Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-46

* Hz. Hatice(r.a)’nin, ilk kocası Ebu Hâle’den Hind adında bir erkek çocuğu, ikinci kocası Atik bin Âbid el Mahzumi’den de Hind adlı bir kızı olduğundan dolayı, kendisine “Ümmü Hind” künyesinin verildiğini. *Hz. Hatice’nin oğlu Hind’in


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-01-08 06:14:30

* Hz. Hatice(r.a)'nin, ilk kocası Ebu Hâle'den Hind adında bir erkek çocuğu, ikinci kocası Atik bin Âbid el Mahzumi'den de Hind adlı bir kızı olduğundan dolayı, kendisine "Ümmü Hind" künyesinin verildiğini.

*Hz. Hatice'nin oğlu Hind'in Cemel savaşında vefat ettiğini..

*Hz. Aişe'nin(r.a) hiç evladı olmadığı halde, kız kardeşinin oğlu Abdullah bin Zübeyr'i evladı gibi yetiştirdiğinden dolayı kendisine "Ümmü Abdullah" künyesinin verildiğini..

*Hz. Aişe'nin(r.a) ashabın bazılarının ilmi içtihatlarına yaptığı ilmi itirazların İmam Suyuti tarafından bir risalede toplandığını..

*Talebelerinin Hz. Aişe(r.a) hakkında; "biz ondan daha fasih ve düzgün söz söyleyen kimse görmedik" dediklerini..

*Hz. Esma binti Ebubekir(r.a)'in kız kardeşi Hz. Aişe'den 10 yaş büyük olup, 100 yaşında vefat ettiğini, kendisinin Hz. Aişe ile baba bir üvey kardeş olduklarını..

*Peygamberimizin Ebu Seleme bin Abdülesed(r.a)'nin cenaze namazında dokuz tekbir aldığını. Ashabın Allah Rasulünün(Sallalahu aleyhi ve sellem) yanıldığını zannettiklerini. Efendimizin ise 'Ebu Seleme'nin bin tekbire bile layık olduğunu' buyurduğunu..

*Zeyd bin Harise(r.a)'nin Peygamber Efendimizin meşhur okçuları arasında olduğunu..

*Peygamberimizin Ensar'dan üç şairi olup, bunların; Abdullah bin Revaha, Hassan bin Sabit ve Ka'b bin Malik(radıyallahu anhüm) olduğunu..

 *Ümmü Habibe(r.a)'nin asıl adının Remle olduğunu..

*Mekke fethinde Muhacirlerin parolasının "Ya Benî Abdurrahman", Ensardan Evslilerin; "Ya Benî Ubeydullah" Ensardan Hazreclilerin ise "Ya Benî Abdullah" olduğunu..

*İkrime bin Ebu Cehl(r.a)'in Cahiliyye döneminde Mekke'de put yapıp satanların başı olduğu halde, İslam ile şereflenince Kureyşlilerin hangisinin evinde put varsa, gidip onu kırar olduğunu..

*Hz. İkrime'nin(r.a) Yermuk savaşında şehid düşmeden önce "kendini biraz sakın" tavsiyelerine; "Lat ve Uzza adına savaşırken kendimi esirgemedim. Şimdi Allah ve Rasulü yolunda savaşırken mi esirgeyecek, sağ bırakmak istemeyeceğim?! Hayır! Vallahi hiçbir zaman bunu yapmam" dediğini. Şehid olduğunda vücudunda yetmişten fazla ok, kılıç ve mızrak yarası olduğunu.. 

* Rivayetlere göre, Taif'in efendisi Urve bin Mesud(r.a)'un simaca Hz. İsa(a.s)'ya benzediğini..

*Habeş Necaşi'si Ashama'nın isminin Arapça karşılığının hediye, ihsan manalarına geldiğini..

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Habeş Necaşi'si Ashama bin Erma'dan başka hiç kimsenin gıyabi cenaze namazını kıldırmadığını..

* Tebuk Seferi hazırlıkları sırasında Hz. Ebubekir(r.a)'in bütün mal varlığını getirip vermesi üzerine, Hz. Ömer(r.a)'in ağlayarak; "Vallahi Ey Ebubekir! Babam anam sana feda olsun! Hayır yolunda hiçbir yarış yapmadık ki, sen onda beni geçmiş olmayasın. Ben artık anladım ki, hiçbir şeyde seni geçemeyeceğim" dediğini..

*Tebuk seferinde Allah Rasulünün(aleyhissalatu vesselam) Hz. Ebubekir(r.a)'i ordugahta namaz kıldırmakla vazifelendirdiğini..

Kaynaklar

1- Mevlana Şibli Numani, Siretü'n Nebi, İngilizceden Türkçeye tercüme; Asr-ı Saadet, Cilt: 2, mütercim; Ömer Rıza Doğrul, Eser Neşriyat, İst. 1978

2-M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt; 15, Şamil Yayınevi, İst. Tarihsiz

3- M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt; 16, Şamil Yayınevi, İst. Tarihsiz

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın

Münafikün, 10

GÜNÜN HADİSİ

Takat getirebileceğiniz ameli alınız.Allah'a yemin olsun ki siz usanmadıkça Allah usanmaz.

Müslim, Kitabu Salati'l-Musafirin ve Kasriha

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI