ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-10

10. Cilt *“Herkesi bir iş için yaratmışlar, o işin meylini, muhabbetini onun kalbine koymuşlardır.” Hz. Mevlana *“Namaz yumurtasından civcivi çıkara gör. Tane toplayan kuş gibi tazimsiz ve tadilsiz başını yere koyup kaldırma.” Hz. Mevlana


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-12-21 02:44:38

10. Cilt

*"Herkesi bir iş için yaratmışlar, o işin meylini, muhabbetini onun kalbine koymuşlardır." Hz. Mevlana

*"Namaz yumurtasından civcivi çıkara gör. Tane toplayan kuş gibi tazimsiz ve tadilsiz başını yere koyup kaldırma." Hz. Mevlana

*Miykuşed şir kaza der biyşeha

Canu meşguli karu piyşeha

"Kaza ve kader arslanı bizi yokluk ormanına çekip götürüyor. Bizim canımız ise işlerle, suretlerle meşgul oluyor." Hz. Mevlana

*Râbiatül Adeviye'ye(k.s); "Kul ne vakit Rabbinden razı olur? diye sormuşlar. "Nimet gibi musibet de onu sevindirdiği zaman" cevabını vermiş.

*Sabır ve sükût ne kadar büyük fazilet ise, ondan müstefid olan da o kadar azdır." Lokman-ı Hekim

*"Halkın sana maşallah, aferin demesini istiyorsun. Bu talebinle, ruhunun boynuna bir kiriş takmışsın." Hz. Mevlana

*"Penceresi olmayan bir ev cehennem gibidir. Ey kul! Dinin aslı manevi bir pencere açmak ve oradan tevhid ve hidayet ziyası alarak kalbi aydınlatmaktır." Hz. Mevlana

*Gerçi her karni suhan arî bud

Lik goft sabıkan yâri bud

"Vakıa her asırda bir söz söyleyen ve halkı irşad eden vardır. Fakat evvelkilerin sözü o zata yardım eder." Hz. Mevlana

*"Hava suyu yavaş yavaş çeker, buharlaştırır. Ahmak da onun gibi sizden böyle çalar işte." Hz. Mevlana

*"Ölüm meleği, zengin kimsenin kulağını çekmek suretiyle hayat rüyasından onu u

yandırınca, hakiki malik olmadığı bir mal için evvelce çektiği hırsın korkusuna güleceği gelir." Hz. Mevlana

*"O caizdir, bu caizdir diye fetva vermesini biliyorsun. Sen caiz misin, gayr-i caiz misin? Kendine iyice bak." Hz. Mevlana

*"Nan lokmasını istersen sen nansın.

Can cevherine talip isen de cansın

Benden bu güzel nükteyi dinle, anla

Haktan ne talep edersen, ondansın." Hz. Mevlana

*Can-ı cümle-i ilmuha iynest iyn

Ki bedani men kuyum der yevmüddin.

"Cümle ilimlerin ruhu, kendisinin kıyamet gününde kim ve nasıl olacağını bilmektir." Hz. Mevlana

*"Nefsin sam yeli gibi olan heva ve hevesiyle mâlul olduğun için, her neye teşebbüs etsen maraz aleti olursun. Eline mücevher alsan, taş kesilir. Birine kalben muhabbet etsen, düşmanlık ve kavga vukua gelir." Hz. Mevlana

*"Sen sendeki illeti gider. İllet geçti mi, sence her eskimiş, söylenmiş söz, yeni olur." Hz. Mevlana

*"Nefsanî dostların nefsi, tanışmada bir fayda gözetir. Onu bulamayınca, dostluğu çabucak bozar." Hz. Mevlana

*"Ey dünyada mevki sahipleri karşısında yere kapananlar! Siz, Subbuh ve Kuddüs olan Cenab-ı Hakk'ın secde-i pâkine layık değilsiniz. Pak olanlar şeker kamışı gibidirler. Siz ise boş bir kamışsınız." Hz. Mevlana

*"Ey besâ âlim za daniş bi nasib

Hafız alimest an kesni habib

"Çok âlim vardır ki, hakiki irfandan nasibi yoktur. O kimse ilim hafızıdır, Allah'ın habibi değildir." Hz. Mevlana

*"Kâinatın her zerresi anahtar olsa, kaza kilidini Allah'tan başka açan olmaz." Hz. Mevlana

*Çun feramuş hodi yâdât kunend

Bendei keşti ankai azâdet küned

"Kendini unutursan seni yâd ederler. Kul olursan, seni azad ederler." Hz. Mevlana

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-13

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-13

*“Kurttan koyun bekçiliği beklemek akıllılık değildir. Bir şeyi mahallinden başka yerde is

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-12

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-12

12. Cilt *Pes bed mutlak ne baş ed der cihan Bed binisbet baş ed iyn rahmi bedan “Dünyada mu

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-11

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-11

11. Cilt *“Sen çocukluğundan beri sebepleri görüyor ve cehaletin dolayısıyla sebeplere yap

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-10

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-10

10. Cilt *“Herkesi bir iş için yaratmışlar, o işin meylini, muhabbetini onun kalbine koymuş

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-9

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-9

9. Cilt *“Ben zerreler gördüm ki, hepsinin ağzı açık, lokma bekliyordu. Eğer onların y

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-8

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-8

8. Cilt *Had nedared vasfı renci an cihan Sehli baş ed renci dünya pişi an “Öbür cihanın

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-7

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-7

7. Cilt *“Bir Allah adamının kalbi incinmeyince, Allah hiçbir kavmi rüsvay etmez.” Hz. Mevl

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-6

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-6

6. Cilt *Çunki mümin ayinei mümin bud Ruyi zalud key emin bud “Zira mümin müminin aynasıd

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-5

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-5

5.Cilt Hûy-i şâhân der riayet câkünend Çarhı ahdar hâkra hadra küned “Padişahların

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-4

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-4

*Hin ki İsrafil-i vaktend evliyâ Murderâ zişân hayat estû nemâ “Bilmiş ol ki, veliler va

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-3

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-3

*Çun kaza âyed ne-binî gayr-i pûst Düşmenânra bâz neşnâsi zidûst “Kaza-yı İlahi zu

Zulüm (ve haksızlık) edenlere de sakın meyletmeyin! Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur, sonra size yardım da edilmez.

Hûd, 113

GÜNÜN HADİSİ

İki ni'met (iki güzel hal) vardır ki, insanlardan çoğu bu ni'metleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat, boş vakit.

Abdullâh b. Abbâs (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI