Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-41

*Hz. Hamza(r.a)’yı kabrine Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Ali ve Zübeyir bin Avvam’ın indirdiğini.. *İki Habeşistan hicretinde de Musab bin Umeyr(r.a) ile yol arkadaşı olan Âmir bin Rebia(r.a)’nın onun hakkında şöyle dediğini; “Ben onun kadar güzel huylu ve onun kadar aykırı davranışı az bir kimse görmedim.”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-12-01 05:11:55

*Hz. Hamza(r.a)'yı kabrine Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Ali ve Zübeyir bin Avvam'ın indirdiğini..

*İki Habeşistan hicretinde de Musab bin Umeyr(r.a) ile yol arkadaşı olan Âmir bin Rebia(r.a)'nın onun hakkında şöyle dediğini; "Ben onun kadar güzel huylu ve onun kadar aykırı davranışı az bir kimse görmedim."

*Rasulullah'ın(aleyhissalatu vesselam) Uhud şehidleri için; "Vallahi, ashabımla birlikte ben de şehid olup Uhud dağının bağrında gecelemeyi ne kadar isterdim" buyurduğunu..

*Hz. Fatıma'nın(r.a) her hafta Uhud'a gidip Hz. Hamza(r.a)'nın kabrini ziyaret ederek, dua edip ağladığını ve kabri düzelttiğini..

*Uhud savaşından geriye dönen bütün mücahidlerin yaralı olduğunu..

*Uhud mücahidlerinin ağır yaralı olanlarından Şemmas bin Osman(r.a)'ın dönüşten hemen bir iki sonra vefat etmesi üzerine, Peygamberimizin emriyle Uhud'a götürülüp, orada defnedildiğini..

*Uhud mücahidlerinden Yezid bin Kays'a Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) "Casir"(köprücü) ismini taktığını.. O zaman ashabın bunun hikmetini anlayamadığını. On sene sonra, Hz. Ömer(r.a) zamanında İranlılar yapılan Cisr(Köprü) savaşında Yezid bin Kays'ın(r.a) şehid olması üzerine, Peygamber Efendimizin neden onu böyle çağırdığının anlaşıldığını..

*Uhud gazilerinden Nesiybe hatun'un bu savaşta 13 yara aldığını, bunların en dehşetlisi olan İbn-i Kamia'nın darbesiyle olan yaranın tedavisi ile bir sene uğraştığını..

*Misvar bin Mahreme'nin Abdurrahman bin Avf(r.a)'dan Uhud muharebesini sorması üzerine, Hazret-i Abdurrahman'ın "Âl-i İmrân Suresinin 123. Ayetinden sonrasını oku. Bizimle Uhud'da bulunmuş gibi olursun" dediğini..

* Reci vakıasında şehid olan Asım bin Sabit hazretlerinin cesedini bulut tabakası halinde bir arı topluluğu koruyup müşrikleri yaklaştırmadıklarından, kendisine "arıların koruduğu" dendiğini..

* Mekke'li müşriklerce hapsedilip şehid edilen Hubeyb bin Adiyy hazretlerinin elleri bağlı ve hapis olmasına ve o zaman üzüm mevsimi olmamasına rağmen elinde bir üzüm salkımı ile görüldüğünü, bunun ashab-ı kiramın kerametlerinden biri olduğunu..

* Daha sonra Müslüman olan Mâviye adlı bir hanımın Hazret-i Hubeyb'in(r.a) şehid olmadan önceki günlerini anlatırken; "Hubeyb, Kur'an okuyarak teheccüd namazı kılardı. Dinleyen kadınlar ağlarlar ve ona acırlardı" dediğini.

* Hubeyb hazretlerinin şehid edilmeden önce Kureyşlilere bedduada bulunduğunu, bu bedduanın herkesi çok korkutup, bir ay veya daha fazla Kureyş meclislerinde bu bedduadan başka bir söz konuşulmadığını..

*Enes bin Malik(r.a)'in; "Rasulullah aleyhisselamın Bir-i Mâune'de şehid düşen ashabına yanıp üzüldüğü kadar hiçbir şeye, hiçbir kimseye yanıp üzüldüğünü görmedim" dediğini.

* Bir-i Mâune'de şehid olan heyetin kumandanı olan Münzir bin Amr(r.a) için Efendimizin(aleyhissalatu vesselam); "Ölüme koşan" buyurduğunu..

Kaynaklar

1- M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt; 10, Şamil Neşriyat, İst. Tarihsiz

2- M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt; 11, Şamil Neşriyat, İst. Tarihsiz

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez.

Necm,28

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI