Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-42

*Ebu Seleme(r.a)’nin, Peygamber Efendimizin halası Berre’nin oğlu olduğunu..Ayrıca, Süveybe hatundan süt emmek dolayısıyla, Peygamberimizin(aleyhissalatu vesselam) ile süt kardeşi olduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-12-07 09:09:31

*Ebu Seleme(r.a)'nin, Peygamber Efendimizin halası Berre'nin oğlu olduğunu..Ayrıca, Süveybe hatundan süt emmek dolayısıyla, Peygamberimizin(aleyhissalatu vesselam) ile süt kardeşi olduğunu..

*Hz. Osman'a Peygamberimizin kızı Rukayye(r.a)'den doğan çocuğu Abdullah'dan ötürü Ebu Abdullah künyesinin verildiğini.. Abdullah'ın altı yaşında vefat etiğini..

*Hz. Ali(r.a)'nın annesi Fatıma bint-i Esed'e(r.a); "Rasulullah'ın kızı Fatıma su ve dış ev hizmetlerini görmeye, sen de un öğütmek, hamur yoğurmak, ekmek yapmak gibi evin iç işlerine elverişlisin" diyerek gelin kaynana arasında iş bölümü yaptığını..

*Zeyd bin Sabit(r.a) hazretlerinin babasının Buas Harblerinde öldüğünde Zeyd'in daha altı yaşında olduğu ve bir yetim olarak büyüdüğünü..

*Zeyd bin Sabit'in çok zeki birisi olup, daha küçük bir çocukken 17 sure ezberlediğini. Peygamberimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) Medine'ye ilk geldiğinde huzuruna çıkartılıp, ezberden Kaf suresini okuyunca, bunun Allah Rasulünün çok hoşuna gittiğini..

*Cahiliyye döneminde okur yazarlıkla okçuluk ve yüzücülüğü kendilerinde toplayanlara "Kamil" dendiğini.. Ensardan Üseyd bin Hudayr, Sa'd bin Ubade ve Rafi bin Malik'in bunlardan olduğunu..

*Ümmü Seleme validemizin asıl isminin Hind olduğunu..

*Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) ilk vefat eden eşinin Hz. Hatice(r.a) son vefat edenin ise Ümmü Seleme(r.a) olduğunu..

*Rasulullah'ın(Sallalahu aleyhi ve sellem) eşlerinden Hz. Hatice ve Zeynep bint-i Huzeyme dışındakilerin kendisinden sonra vefat ettiklerini..

*Ümmü Seleme hazretlerinin hanım sahabeler arasında fıkhı en iyi bilenlerden olduğunu..

* Peygamberimizin bir gün daha küçük yaşta olan Hz. Hüseyin'in ağlamasını işitince, Hz. Fatıma'ya; "Onun ağlamasına üzüldüğümü bilmiyor musun?" buyurduğunu..

*Hz. Aişe'nin(r.a) Zeynep bint-i Cahş(r.a) validemiz hakkında; "Ben, dinde Zeynep'ten daha hayırlı, ondan daha Allah korkulu, ondan daha doğru sözlü, akraba hakkını ondan daha çok gözeten, ondan daha eli açık, kendisini yüce Allah'a yaklaştırmak için yoksullara sadakayı ondan daha çok saçan bir kadın görmemişimdir" dediğini..

*Hz. Peygamber'den sonra ilk vefat eden eşi olan Zeynep bint-i Cahş(r.a)'ın Hicretin 20. Yılında, 53 yaşında vefat ettiğini..

*Ben-i Mustalık seferinden dönülürken, bir mevkie gelinde, şiddetli esen bir fırtınanın ashabı korkuttuğunu.. Bunun üzerine Allah Rasulünün(sallallahu aleyhi ve sellem); "Korkmayınız!. Bu fırtına ancak kafir büyüklerinden birisinin ölümü dolayısıyla esmektedir" buyurduğunu.. Ölenin, münafıkların sığınağı olan ve Yahudi büyüklerinden Rıfaa bin Zeyd bin Tabut olduğunu.. Meşhur münafık Abdullah bin Ubeyy bin Selul'un bu ölüme çok üzüldüğünü..

*Hendek muharebesinin bütün dehşetiyle sürdüğü günlerden birinde Rasulullah'ın(aleyhissalatu vesselam) düşman hakkında malumat almak için birkaç kişinin etrafa dağılmasını istediğini.. Buna kendisinde takat bulabilen yegâne zatın Zübeyir bin Avvam(r.a) olduğunu.. Bundan dolayı, o gün Hz. Peygamberin ona "havari" namını verdiğini..

*Firuzâbâdi'nin Kâmus ul Muhit'inde Zülkarneyn maddesini açıklarken yazdığına göre, Hz. Ali(r.a)'ye zamanında "Zülkarneyn, Zû Şecceteyn(iki yarıklı) " namının verildiğini. Bunun sebebinin ise Hendek'te alnının bir tarafına Amr bin Abdivüdd'ün vurduğu kılıç darbesi ile alnının diğer tarafına katili İbn-i Mülcem'in vurduğu darbe olduğunu..

Kaynaklar

1-M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt; 11, Şamil Neşriyat, İst. Tarihsiz

2- Mevlana Şibli Numani, Siretü'n Nebi, Türkçe çevirisi; Asr-ı Saadet, mütercim; Ömer Rıza Doğrul, Cilt; 1, Eser Neşriyat, İst. 1978

3- M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt; 12, Şamil Neşriyat, İst. Tarihsiz

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Kevser:2

GÜNÜN HADİSİ

Allah her şeye güzel davranmayı emretmiştir. Öyle ise öldüreceğiniz zaman bile güzel öldürün. Hayvan keseceğiniz zaman güzel kesin. Sizden biri bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI