Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-40

* Uhud savaşının olduğu gün Müslüman olup aynı gün yeğeniyle birlikte şehid düşen Vehb bin Kâbus el Müzeni(r.a) için Peygamber efendimizin “ Allah senden razı olsun ben de razıyım senden” buyurduğunu. Hz. Ömer(r.a) efendimizin “Müzeni’nin olduğu gibi şehid olmak ve o şekilde Allah’a kavuşmak bana ne kadar sevimli idi” dediğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-11-22 06:22:33

* Uhud savaşının olduğu gün Müslüman olup aynı gün yeğeniyle birlikte şehid düşen Vehb bin Kâbus el Müzeni(r.a) için Peygamber efendimizin " Allah senden razı olsun ben de razıyım senden" buyurduğunu. Hz. Ömer(r.a) efendimizin "Müzeni'nin olduğu gibi şehid olmak ve o şekilde Allah'a kavuşmak bana ne kadar sevimli idi" dediğini..

*İmam Zehebi'nin Siyerü Âlâmü'n Nubalâ adlı eserinde Hz. Hamza(r.a) için; "Hz. Hamza savaş arslanlarının başında gelen bir kahramandı" dediğini..

* Hz. Hamza'nın(r.a) ne uzun ne de kısa boylu olmayıp, orta boylu olduğunu..

*Salabe bin Ebi Malik'in; "Rasulullah Aleyhisselamın sancağını her yerde Saad bin Ubade taşırdı. Çarpışma zamanı gelince de onu Ali bin Ebi Talib alırdı" dediğini..

*Uhud'da Müslümanlar dağıldığı zaman muhacirlerden üç, ensardan beş olmak üzere sekiz kahramanın ölmek pahasına Rasulullah'ın yanından ayrılmamak üzere beyat ettiğini. Bu zatların Muhacirlerden; Hz. Ali, Hz. Zübeyir bin Avvam ve Hz. Talha bin Ubeydullah ile Ensardan; Ebu Ducane, Haris bin Sımme, Hubab bin Münzir, As bin Sabit ve Sehl bin Huneyf hazeratı olduğunu..

*Uhud günü Peygamberimizi korumak için düşmana ok yağdıran Sehl bin Huneyf(r.a) için kolaylık manasına gelen ismine telmihle, Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) "Sehl'e ok yetiştiriniz. Çünkü o sehldir, rahat, iyi ok atar" buyurduğunu..

*Saad bin Ebu Vakkas'ın(r.a) Uhud günü Allah Resulünü(aleyhisselam) korumak uğruna Hz. Talha bin Ubeydullah(r.a)'ın gösterdiği kahramanlığı anlatma babında; "Talha, Uhud günü Rasulullah'a karşı bizim en cömert davrananımızdı" dediğini..

*Talha bin Ubeydullah(r.a)'ın kızı Ümm-ü İshak'ın babasından nakline göre, Uhud günü Talha bin Ubeydullah'ın heyecandan vücudundan titremeyen yeri kalmadığını.

*Hz. Talha'nın(r.a) Uhud'dan döndüğünde gövdesinde yetmiş beş yarası olduğunu.. Başının dört köşesinin yarılmış, uyluk damarı baştan aşağı kesilmiş, elinin bir tanesinin parmaklarının da çolak kalmış durumda olduğunu..

*Hz. Ali'nin(r.a) Uhud'un en tehlikeli bir zamanını anlatırken; "Rasulullah'ı kılıçların bürüdüğü, okların her yandan hedef aldığı bir sırada Talha'nın onun önünde kendisini siper ve kalkan yaptığını görmüşümdür" dediğini..

*Uhud savaşında Üseyd bin Ebi İyas gibi bazı müşriklerin özellikle Hz. Ali'ye çok diş bilemiş olup, şiirlerle herkesi ona karşı savaşmaya kışkırttıklarını..

*Uhud savaşında Kureyş'in iki usta okçusu Hıbban bin Arıka ile Malik bin Züheyr'in çok can yaktıklarını.. Saad bin Ebu Vakkas(r.a)'ın Hıbban bın Arıka'yı boğaz çukuruna saplanan bir okla yaraladığını, Malik'i de gözüne saplanan bir okla cehenneme def ettiğini.. Bu Hıbban bin Arıka'nın Hendek muharebesinde Sa'd bin Muaz'ı şehid eden oku attığını..

*Uhud savaşında Hz. Hamza'yı şehid eden Vahşi'nin ilk olarak Hz. Ali'yi aradığını anlatırken, şöyle dediğini; "Derken Ali göründü. Kendisi çok uyanık, girişken, çevik, çekingen ve etrafına çok bakınan bir adamdı. Kendi kendime; "benim aradığım, hakkından gelebileceğim adamım bu değil' dedim" dediğini..

Kaynaklar

1- M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt. 10-Şamil Yayınevi, İst. Tarihsiz

2- M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt. 12-Şamil Yayınevi, İst. Tarihsiz

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O, herşeye kadirdir.

Ahkaf, 33

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."- Buhari, Fedailu'l-Kur'an 21

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI