Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-39

*Bedir mücahidlerinden ancak dokuz veya altısında zırh olduğunu.. *Bedir savaşında muhacirlerden ilk şehid düşenin, Hz. Ömer(r.a)’in azadlısı Mihcâ bin Salih(r.a) olduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-11-15 04:20:31

 *Bedir mücahidlerinden ancak dokuz veya altısında zırh olduğunu..

*Bedir savaşında muhacirlerden ilk şehid düşenin, Hz. Ömer(r.a)'in azadlısı Mihcâ bin Salih(r.a) olduğunu..

* Bedir savaşında ensardan ilk şehid düşenin, Hârise bin Surâka(r.a) olduğunu..

*Rivayete göre Habeş Necaşi'si Ashama bin Erma'nın Peygamber Efendimize (aleyhissalatu vesselam) üç mızrak hediye ettiğini. Peygamberimizin de bu mızraklardan birini kendisine ayırıp diğer birini Hz. Ali'ye(r.a) ve üçüncüsünü Hz. Ömer(r.a)'e hediye ettiğini..

*Enes bin Malik(r.a)'e göre Hz. Fatıma ve oğlu Hz. Hasan'dan daha fazla Peygamber Efendimize şeklen benzeyen kimsenin olmadığını.

*Hz. Fatıma(r.a)'nın Hz. Hasan'ı severken; "Peygambere benzeyen, Ali'ye benzemeyen yavru" diyerek sevdiğini..

*Amr bin Ukayş'ın Uhud savaşının olduğu gün savaş meydanında Müslüman olduğunu ve o gün şehid düşünce Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam); "Az işledi, çok ecre erdi, çok mükafatlandırıldı" buyurduğunu..

*Hz. Hamza'nın(r.a) Uhud günü 31 kişiyi öldürdüğünü, sonra şehid olduğunu..

*Uhud günü ilk şehid olan Müslümanın Abdullah bin Amr(r.a) olduğunu.. Bu şehadetin Müslümanlar bozulmadan önce cereyan ettiğini..

 *Uhud savaşının ilk safhasında Kureyşliler kaçışırken Hanzala bin Ebu Âmir(r.a)'in Ebu Süfyan'ın önünü keserek, atının bacaklarına vurup Ebu Süfyan'ı düşürdüğünü. Ebu Süfyan'ın adamlarından yardım istemesi üzerine Şeddad bin Esved'in arkasından mızraklayarak Hz. Hanzala'yı şehid ettiğini..

* Meleklerin yıkadığı(Gasil'ül Melaike) olan Hz. Hanzala ile kabilesi Evslilerin iftihar ettiğini ve "Melekler tarafından yıkanan Hanzala bizdendir" diye hep onu hayırla andıklarını..

*Hanzala hazretlerinin kayınpederinin, ünlü münafık Abdullah bin Ubeyy bin Selul, babasının ise, kâfir Ebu Amir Fasık olduğunu..

*Hanzala(r.a)'ın cesedi Hz. Hamza ile Abdullah bin Cahş(r.a)'ın yattıkları yerde olmasına rağmen babası Ebu Âmir'in onun cesedine işkence yapılmasına izin vermediğini..

Kaynaklar

1-M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt. 9-Şamil Yayınevi, İst. Tarihsiz

2- M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt. 10-Şamil Yayınevi, İst. Tarihsiz

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

"Ey İman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizlere de farz kılındı. Ta ki, korunasınız"

Bakara, 183

GÜNÜN HADİSİ

Zühd hakkında

“Kendisine çok konuşmama ve zühd duygusu verilen kimseyi gördüğünüz zaman ona yaklaşın.Zira o hikmet telkin eder.”İbn-i Mace-Zühd:1

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI