Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-36

*Hz. Ali(r.a)’nin; “Rasulullah aleyhisselam Pazartesi günü Peygamber olarak gönderildi. Ben de Salı günü Müslüman oldum” buyurduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-10-23 07:09:13

*Hz. Ali(r.a)'nin; "Rasulullah aleyhisselam Pazartesi günü Peygamber olarak gönderildi. Ben de Salı günü Müslüman oldum" buyurduğunu..

*Bedir savaşında Hz. Hamza, Hz. Ali ve Ebu Ubeyde bin Haris(r.a)'ın meşhur mübarezesinden sonra müşriklerden er meydanına Said bin el As'ın oğlu Ubeyde'nin çıktığını. Onun karşısına İslam safları arasından Zübeyir bin Avvam(r.a)'ın dikildiğini. Zırhı içinde sadece gözleri görülebilen bu müşriki Hz. Zübeyir'in bir mızrak savurarak gözünden isabetle yere serdiğini. Bu mızrağın hatıra olarak önce Allah Resulü(aleyhissalatu vesselam) sonra dört halife tarafından muhafaza edildiğini.

*Bedir'de esir edilenlerin temiz elbiseleri olmadığı için Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) onlara temiz elbise verilmesini emrettiğini. Amcası Abbas'ın boylu boslu bir adam olduğu için hiçbir elbisenin ona uygun gelmediğini. Bunun üzerine, boy bosça ona yakın olan, münafıkların reisi Abdullah bin Ubeyy bin Selul'un gönderdiği bir elbisenin Abbas'a uygun geldiğini.

*Zehebi'nin Siyerü Âlamü'n Nubela adlı eserinde Ashab-ı kiram'ın en yiğit ve yüreklisi olarak üç kişiyi saydığını; Hz. Hamza, Hz. Ali, Hz. Zübeyir bin Avvam(r. anhüm)

*Hz. Ali, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam ve Saad bin Ebi Vakkas'ın yaşıt olduklarını..

*Uhud savaşında Kureyş'in keskin nişancılarından Malik bin Züheyr'in Peygamberimize doğru bir ok attığını.. Okun Allah Rasulüne(aleyhissalatu vesselam) isabet edeceğini fark eden Hz. Talha bin Ubeydullah'ın(r.a) elini oka doğru siper ettiğini, gelen okun onun mübarek elini çolak yaptığını..

*Peygamberimizin hanımlarından en uzun yaşayanın Hicri 61. Senesinde 84 yaşında vefat eden Ümmü Seleme validemiz olduğunu..

*Erkam bin Ebi Erkam(r.a)'ın Cahiliyye devrinde Abdullah bin Cüdan'ın evinde gerçekleşen Hılfu'l Fudul anlaşmasına katılan zevattan olduğunu..

*Hz. Ebubekir(r.a)'ın kızı Esma(r.a)'nın iyi bir rüya tabircisi olup, bu ilmi babasından öğrendiğini, "insanların en iyi düş yoranı" olarak bilinen Tabiin âlimlerinden Said bin Müseyyeb'in de bu ilmi hazret-i Esma'dan öğrendiğini.

*Süheyb-i Rumi(r.a) hazretlerinin aslen İranlı olup, Bizanslılara esir düştüğü ve onların memleketinde köle olarak satılıp, Mekke'ye getirildiğinden, kendisine Rumi dendiğini. Kendisini Mekke'ye getiren ve sonra azad eden zatın ise, Hılfu'l Fudul anlaşmasının evinde cereyan ettiği Abdullah bin Cüdan olduğunu..

Kaynaklar

1-Mevlana Şibli Numani, Siretü'n Nebi, Türkçe çevirisi; Asr-ı Saadet, mütercim; Ömer Rıza Doğrul, Cilt; 1, Eser Neşriyat, İst. 1978

2-M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt; 3, Şamil Neşriyat, İst. 1989 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl oluyor da (tevhidden küfre) çevriliyorsunuz!

Fatır, 3

GÜNÜN HADİSİ

"Allah katında, duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur."

Tirmizî

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI