RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-53

Ders: 11. Söz(3. Ders) İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Hüsün, Cemal ikisi de güzellik demek. Ancak hüsün kelimesi daha çok manevi güzellikleri ifadede kullanılır.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-12-14 03:52:52

Ders: 11. Söz(3. Ders)

İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar

*Hüsün, Cemal ikisi de güzellik demek. Ancak hüsün kelimesi daha çok manevi güzellikleri ifadede kullanılır.

*Manevi kemal ve cemal ancak maddi tezahürleriyle görülür. Mesela sehavet(cömertlik) güzelliği ancak o cömert zatın hayır ve hasenat yapmasıyla, infakıyla görülür. Yine birisini farz edelim, fevkalade bir mimar. Ama ondaki bu kemal ancak yaptığı mimari şaheserlerle kendini gösterir. Yine hattatlık manevi bir kemaldir. Ancak maddi olan kâğıt ve kalemde kendini gösterir. 

*Üstad bir yerde tekbiri anlatırken şu güzel ifadeleri kullanıyor; "marifetimiz haricindeki kemalât-ı kibriyasının mücmel bir ünvanıdır." (Sözler s:199 ) Allah'ın kemal ve kibriyası var, bizi aklımız onu ihata edemez, bizim marifetimizin ötesidir o. İşte bu bilemeyişimizdeki aczin ilanı Allahüekberdir. Yani tekbir; "Ben Senin kemal ve azametini ne kadar bilsem Sen onun ötesinde büyüksün" demektir.

 Not:1: Üstad diyor ki; "İnsan, mahlûkat-ı acibe ve harekât-ı garibeden aklının tartamadığı ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman, "Allahü Ekber" demekle rahat bulur. Yani, Hâlıkı daha azîm ve daha büyüktür. Onların halk ve tedbirleri kendisine ağır değildir.(Mesnevi-i Nuriye s: 130 )

 Not: 2: Alaaddin Bey, Tekbir hakkında bir yazında şöyle diyor; ""İnsan, Allah'ın kudret sıfatını idrakten aciz oluşuyla da "tekbir" getirir. Önce kendisine lütfedilen kudret ve kuvveti nazara alır. Sonra bütün canlılara dağıtılan kuvvetleri hayalen bir araya toplar, tefekkürünü biraz daha genişletir. Sonra, atomdaki kuvvet cilvesinden, güneşteki cazibeye kadar bütün kuvvetleri birden düşünür. .. "Bu mahlûklara bu kuvvetleri bağışlayan, onlarda bu sıfatı yaratan Allah'ın sonsuz kudreti, bu tecellilerle layıkınca bilinemez", der ve beşerin idrak edebileceği kuvvetlerden sonsuz derece büyük olan ilahı kudret karşısında hayretini "tekbir" ile ifade eder."(Prof. Dr. Alaaddin Başar, Risale-i Nur'dan Kelimeler, Cümleler, Cilt:1 s.403, Zafer Yayınları, İst. 2007) 

*Namazın bir sureti bir de hakikatı var. Rükuya gidiyoruz, belimizi büküyoruz. Bu, rükunun şeklidir. Bir de rükunun hakikatı var ki, o da tazim içinde bir acz ile Cenab-ı Hakkın kemalat-ı Kibriyasını bilip, onu idrak edemeyişimiz karşısında bel bükmektir.

Not: Hz. Mevlana da buna işaret sadedinde; "Namaz yumurtasından civcivi çıkara gör. Tane toplayan kuş gibi tazimsiz ve tadilsiz başını yere koyup kaldırma" buyurur.(Salih Okur)

*Şu anda vücudumuzda birçok işler oluyor, hiçbirinden haberimiz yok. En azından kanımız temizleniyor, hücrelerimiz yenileniyor. Biz ise, sonsuz aczimizle Allah'ın sonsuz rahmetine iltica etmiş durumda ders dinliyoruz.

*Cennete girmek Allah'ın lütfu iledir, oradaki dereceler ise burada işlediğimiz ibadetler iledir.

 *Cennette acıkma da yok, susama da yok. Doyma da yok. Sırf zevk için yiyeceksin, o an nur olacak.

 *Cennette süt nehirleri gibi dünyada süt nehirleri var da, görmüyoruz. Üstad "Hâlık-ı Zülcelali Vel'ikram, çocukları dünyaya gönderdiği vakit, arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve memeler musluğundan ağızlarına akıttığı gibi" diyor. (Mektubat s: 260)

 Not: Bu meselede Mehmed Kırkıncı Hocaefendi'nin verdiği bir misali nakledelim, "O Rezzak-ı Zülcelalin her gün insani validelerden tâ koyunlara ve kedilere kadar bütün memeli hayvanlar kanalıyla bu dünya yüzeyine akıttığı sütleri bir araya toplasanız, birçok büyük nehirler meydana gelir.

 Cennetteki süt ırmaklarını aklına sığıştıramayanlar her gün yeryüzünde akan bu ve benzeri binlerce nehre hiç nazar etmiyorlar mı?"(Mehmed Kırkıncı, Hikmet Pırıltıları, s. 146, Yeni Asya Yayınları, İst. 1976)

 *İmanın mükâfatı; saadet-i ebediye, İslamiyetin mükâfatı; Dar'üs Selam. Yani, her şeyden salim olunan hiçbir kederin bulunmadığı bir âlem.

 *Seyrettiğimiz şeyler fani, seyrimiz de öyle, o da gelip geçiyor. Ama o seyri tefekküre çevirdik mi, o, ruha bir kemal veriyor, o baki işte. Hayret ettik mi, o hayret ruha geçiyor, o baki, çünkü ruh baki. Bir nimeti yediğimizde bir şükür duygusu ruhumuzda hâsıl oldu mu, o ruha geçiyor. Ruha mal olan şeyler baki oluyor. Bedene mal olan şeyler beden gibi fani, ama ruha mal olan şeyler ruh gibi baki.. 

Not: Hz. Mevlana buna işaret sadedinde;

"Çunki perid ez dehanet hamdü Hak

Murgu Cennet sahateş Rabb-i felak

"Senin ağzından Allah'ın hamdi zuhur edince, Cenab-ı Hak o hamdi Cennet'te bir kuş yapar" buyuruyor.(Salih Okur)  

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

Ders: 3. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah ya..Allah’tan gelen şey nasıl olur,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre’nin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad, İslam âl

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

Ders: Asa-yı Musa(s. 106) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah Edilen Kısım: Sonra o mütefekkir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre risalesi, s. 69 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım:

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

Ders: 11. Söz İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Sanattaki letafeti, ilimdeki derinliği, tezyinattak

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

Ders: Hutbe-i Şamiye(s. 19) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “İstikbal yaln

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

Ders: 33. Söz, 23. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Bu ders, İstanbul Yüzevler’de,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

Ders: 14. Lem’a, İkinci Makam İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Kâinat sîmasında, arz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter.

Talak,3

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Risayü'z-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI