Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-44

* Peygamber Efendimizin İslam’a davet mektubunu Bizans İmparatoru Heraklius’a götüren Dihye bin Halife(r.a)’yi imparatorun huzuruna, tarihte cömertliği ile meşhur Hatem-i Tai’nin oğlu Adiy bin Hatem’in çıkardığını


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-12-21 02:58:03

* Peygamber Efendimizin İslam'a davet mektubunu Bizans İmparatoru Heraklius'a götüren Dihye bin Halife(r.a)'yi imparatorun huzuruna, tarihte cömertliği ile meşhur Hatem-i Tai'nin oğlu Adiy bin Hatem'in çıkardığını..

*Kays bin Abbad'ın; "Rasulullah'ın (aleyhissalatu vesselam) ashabı üç yerde; çarpışma sırasında, cenaze sırasında ve zikir sırasında sesi yükseltmekten hoşlanmazlardı" dediğini..

*Sahih-i Buhâri'nin nakline göre, Cübeyir bin Mutim'in Müslümanlığa meyletmesinin şöyle gerçekleştiğini; Cübeyir b. Mut'im, Bedir'de esir düşenleri fidye vererek serbest bıraktırmaya gelmişti. Bir yakını onlarla birlikte esir bulunuyordu. Bir gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oku­duğu şu ayeti duydu: "Acaba onlar, herhangi bir yaratıcı olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar düşünüp hakikati anlamazlar." (Tur 52/35-36) Cübeyir b. Mutim, "Bu ayetleri işitince kalbimin uçup gittiğini hissettim" demiştir.

*Halid bin Said(r.a)'in besmeleyi kağıda ilk yazan zat olduğunu..

* Ebu Davud'un nakline göre, Suffe ashabının aldıkları derslerden birinin de yazı olduğunu..

*Medine'de Peygamber Efendimizin(aleyhisselam) mübarek şahsının korunması hususunda oluşturulan korumaların başında, reisleri olarak Kays bin Sa'd(r.a)'ın bulunduğunu..

*Hayber savaşında bir gün Peygamber Efendimizin "Yarın ben bu sancağı öyle birisine vereceğim ki o kaçmak nedir bilmez. O, Allah ve Rasulünü sever, Allah ve Rasulü de onu sever" buyurması üzerine herkesin heyecanla ertesi gün sancağın kendisine verilmesini istediğini. Hz. Ömer(r.a)'in; "benim, kumandanlığı o günkü kadar arzuladığım olmamıştır" dediğini..

*Ezvac-ı tahirattan Safiyye(r.a) validemizin asıl isminin Zeynep olup, kendisinin Hz. Harun(a.s)'ın soyundan geldiğini..

*Peygamber Efendimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) devrinde Mescid-i Nebevi'yi süpürmeyi Ebu Mihcen adlı bir hanımın üzerine aldığını..

*Hz. Peygamberin(aleyhisselam) evindeki meşguliyetlerine ve âdetlerine en çok vâkıf olan zevcesinin Hz. Aişe(r.a) olduğunu..

* Bir gün Hz. İbn-i Abbas(r.a) ve Hz. Hasan(r.a)'ın Ümm-ü Seleme(r.a)'den Rasulullah(Sallallahu aleyhi ve sellem)'a yaptığı bir yemeği kendilerine pişirmesini rica ettiklerini. Validemizin de, biraz yulaf öğütüp unla karıştırdığını, bunu bir çanağa koyduğunu, zeytinyağı ilave ettiğini, içine biraz biber ve baharat atıp piştikten sonra bu yemeği takdim ettiğini..

Kaynaklar

1-M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt; 14, Şamil Yayınevi, İst. Tarihsiz

2-Mevlana Şibli Numani, Siretü'n Nebi, Urduca'dan Türkçeye Çeviri; Son Peygamber, mütercim; Yusuf Karaca, İst. 2004

3- Mevlana Şibli Numani, Siretü'n Nebi, İngilizceden Türkçeye Çeviri; Asr-ı Saadet, Cilt; 1, mütercim; Ömer Rıza Doğrul, sadeleştiren: Osman Zeki Mollamehmedoğlu, Eser Neşriyat, İst. 1978

4- Mevlana Şibli Numani, Siretü'n Nebi, İngilizceden Türkçeye Çeviri; Asr-ı Saadet, Cilt;2, mütercim; Ömer Rıza Doğrul, sadeleştiren: Osman Zeki Mollamehmedoğlu, Eser Neşriyat, İst. 1978

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer,27

GÜNÜN HADİSİ

Allahu Teala, kulunu helal (kazanç) talebinde yorgun görmeyi sever.

250 Hadis, s.197

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI