Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-31

*Saad bin Ebi Vakkas’ın(r.a) babası Malik’in künyesi Ebu Vakkas olduğu için bizim kendisini Saad bin Malik’ten ziyade Saad bin Ebu Vakkas olarak tanıdığımızı.. *İbn-i Asakir’in bir rivayetine göre Saad bin Ebu Vakkas hazretlerinin 17 yaşındayken İslam’a girdiğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-09-16 08:09:55

*Saad bin Ebi Vakkas'ın(r.a) babası Malik'in künyesi Ebu Vakkas olduğu için bizim kendisini Saad bin Malik'ten ziyade Saad bin Ebu Vakkas olarak tanıdığımızı..

*İbn-i Asakir'in bir rivayetine göre Saad bin Ebu Vakkas hazretlerinin 17 yaşındayken İslam'a girdiğini..

*Saad bin Ebu Vakkas'ın Bedir savaşının en değerli kahramanlarından olduğunu, Kureyş süvarilerinin komutanı Said bin el As'ı onun öldürdüğünü.

*Hz. Ali'nin(r.a); "Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) "fedaka ebi ve ümmi"(Anam babam sana feda olsun) kelimelerini Hazret-i Saad'den başkasına söylemedi. Bunları ona Uhud günü söylemişti" dediğini..

*Bir rivayete göre Uhud günü Saad bin Ebu Vakkas'ın 1000 ok attığını..Peygamberimizin(aleyhissalatu vesselam) o ok attıkça, "İlahi, bu senin okundur, bunu düşmanına yetiştir" ve "İlahi, Sana dua ettiğinde Saad'ın duasına icabet et. İlahi, onun atışını doğrult" diye dualar ettiğini..

*Saad bin Ebu Vakkas hazretlerinin Kadisiyye savaşı sonrası fethettiği Kusa şehrinde, Hz. İbrahim'in(aleyhisselam) Nemrud tarafından konulduğu hapishaneyi ziyaret ettiğini..

*Ordusu efradı içinde bulunan Amr bin Madikerb'in, başkumandanları Saad bin Ebu Vakkas hakkında; "Saad, hepimize şefkatli bir valide gibi hareket eder, haklarımızın zerresini bile gözetir" dediğini..

*Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın(r.a) kâfir olan babası Abdullah'ı Bedir günü öldürdüğünden dolayı dedesi Cerrah'a nispet edilerek kendisine Ebu Ubeyde bin Cerrah dendiğini. Kendisinin asıl isminin Amir olup, künyesi Ebu Ubeyde ile meşhur olduğunu..

*Resul-i Ekrem(aleyhiselatu vesselam)ın irtihali sonrası Sakife içtimaında Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın Ensara hitaben; "Ey Ensar Cemaati! Siz İslamiyet'e ilk yardım eden oldunuz. İhtilaf ve iftiraka ilk sebebiyet veren de siz olmayınız" dediğini, bu sözün Ensar üzerinde derin bir tesir icra ettiğini..

* Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın Şam emiriyken bir gün şöyle dediğini; "Ey insanlar! Ben Kureyş'ten bir adamım. Fakat kırmızı -siyah bir kimse yoktur ki, takva itibarıyla bana teveffuk etsin de ben, "ne olurdu keşke bu adamın bedeni içinde yaşayan ben olaydım" demeyeyim..

*Abdullah bin Ömer(r.a)'ın "Kureyş ricali içinde üç kişi vardır ki, yüzleri en güzel yüz, kiyasetleri en güzel kiyaset, kalbleri en metin kalbtir. Bunlar Ebubekir, Osman bin Affan ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır" dediğini.. 

*Said bin Zeyd(r.a)'in Hz. Ömer'in hem amcasının torunu hem de eniştesi olduğunu..

Kaynaklar

1-Şah Muinuddin Ahmed Nedvi, Siyer-ül Muhacirin, Türkçe Çeviri; Asr-ı Saadet, Mütercim Ali Genceli, Cilt, 2, haz.: Eşref Edip, Sebilürreşad Neşriyatı, İst. 1963

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Dua eden, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm.

Bakara, 2/186

GÜNÜN HADİSİ

Allah'ın en sevdiği isimler

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah'ın en ziyade sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır." Müslim-Edeb:2 Ebu Davud-Edeb:59

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI