Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-30

*İran’la yapılan Nihavend savaşı öncesi Hz. Ömer(r.a)’in başkumandanlığı Hz. Ali(r.a)’ye teklif ettiğini, Hz. Ali’nin mazeret beyan ederek bu teklifi geri çevirdiğini.. *Kudüs’ün anahtarlarını almak için yola çıkan Hz. Ömer(r.a)’in Medine’de kaymakam olarak Hz. Ali(r.a)’yi bıraktığını..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-09-08 11:27:53

*İran'la yapılan Nihavend savaşı öncesi Hz. Ömer(r.a)'in başkumandanlığı Hz. Ali(r.a)'ye teklif ettiğini, Hz. Ali'nin mazeret beyan ederek bu teklifi geri çevirdiğini..

*Kudüs'ün anahtarlarını almak için yola çıkan Hz. Ömer(r.a)'in Medine'de kaymakam olarak Hz. Ali(r.a)'yi bıraktığını..

*Hz. Ali(r.a)'ye ait nutukların toplandığı Nehcü'l Belaga'daki bütün konuşmaların ve şiirlerin Hz. Ali'ye ait olmadığını.. Bir kısmının sonradan uydurularak Hz. Ali'ye isnad edildiğini..

*Nahiv ilminin kurucusunun Hz. Ali(k.v) olduğunu..

*Zübeyir bin Avvam'ın(r.a) babası Avvam bin Huveylid'in Hz. Hatice'nin(r.a) erkek kardeşi olduğunu..

*Zübeyir bin Avvam(r.a)'ın Hz. Ebubekir(r.a)'in damadı olduğunu..

 *Zübeyir bin Avvam hazretlerinin savaş meydanlarının bir arslanı olduğunu..Allah yolunda bir çok yaralar aldığını.. Oğlu Urve(r.a)'nin şöyle dediğini; "Babam bilhassa üç kılıç darbesi yemişti. Bunların biri boynunda idi. Yara o kadar derin bir iz bırakmıştı ki, içine parmağımı sokabiliyordum. Bu darbelerin ikisi Bedr'in, biri de Uhud'un yadigârı idi."

*Hayber cengaverlerinden Merhab adlı Yahudi'nin Hz. Ali (r.a) ile mübarezesinde can vermesi üzerine, oğlu Yasir'in karşısına çıkacak er dilediğini, onun da Hz. Zübeyir bin Avvam'ın eliyle babasının gittiği yere gönderildiğini..

*Zübeyir bin Avvam'ın gayet uzun boylu olduğunu.. Hatta katırına bindiğinde ayaklarının yere değdiğini..

*Zübeyir bin Avvam'ın beş kez evlenip, 18 çocuğu olduğunu..

*Hz. Talha bin Ubeydullah(r.a)'ın Rasul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) tarafından Uhud Savaşındaki kahramanlıklarından ötürü "hayyir(hayırlı), Tebük gazvesinde orduyu teçhiz yolundaki maddi fedakârlıklarından ötürü de "feyyaz(feyizli)" unvanlarıyla şereflendirildiğini..

* Abdurrahman bin Avf''ın(r.a) Cahiliyye döneminde Abdi Amr olan isminin Peygamberimizce Abdurrahman diye değiştirildiğini..

* Abdurrahman bin Avf''ın Peygamberimizle yaşıt olduğunu..

*Sa'd bin Ebu Vakkas hazretlerinin Abdurrahman bin Avf''ın cenazesini teşyi ederken "ey koca dağ" diye tavsif ettiğini..

Kaynaklar

1-Şah Muinuddin Ahmed Nedvi, Siyer-ül Muhacirin, Türkçe Çeviri; Asr-ı Saadet, Mütercim Ali Genceli, Cilt, 1, haz.: Eşref Edip, Sebilürreşad Neşriyatı, İst. 1963

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

Şûra, 43

GÜNÜN HADİSİ

İslam hakkında.

"İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" Buhari-İman:1

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI