Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-44

* Peygamber Efendimizin İslam’a davet mektubunu Bizans İmparatoru Heraklius’a götüren Dihye bin Halife(r.a)’yi imparatorun huzuruna, tarihte cömertliği ile meşhur Hatem-i Tai’nin oğlu Adiy bin Hatem’in çıkardığını


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-12-21 02:58:03

* Peygamber Efendimizin İslam'a davet mektubunu Bizans İmparatoru Heraklius'a götüren Dihye bin Halife(r.a)'yi imparatorun huzuruna, tarihte cömertliği ile meşhur Hatem-i Tai'nin oğlu Adiy bin Hatem'in çıkardığını..

*Kays bin Abbad'ın; "Rasulullah'ın (aleyhissalatu vesselam) ashabı üç yerde; çarpışma sırasında, cenaze sırasında ve zikir sırasında sesi yükseltmekten hoşlanmazlardı" dediğini..

*Sahih-i Buhâri'nin nakline göre, Cübeyir bin Mutim'in Müslümanlığa meyletmesinin şöyle gerçekleştiğini; Cübeyir b. Mut'im, Bedir'de esir düşenleri fidye vererek serbest bıraktırmaya gelmişti. Bir yakını onlarla birlikte esir bulunuyordu. Bir gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oku­duğu şu ayeti duydu: "Acaba onlar, herhangi bir yaratıcı olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar düşünüp hakikati anlamazlar." (Tur 52/35-36) Cübeyir b. Mutim, "Bu ayetleri işitince kalbimin uçup gittiğini hissettim" demiştir.

*Halid bin Said(r.a)'in besmeleyi kağıda ilk yazan zat olduğunu..

* Ebu Davud'un nakline göre, Suffe ashabının aldıkları derslerden birinin de yazı olduğunu..

*Medine'de Peygamber Efendimizin(aleyhisselam) mübarek şahsının korunması hususunda oluşturulan korumaların başında, reisleri olarak Kays bin Sa'd(r.a)'ın bulunduğunu..

*Hayber savaşında bir gün Peygamber Efendimizin "Yarın ben bu sancağı öyle birisine vereceğim ki o kaçmak nedir bilmez. O, Allah ve Rasulünü sever, Allah ve Rasulü de onu sever" buyurması üzerine herkesin heyecanla ertesi gün sancağın kendisine verilmesini istediğini. Hz. Ömer(r.a)'in; "benim, kumandanlığı o günkü kadar arzuladığım olmamıştır" dediğini..

*Ezvac-ı tahirattan Safiyye(r.a) validemizin asıl isminin Zeynep olup, kendisinin Hz. Harun(a.s)'ın soyundan geldiğini..

*Peygamber Efendimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) devrinde Mescid-i Nebevi'yi süpürmeyi Ebu Mihcen adlı bir hanımın üzerine aldığını..

*Hz. Peygamberin(aleyhisselam) evindeki meşguliyetlerine ve âdetlerine en çok vâkıf olan zevcesinin Hz. Aişe(r.a) olduğunu..

* Bir gün Hz. İbn-i Abbas(r.a) ve Hz. Hasan(r.a)'ın Ümm-ü Seleme(r.a)'den Rasulullah(Sallallahu aleyhi ve sellem)'a yaptığı bir yemeği kendilerine pişirmesini rica ettiklerini. Validemizin de, biraz yulaf öğütüp unla karıştırdığını, bunu bir çanağa koyduğunu, zeytinyağı ilave ettiğini, içine biraz biber ve baharat atıp piştikten sonra bu yemeği takdim ettiğini..

Kaynaklar

1-M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt; 14, Şamil Yayınevi, İst. Tarihsiz

2-Mevlana Şibli Numani, Siretü'n Nebi, Urduca'dan Türkçeye Çeviri; Son Peygamber, mütercim; Yusuf Karaca, İst. 2004

3- Mevlana Şibli Numani, Siretü'n Nebi, İngilizceden Türkçeye Çeviri; Asr-ı Saadet, Cilt; 1, mütercim; Ömer Rıza Doğrul, sadeleştiren: Osman Zeki Mollamehmedoğlu, Eser Neşriyat, İst. 1978

4- Mevlana Şibli Numani, Siretü'n Nebi, İngilizceden Türkçeye Çeviri; Asr-ı Saadet, Cilt;2, mütercim; Ömer Rıza Doğrul, sadeleştiren: Osman Zeki Mollamehmedoğlu, Eser Neşriyat, İst. 1978

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

"Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın! Çünkü O, işitendir ve bilendir."

Fussilet, 36

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

BUHARİ, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI