Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-43

* Hayber muharebesinin müdafaa harplerinden fetih harbine geçişin ilk numunesi olduğunu.. *Selman-ı Farisi(r.a) hazretlerinin çok güçlü kuvvetli bir insan olup, Medine’nin etrafında hendek kazarken on kişinin yapabileceği işi tek başına yaptığını..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-12-14 03:49:05

* Hayber muharebesinin müdafaa harplerinden fetih harbine geçişin ilk numunesi olduğunu..

*Selman-ı Farisi(r.a) hazretlerinin çok güçlü kuvvetli bir insan olup, Medine'nin etrafında hendek kazarken on kişinin yapabileceği işi tek başına yaptığını..

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) tedbirleri sayesinde ashab-ı kiramın Medine'nin etrafına hendek kazarken canla başla çalıştığını. Peygamberimizin buyruklarından birisinin de; "hiç kimse arkadaşının sözüne kızmayacak, darılmayacaktır" şeklinde olduğunu..

*Hendek'in kazım işine 3000 kişinin katıldığını..

*Ümmü Seleme(r.a)'ın; "Allah, Abbad bin Bişr'e rahmet eylesin. Çünkü o, her zaman Rasulullah'ın çadırını beklemeye devam eden ashabtandı" dediğini..

*Hz. Ali'ye Hendek savaşında mübarezede öldürdüğü, Arapların ünlü cengâveri Amr bin Abdivüdd'ün karşısına çıktığında neler hissettiğinin sorulması üzerine Hz. Ali'nin(r.a); "Bütün Mekkeliler bir taraf olsaydı, ben de bir taraf olsaydım, kendimi onların hepsini yenecek güçte bulmuştum" dediğini..

*Amr bin Abdivüdd'ün kız kardeşinin, Amr'ın ölüsünün soyulmadığını görünce, "onu ancak onun dengi ve eşiti olan şerefli bir kişi öldürmüştür" deyip kimin öldürdüğünü sorduğunu. Hz. Ali'nin öldürdüğü cevabını alınca, "Eğer onu ondan başkası öldürmüş olsaydı, ona temelli ağlar, dururdum. Fakat, o öldürücüsünden dolayı ayıplanmayacaktır" dediğini..

*Huzeyfe bin Yeman'ın(r.a) iyi bir ok atıcısı olduğunu..

*Hz. Aişe'nin; "Rasulullah aleyhisselamla iki arkadaşından(Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer) sonra, vefatı Müslümanlara Sa'd bin Muaz'ın vefatından daha ağır gelen bir kimse yoktur" dediğini..

* İmam Zehebi'nin nakline göre, ensardan Kays bin Sad(r.a) ile muhacirlerden Abdullah bin Büdeyl(r.a)in de Arap dâhilerinden sayıldığını..

*İbn-i Hacer-i Askalani'nin El İsabe adlı eserinde yazdığına göre, Ümm-i Celed adlı bir münafık kadının Resul-i Ekrem'in(aleyhissalatu vesselam) hanımlarını birbirine düşürmek için mütemadiyen uğraştığını..

*İmam Zühri'nin, "İslam'da Hudeybiye musalahasından önce, ondan daha büyük bir fetih olmamıştır" dediğini..İbn-i Hişam'ın da onu şöyle diyerek desteklediğini;

" Rasulullah aleyhisselam Hudeybiye'ye bin dört yüz kişinin başında gitmişti. Bundan iki yıl sonra Mekke'nin fethi yılında ise, on bin kişinin başında gitmiştir ki, bu, Zühri'nin sözünün yerinde olduğunu gösterir."

*Hz. Ebubekir(r.a)'in Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'in vefat hastalığında, Mescid-i Nebevideki cemaate 17 namazda imamlık yaptığını.. 

Kaynaklar

1- Mevlana Şibli Numani, Siretü'n Nebi, Türkçe çevirisi; Asr-ı Saadet, mütercim; Ömer Rıza Doğrul, Cilt; 1, Eser Neşriyat, İst. 1978

2- M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt; 12, Şamil Neşriyat, İst. Tarihsiz

3- M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt; 13, Şamil Neşriyat, İst. Tarihsiz

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Âl-i imran:190

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır.

GÜNÜN HADİSİ

Diğer bir kişi katılmaksızın, iki kişi aralarında fısıldaşmasın.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI