Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-31

*Saad bin Ebi Vakkas’ın(r.a) babası Malik’in künyesi Ebu Vakkas olduğu için bizim kendisini Saad bin Malik’ten ziyade Saad bin Ebu Vakkas olarak tanıdığımızı.. *İbn-i Asakir’in bir rivayetine göre Saad bin Ebu Vakkas hazretlerinin 17 yaşındayken İslam’a girdiğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-09-16 08:09:55

*Saad bin Ebi Vakkas'ın(r.a) babası Malik'in künyesi Ebu Vakkas olduğu için bizim kendisini Saad bin Malik'ten ziyade Saad bin Ebu Vakkas olarak tanıdığımızı..

*İbn-i Asakir'in bir rivayetine göre Saad bin Ebu Vakkas hazretlerinin 17 yaşındayken İslam'a girdiğini..

*Saad bin Ebu Vakkas'ın Bedir savaşının en değerli kahramanlarından olduğunu, Kureyş süvarilerinin komutanı Said bin el As'ı onun öldürdüğünü.

*Hz. Ali'nin(r.a); "Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) "fedaka ebi ve ümmi"(Anam babam sana feda olsun) kelimelerini Hazret-i Saad'den başkasına söylemedi. Bunları ona Uhud günü söylemişti" dediğini..

*Bir rivayete göre Uhud günü Saad bin Ebu Vakkas'ın 1000 ok attığını..Peygamberimizin(aleyhissalatu vesselam) o ok attıkça, "İlahi, bu senin okundur, bunu düşmanına yetiştir" ve "İlahi, Sana dua ettiğinde Saad'ın duasına icabet et. İlahi, onun atışını doğrult" diye dualar ettiğini..

*Saad bin Ebu Vakkas hazretlerinin Kadisiyye savaşı sonrası fethettiği Kusa şehrinde, Hz. İbrahim'in(aleyhisselam) Nemrud tarafından konulduğu hapishaneyi ziyaret ettiğini..

*Ordusu efradı içinde bulunan Amr bin Madikerb'in, başkumandanları Saad bin Ebu Vakkas hakkında; "Saad, hepimize şefkatli bir valide gibi hareket eder, haklarımızın zerresini bile gözetir" dediğini..

*Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın(r.a) kâfir olan babası Abdullah'ı Bedir günü öldürdüğünden dolayı dedesi Cerrah'a nispet edilerek kendisine Ebu Ubeyde bin Cerrah dendiğini. Kendisinin asıl isminin Amir olup, künyesi Ebu Ubeyde ile meşhur olduğunu..

*Resul-i Ekrem(aleyhiselatu vesselam)ın irtihali sonrası Sakife içtimaında Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın Ensara hitaben; "Ey Ensar Cemaati! Siz İslamiyet'e ilk yardım eden oldunuz. İhtilaf ve iftiraka ilk sebebiyet veren de siz olmayınız" dediğini, bu sözün Ensar üzerinde derin bir tesir icra ettiğini..

* Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın Şam emiriyken bir gün şöyle dediğini; "Ey insanlar! Ben Kureyş'ten bir adamım. Fakat kırmızı -siyah bir kimse yoktur ki, takva itibarıyla bana teveffuk etsin de ben, "ne olurdu keşke bu adamın bedeni içinde yaşayan ben olaydım" demeyeyim..

*Abdullah bin Ömer(r.a)'ın "Kureyş ricali içinde üç kişi vardır ki, yüzleri en güzel yüz, kiyasetleri en güzel kiyaset, kalbleri en metin kalbtir. Bunlar Ebubekir, Osman bin Affan ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır" dediğini.. 

*Said bin Zeyd(r.a)'in Hz. Ömer'in hem amcasının torunu hem de eniştesi olduğunu..

Kaynaklar

1-Şah Muinuddin Ahmed Nedvi, Siyer-ül Muhacirin, Türkçe Çeviri; Asr-ı Saadet, Mütercim Ali Genceli, Cilt, 2, haz.: Eşref Edip, Sebilürreşad Neşriyatı, İst. 1963

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.

HAŞR, 1

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail, bana komşu hakkında o kadar ısrarlı tavsiyelerde bulundu ki, onu mirasçı yapacak sandım."

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI