Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-37

* Merhum Asım Köksal Hocamızın tespitlerine göre, Erkam bin Ebil Erkam’ın İslam’ın ilk medresesi olarak vazife gören Dâr-ı Erkam adlı evine Müslümanların Nübüvvetin ilk senesinde girdiklerini ve bu evin altı sene bu hizmeti gördüğünü..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-11-01 09:12:47

* Merhum Asım Köksal Hocamızın tespitlerine göre, Erkam bin Ebil Erkam'ın İslam'ın ilk medresesi olarak vazife gören Dâr-ı Erkam adlı evine Müslümanların Nübüvvetin ilk senesinde girdiklerini ve bu evin altı sene bu hizmeti gördüğünü..

*Musab bin Umeyr(r.a) hazretlerinin şehid düştüğünde 40 yaşında olduğunu. Habeşistan'a yapılan iki hicrete de iştirak ettiğini..

*Şemmas bin Osman bin Şerid hazretlerinin ilk Müslümanlardan olup, asıl isminin Osman olduğu halde, yüzünün güzelliği ve parlaklığından dolayı kendisine Şemmas dendiğini..

*Hz. Şemmas'ın Uhud günü Peygamberimizin etrafında tam bir kalkan vazifesi gördüğünü. Nebiyy-i Zişân Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) onun hakkında; "Şemmas'ı kendime siper ve kalkan gibi bulmuşumdur" buyurduğunu ve bu fedakar sahabenin o gün Efendimizi koruma uğrunda canını seve seve feda edip şehid düştüğünü..

*Tabiin İmamlarından Mesruk'un; Peygamber (aleyhissalatu vesselam)'ın ilmi şu zatlara varır dayanır; Ömer bin Hattab, Ali bin Ebi Talib, Abdullah bin Mesud, Übeyy bin K'ab, Muaz bin Cebel, Zeyd bin Sabit, Ebu Derda, Ebu Musa el Eş'ari" dediğini.. 

*Mekke'li müşriklerin Müslümanlara yaptıkları işkencelerin vardığı boyutun sebebiyle onların ellerindeki mazlumlardan herkese istediklerini kerhen de olsa söyletmeyi başardıklarını ama sadece Bilal-i Habeşi(r.a) hazretlerine bir türlü başaramadıklarını.. 

*Ebu Leheb'in bir gün mutadı olmak üzere Peygamber Efendimizin hanesinin önüne pislik dökecekken, bu durumu gören Hz. Hamza(r.a)'nın o pisliği Ebu Leheb'in elinden alıp, onun başına döktüğünü.. Ebu Leheb'in bir yandan başındaki pislikleri temizlerken bir yandan da kardeşine "ahmak" diye söylendiğini..

* Hz. Hamza'nın(r.a) Hz. Peygamberden(aleyhissalatu vesselam)  bir rivayete göre iki, diğer bir rivayete göre dört yaş büyük olduğunu..

*Ammar bin Yasir(r.a)'nın kardeşi Abdullah bin Yasir'in(r.a) de anne ve babası gibi ilk müslüman şehidlerinden olup, Kureyş müşrikleri tarafından okla vurulup şehid edildiğini..

* Halk arasında genel olarak Hz. Ömer(r.a)'nın "Kırkıncı Müslüman" olarak bilinmesine karşın, merhum Asım Köksal hocamızın da dediği gibi; " o sayılar Hz. Ömer'in Müslüman olduğu sıradaki bütün Müslümanların sayısını değil, İbn-i Esir'in de işaret ettiği gibi, Habeşistan'a hicret edemeyip Mekke'de kalan ve Peygamberimizin yanında bulunan Müslümanların sayısını yaklaşık olarak göstermiş olabileceğini.. 

*Asım Köksal hoca merhumun, İslam Mecmuası'nın Ocak 1985 tarihli nüshasında, araştırmalarının sonucunda Hz. Ömer(r.a)'i 129. Müslüman olan zat olarak tespit ettiğini belirttiğini.. 

*Abdullah bin Mesud(r.a)'un; "Ömer'in Müslüman oluşu bir fetih idi. Hicreti bir yardım idi. Halifeliği bir rahmet idi" dediğini..

*İbn-i Sa'd'ın Tabakat'ın'da naklettiğine göre, Hz. Ömer'in(r.a) rüyasında kırmızı bir horozun kendisini iki kere gagaladığını görüp, "beni Acemlerden bir adam öldürecek" dediğini.

Kaynaklar

1- M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt; 3, Şamil Neşriyat, İst. 1989

2- M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt; 4, Şamil Neşriyat, İst. 1987

3-İslam Mecmuası, Sayı: 17 (Ocak, 1985) 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

"Ey inananlar! Rabbinizden korkun.Çünkü kıyametin saatinin depremi cidden korkunç bir şeydir.”

Hac:1

GÜNÜN HADİSİ

Yanında ana babası, ya da onlardan biri yaşlanıp da, gerekeni yaparak cennete giremeyen kimsenin burnu sürtülsün!"

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI