ederdik. Çünkü bu hareketimizin vahiy lisanıyla takbih edilmesinden korkardık."

*Ashab'dan en son vefat eden Ebu Tufeyl(r.a)'in Hicri 100 senesinde vefat ederken; "Ben öldükten sonra yeryüzünde Peygamberi gören hiç kimse kalmıyor" dediğini..

*Hz. Hafsa(r.a)'nın Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın emriyle Şifa bint-i Abdullah(r.a) adlı hanımdan okuma yazmayı öğrendiğini..

*Hz. Ebubekir(r.a)'in şiire olan büyük vukufiyetinden dolayı, Kureyş şairlerinin, yazdıkları şiirleri önce ona okuyup, onun görüş ve tavsiyelerine göre şiirlerine son şeklini verip onları insanlarla paylaştıklarını..

*Ezvac-ı Tahirat arasında okuma yazmayı bilenlerin Hz. Hafsa(r.a) ve Ümm-ü Seleme(r.a) validelerimiz olduğunu. Hz. Aişe(r.a)'nin ise, okumayı sökebilip yazmayı bilmediğini..

Kaynaklar

1-M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü's Sahabe, terc. Hayri Demirci, Cilt: 1, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

2-Tahir'ül Mevlevi, Şerh-i Mesnevi, Cilt. 10, Şamil Yayınevi, İst.

3-Süleyman Nedvi, Siretü'n Nebi, İngilizce Çevirisinden Türkçe Terceme; Asr-ı Saadet, Mütercim; Ömer Rıza Doğrul, Cilt: 3, Eser Neşriyat, İst. 1978

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

Cum'a, 8

GÜNÜN HADİSİ

"Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah'ın Kitab'ı ve Resulünün Sünneti."

Muvatta, Kader 3, (2, 899)

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI