Cevaplar.Org

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-11

11. Cilt *“Sen çocukluğundan beri sebepleri görüyor ve cehaletin dolayısıyla sebeplere yapışıyorsun.” Hz. Mevlana *“Ruhun ne rengi var, ne unsurlara bağlıdır, ne de toprağa mensuptur.” Hz. Mevlana


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-12-31 04:50:21

11. Cilt

*"Sen çocukluğundan beri sebepleri görüyor ve cehaletin dolayısıyla sebeplere yapışıyorsun." Hz. Mevlana

*"Ruhun ne rengi var, ne unsurlara bağlıdır, ne de toprağa mensuptur." Hz. Mevlana

*Key tuvan ba şiaya goften ez Ömer

Key tuvan bırbıt zaden derpiş ker

"Şia'ya Ömer'den bahsetmek veya sağırın yanında saz çalmak mümkün olur mu?" Hz. Mevlana

*"Anlamaya istidadı olan kimseye taşlar, kerpiçler bile dile gelir de, anlatılması icap edeni anlatır." Hz. Mevlana

*"Arayan aradığını bulsun diye, her ne halk edilmişse, ihtiyaç sahipleri için halk edilmiştir." Hz. Mevlana

*"Takdir-i ilahi ile kaybettiğin şeyler, yakinen bil ki, senden bir belayı giderir." Hz. Mevlana

*"Gam ve kederler, olmayacak arzulardan doğar. Onların sahibi olan kimse şeytanın avıdır." Hz. Mevlana

* "Yedi yüz kere yanılmak nedir bir cüzde

Böyle olmaz a benim hafızım, ezber dediğin." Muallim Naci

*Anki bedhed ni ümid ve sevdeha

An Hüdaist, an Hüdaist, an Hüdaist

"Bir şey ümit etmeyerek ve fayda gözetmeyerek veren ancak Allah'tır, Allah'tır, Allah'tır." Hz. Mevlana

* "Bütün âlem, hakikaten secde eder ve kendi diliyle Hakkı tesbih ve takdis eder. Fakat irade ve ihtiyarı olmadığından, ücreti, ettiği tesbihten ibarettir." Hz. Mevlana

*"Mideni yemekten boş bulundur ki dâhilinde marifet nuru göresin. Sen burnuna kadar yemekle dolu iken, o marifet nuru gelip de nerene sığar?" Sadi Şirazi

*"Oğul, herkesin ölümü kendi rengindedir. Düşman olanlara düşman, dost olanlara dosttur." Hz. Mevlana

*"Ger behari hoştei hud keştei

Ver hariri ve kez deri hud reştei

"Eğer sana bir diken batmışsa, o dikeni sen dikmişsindir. Eğer ipekli elbise içinde isen, kumaşını kendin dokumuşsundur." Hz. Mevlana

*Ger tera ayed zi ca yi töhmeti

Keret mazlumet daa der mihneti

"Sana bir yerden töhmet gelse, bilmiş ol ki zulmetmiş olduğun bir kimse, uğradığı mihnet içinde sana beddua etmiştir." Hz. Mevlana

*Çun sucudi ya rukui merdi keşt

Şad sucudi ve derani âlem-i biheşt

"Bir Müslüman secdeye veya rükuya erince, onun secdesi ve rükûu ahiret âleminde cennet olur." Hz. Mevlana

*Çunki perid ez dehanet hamdü Hak

Murgu Cennet sahateş Rabb-i felak

"Senin ağzından Allah'ın hamdi zuhur edince, Cenab-ı Hak o hamdi Cennet'te bir kuş yapar." Hz. Mevlana

*"Senin elinde sadaka ve zekât verilince, o sadaka, o zekât, Cennette bağ ve bahçe olacaktır." Hz. Mevlana

*"Ab-ı sabret ab-ı cuy huld şud

Cuy şiyr mehrutest u vud

 "Senin sabır suyun cennetteki nehirler..Cennetteki süt ırmağı da yine senin Allah'a olan aşk ve muhabbetindir." Hz. Mevlana

*Zevku taat keşt cuyi ankabin

Mesti ve şevk tu cuy-i hemrebin

"İbadetten aldığın zevk bal ırmağı, senin mest ve şevkin de şarap ırmağıdır." Hz. Mevlana

*Senin gazabın Cehennem ateşinin tohumudur, mayasıdır. Aklını başına al da o gazap ateşini söndür. Çünkü o senin için bir tuzaktır." Hz. Mevlana

*"Zahiri alametler batini ahvale delalet ettiği gibi, ibadete olan şevk ve iştiyak da Allah'ın indinde makbuliyete, bilakis ağırlık ve tembellik de merdudiyete alamet olur." Tahir'ül Mevlevi

*"Âlem-i ahiretin genişliğine nispeten dünyanın darlığı ana rahmi gibi kalır. Dünyadakiler de ana rahmindeki çocuklara benzer." Hz. Mevlana

* "Hakkın vereceği öyle bir altın hazinesidir ki, sen toprak altına yatınca senin ile beraber olur. Sair malların gibi vârislere kalmaz." Hz. Mevlana

*"Ölüm günü için şimdiden ölü ol ki, ebedi aşk ile kapı yoldaşı olasın." Hz. Mevlana

*Her küca başed şadmara basıti

Hest sahrai kerbud semil hiyati

"Şahımızın döşemesi nerede yayılmışsa, orası iğne gözü kadar dahi olsa bile, bizim için sahradır, geniştir." Hz. Mevlana

*Her küca ki Yusuf başed çumahi

Cefest ercu ki başed kaar çai

"Ay gibi Yusuf nerede ise, orası kuyu dibi bile olsa, bizim için Cennettir." Hz. Mevlana

*Âlemde bütün anlayışlar durup dinlenmezler. Ömür, koşup çabalama zamanıdır. Oturup işret etme zamanı değildir." Hz. Mevlana

*Kışın yüzü ekşidir ama şefkatlidir. Yaz güler yüzlüdür ama yakıcıdır." Hz. Mevlana

*"Peygamber hazeratının ruhları bu dünya kafesinden göçüp kurtulurken, su ve danenin geldiği bağı görürler." Hz. Mevlana

*"O kimsenin bulunduğu dünya kafesine ecel kedisi elini uzatmıştır ki, o pençenin adı derttir, elemdir ve karın ağrısıdır." Hz. Mevlana

*"Aşk bir dava, cefa çekmek de onun şahididir. Şahidi olmayan dava kaybedilir." Hz. Mevlana

*"Edep ve terbiyeden kaçan kimseler mertliğin de, mertlerin de yüzsuyunu dökmüşlerdir." Hz. Mevlana

*"Şeytanın insanın kalbine girmek için bir takım manevi delikleri vardır. O deliklerin her birinden başını çıkarır." Hz. Mevlana

*"Nefis sana dünya sevgisi ve dünya geçimine savaşma yüzünden ahiretteki azabı kolay göstermektedir." Hz. Mevlana

*"İlahi takdir icabı olarak sana belalar gelince, eseflenme. Bu kahırlar yüzünden elindeki sermayeyi sevgiliye bağışlarsın." Hz. Mevlana

*Akılsız kişileri her heva kapıp götürür. Çünkü onlarda ilmi ve ruhani kuvvet ağırlığı yoktur." Hz. Mevlana

*"Bir gönülde dost muhabbeti şimşek gibi çakınca, bilmiş ol ki dostun kalbinde de muhabbet vardır." Hz. Mevlana

*"Siz birini cidden severseniz, muhakkak o da sizi sever. Kalbinizde birine karşı muhabbet yoksa onun sevgi iddiasında bulunmasına inanmayınız, çünkü yalandır." Tahirül Mevlevi

*"Sadık olanlar Allah'ın şikestesi, yani muratların mahrumu olurlar. Lakin Allah'a âşık olanların muhabbeti başka türlüdür" Hz. Mevlana

*Karikahi kenci hak der nistist

Garrei hesti çi dani nist, çist

"Cenab-ı Hakkın hazinesi, tezgâhı yokluktadır. Yani Allah mevcudatı ademden halk eder. Mevhum varlığa aldanmış olduğun için yokluk nedir ne bilirsin?" Hz. Mevlana

*"Bu misallerin hepsinden geç, O yokluk mayası emr-i ilahi ile bir âlem doğurmadı mı, hâlâ doğurmuyor mu?" Hz. Mevlana

*"Mezarlığa git de bir müddet orada sessizce otur. Oradaki susmuş söyleyenleri gör." Hz. Mevlana

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-13

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-13

*“Kurttan koyun bekçiliği beklemek akıllılık değildir. Bir şeyi mahallinden başka yerde is

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-12

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-12

12. Cilt *Pes bed mutlak ne baş ed der cihan Bed binisbet baş ed iyn rahmi bedan “Dünyada mu

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-11

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-11

11. Cilt *“Sen çocukluğundan beri sebepleri görüyor ve cehaletin dolayısıyla sebeplere yap

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-10

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-10

10. Cilt *“Herkesi bir iş için yaratmışlar, o işin meylini, muhabbetini onun kalbine koymuş

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-9

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-9

9. Cilt *“Ben zerreler gördüm ki, hepsinin ağzı açık, lokma bekliyordu. Eğer onların y

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-8

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-8

8. Cilt *Had nedared vasfı renci an cihan Sehli baş ed renci dünya pişi an “Öbür cihanın

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-7

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-7

7. Cilt *“Bir Allah adamının kalbi incinmeyince, Allah hiçbir kavmi rüsvay etmez.” Hz. Mevl

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-6

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-6

6. Cilt *Çunki mümin ayinei mümin bud Ruyi zalud key emin bud “Zira mümin müminin aynasıd

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-5

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-5

5.Cilt Hûy-i şâhân der riayet câkünend Çarhı ahdar hâkra hadra küned “Padişahların

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-4

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-4

*Hin ki İsrafil-i vaktend evliyâ Murderâ zişân hayat estû nemâ “Bilmiş ol ki, veliler va

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-3

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-3

*Çun kaza âyed ne-binî gayr-i pûst Düşmenânra bâz neşnâsi zidûst “Kaza-yı İlahi zu

Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta (yazılı) olan pek şerefli/değerli Kur'an'dır ki O'na temiz olanlardan başkası dokunamaz.

(Vakıa, 77-78-79)

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Dâvud

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI