Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-45

*Mute gazvesinin diğer isminin Ceyş’ül Umera gazvesi(Kumandanlar Ordusu gazvesi) olduğunu.. *Mute savaşının yedi gün sürdüğünü..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-12-31 05:03:12

*Mute gazvesinin diğer isminin Ceyş'ül Umera gazvesi(Kumandanlar Ordusu gazvesi) olduğunu..

*Mute savaşının yedi gün sürdüğünü..

*Mute'de şehid düşen Hz. Cafer bin Ebu Talib(r.a)'in oğlu Abdullah bin Cafer'in taziye için evlerine gelen Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'in durumunu bize şöyle anlattığını; "Rasulullah aleyhisselam benim ve kardeşimin başını okşarken, ben onun yüzüne bakıyordum. Gözlerinden süzülen yaşlar, sakalından damlıyordu."

* Peygamberimizin şehid düşen Hz. Cafer'in ev halkına yemek gönderdiğini. Bunun, İslam'da ölünün ev halkı için yapılan ilk yemek olduğunu..

*Efendimizin(aleyhissalatu vesselam), Hz. Cafer(r.a)'in iki yetim evladı; Abdullah ve kardeşi Muhammed'i severken; "Muhammed, amcamız Ebu Talib'e daha çok benziyor. Abdullah ise bana daha çok benziyor" buyurduğunu..

*Hz. Cafer(r.a)'in şehid düştüğü haberi karşısında Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) hüznünü Hz. Aişe(r.a)'nin şöyle anlattığını; "Cafer'in şehid edildiği haberi geldiği zaman Rasulullah aleyhisselamın yüzünden çok hüzünlü olduğunu anladık."

*Mute'nin ilk şehid komutanı Zeyd bin Harise(r.a)'nin küçük kızının Peygamber efendimizin yüzüne ağlamaklı ağlamaklı bakınca, Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) dayanamayarak ağlamaya başladığını. Sa'd bin Ubade(r.a)'nin "ya Rasulullah bu ne hal" demesi üzerine de; "Bu, sevenin sevdiğine özlemidir" buyurduğunu..

*Hz. Cafer bin Ebu Talib(r.a)'in üç oğlu; Abdullah, Muhammed ve Avn'ın Habeşistan'da dünyaya geldiklerini..

* Hz. Cafer bin Ebu Talib(r.a)'ın yoksullara yardıma ve onların gönüllerini almaya çok düşkün olduğundan Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) ona "yoksullar babası" lakabını taktığını..

*Medine'nin dışından Peygamber efendimizi(sallallahu aleyhi ve sellem) ziyarete gelenlerin Hz. Remle, Ümm-ü Süleym ve Ümmü Şerik adlı hanım sahabelerin evlerinin misafirhane işlevini gördüğünü.. 

* Hz. Enes bin Malik(r.a)'in 113 sene yaşayıp, 80 tane evlat ve torununu görmek kendisine nasip olduğunu..

Kaynaklar

1-Tahir'ül Mevlevi, Şerh-i Mesnevi, cilt: 6, Şamil Yayınevi, İst.

2-M. Asım Köksal, İslam Tarihi, cilt. 15, Şamil Yayınevi, İst.

3-Mevlana Şibli Numani, Siretü'n Nebi, Urduca'dan Türkçeye Tercüme; Son Peygamber, mütercim; Yusuf Karaca, İz Yayıncılık, İst.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

Şûra, 43

GÜNÜN HADİSİ

İki ni'met (iki güzel hal) vardır ki, insanlardan çoğu bu ni'metleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat, boş vakit.

Abdullâh b. Abbâs (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI