Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-34

*Osman bin Mazun(r.a)’un Cahiliyye döneminde de büyük bir ruh saffeti içerisinde olduğunu. O zamanda dahi ağzına bir damla içki koymadığını..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-10-07 06:07:00

*Osman bin Mazun(r.a)'un Cahiliyye döneminde de büyük bir ruh saffeti içerisinde olduğunu. O zamanda dahi ağzına bir damla içki koymadığını..

*Osman bin Mazun hazretlerinin hicretten 30 ay sonra vefat ettiğini.. O zamana kadar Müslüman mezarlığı olmayan Medine'de, Resul-i Ekrem(Sallalahu aleyhi ve sellem) hazretlerinin Baki mevkiini kabristan olarak seçtiğini. Osman bin Mazun'un da Baki kabristanına ilk defnedilen Müslüman olduğunu..

* İslam devletinde ilk hapishanelerin Hz. Ömer(r.a) devrinde açıldığını..

*Sürgün cezasının da Hz. Ömer(r.a)'in getirdiği yeniliklerden olduğunu..

*Dört halife arasında akrabalık yönüyle Peygamberimize en uzak olanın Hz. Ömer(r.a) olduğunu..

*Hz. Ebubekir(r.a)'in oğlu Abdurrahman'ın ancak Hudeybiyye sulhundan sonra İslam'a girdiğini..

*Abdullah bin Cahş'ın(r.a) annesi Ümeyme'nin Peygamber efendimizin (aleyhissalatu vesselam) halası olduğunu..

*Abdullah bin Cahş'ın Uhud günü Ebu'l Hakem bin Ahnes es-Sekafi'nin attığı oklarla şehid düştüğünü

* Hz. Ömer(r.a)'in Mecusi'nin darbesiyle şehid olmadan önce kendisinden sonraki halifeyi seçmek için bir şûranın tertibini emrettiğinde; "Salim(Ebu Huzeyfe'nin azadlısı, Yemame şehidi, büyük Kur'an kârisi) hayatta olsaydı, şûra'ya hacet yoktu. Çünkü ben onu yerime getirirdim" buyurduğunu..

*Abdullah bin Ömer(r.a)'in Hz. Muaviye(r.a)'nin ordusunda komutan olarak Haricilere karşı savaşlara iştirak ettiğini. Yine kendisinin Eba Eyyub Ensari(r.a)'nın da içinde bulunduğu İstanbul kuşatmasına katıldığını..

* Abdullah bin Ömer'in Kur'an ayetleri üzerinde derin tefekkürlerde bulunduğunu, Bakara suresi üzerinde dört sene çalıştığını..

*Ebu Hureyre'nin asıl isminin Umeyr bin Âmir olduğunu, fakat Ebu Hureyre künyesi ile meşhur olduğunu..

Kaynaklar

1- Şah Muinuddin Ahmed Nedvi, Siyer-ül Muhacirin, Türkçe Çeviri; Asr-ı Saadet, Mütercim; Ali Genceli, Cilt:3, haz.: Eşref Edip, Sebilürreşad Neşriyatı, İst. 1964

2- Mevlana Şibli Numani, el Faruk, İngilizce çeviriden Türkçeye tercüme; Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, Cilt: 2, Mütercim; Dr. Talip Yaşar Alp, Hikmet- Dava-Çağ Yayınları, İst. 1975

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.

AL-İ İMRAN,134.AYET

GÜNÜN HADİSİ

Herhangi bir kişi, mükemmel bir abdest alıp da namaz kılarsa, o namazla gelecek namaz arasında işlediği bütün günahları bağışlanır.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI