Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-35

* Zeyd bin Sabit hazretlerinin ashabın en büyük âlimlerinden biri olup, hatta Tabiinin büyük alimi İmam Şabi’ye göre Kıraat ve Feraiz ilimlerinde bütün ashabın en bilgilisi olduğunu.. *Zeyd bin Sabit(r.a)’in vefatında Ebu Hureyre(r.a)’nin ağlayarak “ümmetin en büyük âlimi öldü” dediğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-10-15 02:22:56

* Zeyd bin Sabit hazretlerinin ashabın en büyük âlimlerinden biri olup, hatta Tabiinin büyük alimi İmam Şabi'ye göre Kıraat ve Feraiz ilimlerinde bütün ashabın en bilgilisi olduğunu..

*Zeyd bin Sabit(r.a)'in vefatında Ebu Hureyre(r.a)'nin ağlayarak "ümmetin en büyük âlimi öldü" dediğini..

*Tabiin'in büyük âlimi Said bin Müseyyeb'in kendisine bir mesele sorulduğunda o konuda ashabın görüşlerini tahkik ettikten sonra Zeyd bin Sabit hazretlerinin kavlini inceleyip ona göre fetva verdiğini..

*Mezhep imamlarımızdan İmam Malik hazretlerinin, Hz. Ömer'den sonra Zeyd bin Sabit'i imam tanıdığını..

*İmam Şafii hazretlerinin feraiz ilmine ait tüm meselelerde Zeyd bin Sabit'in görüşlerine göre fetva verdiğini..

* Tabiin'in büyüklerinden allame İmam Zühri'nin bir meselede tereddüt etti mi, derhal Zeyd bin Sabit'in görüşlerine bakarak itminana kavuştuğunu..

*Peygamberimizin emriyle 15 gün içinde İbranice'yi öğrenen Zeyd bin Sabit hazretlerinin bundan başka Süryanice, Rumca, Kıptice ve Habeş lisanlarını bildiğini..

* Zeyd bin Sabit(r.a)'in devrinin en meşhur hattatlarından olduğunu..

*Saad bin Muaz'ın(r.a) vefatına özellikle Hz. Ebubekir(r.a) ve Hz. Ömer'in(r.a) çok üzüldüklerini. Onların sesli olarak ağlamalarını anlatma babında Hz. Aişe(r.a)'nin "kendi hücremde bulunduğum halde Ebubekir ve Ömer'in ağladıklarını işitiyordum" dediğini..

*Hz. Enes bin Malik'in(r.a) beyanına göre, Ensar'ın Uhud'da 70, Bi'ri Maune faciasında 70 ve Yemame'de 70 şehid verdiğini..

*Aslen Ensar'dan olan Abbas bin Ubade bin Nadle(r.a)'nin İkinci Akabe biatından sonra Mekke'ye yerleştiğini. Hicret emri çıkınca, diğer muhacirlerle birlikte Medine'ye geldiğini, bundan dolayı kendisine "Muhacir Ensari" dendiğini..

*Ezan hakkında rüya gören Abdullah bin Zeyd'e (r.a) bundan dolayı "Sahib'ül Ezan" lakabının verildiğini..

Kaynaklar

1- Said Sahip Ansari, Siyer-ül Ansar, Türkçe Çeviri; Asr-ı Saadet, Mütercim; Ali Genceli, Cilt:5, haz. Eşref Edip, Sebilürreşad Neşriyatı, İst. 1964

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı baki kalacaktır.

Rahman, 26-27

GÜNÜN HADİSİ

Allah ister ki,biriniz bir iş yaptığı zaman onu en güzel ve en sağlam bir şekilde yapsın.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI