Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-38

*Hz. Ali’nin validesi ve Peygamber Efendimizin “ikinci annem” dediği Fatıma bint-i Esed(r.a)’in Hicretin dördüncü senesinde vefat etiğini, Müslüman olarak vefat eden bu bahtiyar hanımın cenaze namazını Efendimizin(aleyhissalatu vesselam)ın kıldırdığını..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-11-08 10:42:03

*Hz. Ali'nin validesi ve Peygamber Efendimizin "ikinci annem" dediği Fatıma bint-i Esed(r.a)'in Hicretin dördüncü senesinde vefat etiğini, Müslüman olarak vefat eden bu bahtiyar hanımın cenaze namazını Efendimizin(aleyhissalatu vesselam)ın kıldırdığını..

*Cafer bin Ebu Talib(r.a) hazretlerinin Mute savaşında oruçlu olarak dövüştüğünü. Ölüm döşeğindeyken; "suyu yanıma bırakın. Guruba(güneşin batmasına) kadar yaşayabilirsem, içerim" buyurduğunu, ama bu son iftarını dünyada açmanın nasip olmadığını..

*Abdullah bin Ömer'in(r.a)'in sünnete uyma hususunda çok hassas, çok titiz davrandığını. Azatlı kölesi ve talebesi Nafi'nin şöyle dediğini; "İbn-i Ömer(r.a) Mekke sokaklarında devesini öyle sürüyordu ki, Rasulullah'ın(Sallallahu aleyhi ve sellem) devesinin bastığı yerlere bassın diye onu her iki tarafa da çeviriyordu. Peygamber(aleyhissalatu vesselam)'ın yaptıklarını aynen tatbike çalışan İbn-i Ömer'i bu haliyle görsen "galiba bu delidir" derdin."

*Akabe'de Peygamber Efendimizle görüşüp Müslüman olan ilk altı Medine'liden biri olan Kutbe bin Amir(r.a)'in Bedir savaşında iki saf arasına bir taş atıp "şu taş kaçmadıkça ben de kaçmayacağım" deyip, savaş boyunca yerinde sebat gösterdiğini. Kendisinin Ensar'ın önde gelen ok atıcılarından olduğunu..

*Hz. Aişe'nin(r.a) şöyle buyurduğunu; "Ensar'dan üç zat vardır ki, Ensar arasında fazilet yönünden hiç kimse onların üstünde sayılamazdı. Onlardan üçü de Abdüleşhel oğullarından olup;

1-Sa'd bin Muaz

2-Üseyd bin Hudayr

3-Abbad bin Bişr'dir.

*İbn-i Abdilberr ve İmam Zehebi'nin nakline göre, en sıcak günlerde yapılan bazı seferlerde, hararetin şiddetinden eller başlara konulduğu sıralarda ordu içinde Peygamber Efendimizle(aleyhissalatu vesselam) Abdullah bin Revaha(r.a)'dan başka oruç tutanın bulunmadığını..

*Bera bin Marur(r.a) hazretlerinin Akabe biatleri sırasında seçilen Ensar temsilcileri(naib) arasında ilk vefat eden zat olduğu. Medine'ye geldiğinde onun kabrini ziyaret eden Allah Rasulünün(Sallallahu aleyhi ve sellem) kabri önünde onun cenaze namazını kıldığını. Peygamberimizin ilk kıldığı cenaze namazının bu namaz olduğunu..

*Ümmü Umare Nesibe hazretlerinin Yemame savaşına katılarak 12 yerinden mızrak ve kılıç darbesi aldığını..

*Efendimizin(aleyhissalatu vesselam)'ın evinde yedi ay misafir kaldığı Eba Eyyub-i Ensari(r.a)'nin zevcesi Ümmü Eyyub'e(r.a) "Rasulullah'ın en sevdiği yemek sorulduğunda, "Keşkek yapar, hoşuna gittiğini görürdük te, Ona bu, 5-10 günde bir hazırlanırdı" dediğini.

*Yahudi alimiyken Müslüman olan Hz. Abdullah bin Selam'ın Yusuf(a.s)'ın sülalesinden olduğunu..

Kaynaklar

1- M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt; 5, Şamil Neşriyat, İst. 1987

2- Tahirül Mevlevi, Şerh-i Mesnevi, Cilt; 4, Şamil Neşriyat

3-İslam Mecmuası, Sayı: 22(Haziran 1985)

4- M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt; 6, Şamil Neşriyat, İst. 1987

5- M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt; 8, Şamil Neşriyat, İst. Tarihsiz.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb'ine kulluk et!

Hicr, 99

GÜNÜN HADİSİ

"Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna!"

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI