Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-35

* Zeyd bin Sabit hazretlerinin ashabın en büyük âlimlerinden biri olup, hatta Tabiinin büyük alimi İmam Şabi’ye göre Kıraat ve Feraiz ilimlerinde bütün ashabın en bilgilisi olduğunu.. *Zeyd bin Sabit(r.a)’in vefatında Ebu Hureyre(r.a)’nin ağlayarak “ümmetin en büyük âlimi öldü” dediğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-10-15 02:22:56

* Zeyd bin Sabit hazretlerinin ashabın en büyük âlimlerinden biri olup, hatta Tabiinin büyük alimi İmam Şabi'ye göre Kıraat ve Feraiz ilimlerinde bütün ashabın en bilgilisi olduğunu..

*Zeyd bin Sabit(r.a)'in vefatında Ebu Hureyre(r.a)'nin ağlayarak "ümmetin en büyük âlimi öldü" dediğini..

*Tabiin'in büyük âlimi Said bin Müseyyeb'in kendisine bir mesele sorulduğunda o konuda ashabın görüşlerini tahkik ettikten sonra Zeyd bin Sabit hazretlerinin kavlini inceleyip ona göre fetva verdiğini..

*Mezhep imamlarımızdan İmam Malik hazretlerinin, Hz. Ömer'den sonra Zeyd bin Sabit'i imam tanıdığını..

*İmam Şafii hazretlerinin feraiz ilmine ait tüm meselelerde Zeyd bin Sabit'in görüşlerine göre fetva verdiğini..

* Tabiin'in büyüklerinden allame İmam Zühri'nin bir meselede tereddüt etti mi, derhal Zeyd bin Sabit'in görüşlerine bakarak itminana kavuştuğunu..

*Peygamberimizin emriyle 15 gün içinde İbranice'yi öğrenen Zeyd bin Sabit hazretlerinin bundan başka Süryanice, Rumca, Kıptice ve Habeş lisanlarını bildiğini..

* Zeyd bin Sabit(r.a)'in devrinin en meşhur hattatlarından olduğunu..

*Saad bin Muaz'ın(r.a) vefatına özellikle Hz. Ebubekir(r.a) ve Hz. Ömer'in(r.a) çok üzüldüklerini. Onların sesli olarak ağlamalarını anlatma babında Hz. Aişe(r.a)'nin "kendi hücremde bulunduğum halde Ebubekir ve Ömer'in ağladıklarını işitiyordum" dediğini..

*Hz. Enes bin Malik'in(r.a) beyanına göre, Ensar'ın Uhud'da 70, Bi'ri Maune faciasında 70 ve Yemame'de 70 şehid verdiğini..

*Aslen Ensar'dan olan Abbas bin Ubade bin Nadle(r.a)'nin İkinci Akabe biatından sonra Mekke'ye yerleştiğini. Hicret emri çıkınca, diğer muhacirlerle birlikte Medine'ye geldiğini, bundan dolayı kendisine "Muhacir Ensari" dendiğini..

*Ezan hakkında rüya gören Abdullah bin Zeyd'e (r.a) bundan dolayı "Sahib'ül Ezan" lakabının verildiğini..

Kaynaklar

1- Said Sahip Ansari, Siyer-ül Ansar, Türkçe Çeviri; Asr-ı Saadet, Mütercim; Ali Genceli, Cilt:5, haz. Eşref Edip, Sebilürreşad Neşriyatı, İst. 1964

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Elbette onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak O'na sizin takvanız erecektir. Onları bu şekilde sizin buyruğunuza verdi ki, size yolunu gösterdiğinden dolayı, Allah'ı tekbir ile yüceltesiniz.

Hac:37

GÜNÜN HADİSİ

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI