Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-33

*Allame Zehebi’nin beyanına göre, muasırları arasında hadisi Ebu Hureyre (r.a)’den daha iyi bilen olmadığını.. *Hz. Ömer(r.a)’ın içki konusunda seksen kırbaç cezasını bizzat eliyle verdiği oğlunun adının Ebu Şahme olduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-10-02 02:38:55

*Allame Zehebi'nin beyanına göre, muasırları arasında hadisi Ebu Hureyre (r.a)'den daha iyi bilen olmadığını..

*Hz. Ömer(r.a)'ın içki konusunda seksen kırbaç cezasını bizzat eliyle verdiği oğlunun adının Ebu Şahme olduğunu..

*Taberi, Hz. Ömer(r.a)'in kurduğu haber alma teşkilatı hakkında; "Hiçbir şey Ömer'den saklanamazdı" dediğini..

*Misvar bin Mahreme'nin Hz. Ömer(r.a) hakkında; "Doğruluk ve Allah korkusunu öğrenmek için ona refakat etmeyi dilerdik" dediğini..

*Tarihçi Mesudi'nin Hz. Ömer(r.a) anlattığı biyografisine şöyle başladığını; "Vasıfları ve meziyetleri, bütün memurları üzerinde öyle bir tesir göstermiştir ki, hepsi de ona benzemişlerdi."

* Ebu Derda(r.a) hazretlerinin asıl ismi Uveymir olup, künyesi Ebu Derda ile meşhur olduğunu..

*Tabiin imamlarından Mesruk'un, Ebu Derda hazretlerini Ashab-ı Kiram'ın bütün ilimlerini üzerinde toplamış olarak gördüğünü..

*Ashab-ı Bedir'den olan sahabelerden en son vefat eden zatın Kab bin Amr(r.a) olduğunu..

*Medine'de Cahiliyye döneminde bile tevhide inanan iki zatın Esad bin Zürare(r.a) ile Ebu Heysem et Teyyihani(r.a) olduğunu..

*Esad bin Zürare hazretlerinin Peygamber Efendimiz(aleyhissalatu vesselam)'ın Medine'ye teşrif etmeden evvel Müslümanları toplayarak onlara Cuma namazı kıldıran ilk zat olduğunu.. Bir rivayete göre bu namaz sırasında 40 kişi olduklarını..

* Peygamberimizin Medine'ye hicretinden sonra ahirete irtihal eden ilk sahabenin Esad bin Zürare(r.a) olduğunu..

*Evs bin Havli(r.a)'nin Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) techiz ve tekfinine Ensar'ı temsilen katıldığını..

Kaynaklar

1-Şah Muinuddin Ahmed Nedvi, Siyer-ül Muhacirin, Türkçe Çeviri; Asr-ı Saadet, Mütercim Ali Genceli, Cilt:3, haz.: Eşref Edip, Sebilürreşad Neşriyatı, İst. 1964

2- Mevlana Şibli Numani, el Faruk, İngilizce çeviriden Türkçeye tercüme; Hz. Ömer, Mütercim; Ömer Rıza Doğrul(Asr-ı Saadet Tercümesi, 4. Cildin içinde)- sadeleştiren; Osman Zeki Mollamehmedoğlu, Eser Neşriyat, İst. 1978

3- Mevlana Şibli Numani, el Faruk, İngilizce çeviriden Türkçeye tercüme; Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, Cilt: 1, Mütercim; Dr. Talip Yaşar Alp, Hikmet- Dava-Çağ Yayınları, İst. 1975

4- Said Sahip Ansari, Siyer-ül Ansar, Türkçe Çeviri; Asr-ı Saadet, Mütercim Ali Genceli, Cilt:5, haz.: Eşref Edip, Sebilürreşad Neşriyatı, İst. 1964

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.

Lokman,6

GÜNÜN HADİSİ

Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dahil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyacaktır.

Tirmizi, Birr 14, (1918)

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI