Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-29

* En meşhur rivayete göre Hz. Ömer(r.a)’in hicretten kırk sene evvel doğduğunu.. *Şah Veliyullah Dehlevi’nin İzalet’ül Hafa adlı eserinde, Hz. Ömer(r.a)’in Kur’an’ın bir mushafta toplanması hususundaki gayretine işaretle; “Bugün Müslümanlar içinde Kur’an-ı Kerim’i okuyan her fert, Faruk-u Azam’a medyundur” dediğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-09-01 02:26:40

* En meşhur rivayete göre Hz. Ömer(r.a)'in hicretten kırk sene evvel doğduğunu..

*Şah Veliyullah Dehlevi'nin İzalet'ül Hafa adlı eserinde, Hz. Ömer(r.a)'in Kur'an'ın bir mushafta toplanması hususundaki gayretine işaretle; "Bugün Müslümanlar içinde Kur'an-ı Kerim'i okuyan her fert, Faruk-u Azam'a medyundur" dediğini..

*Muhaddis Cemaleddin'in Ravzat'ül Ahbab adlı eserinde belirttiğine göre, Hz. Ömer(r.a) zamanında İslam topraklarında 4000 Cami inşa edildiğini.. 

*Hz. Ömer(r.a)'in fıkıh ilmine duyduğu alaka ve bu uğurda gösterdiği mesainin ashabının diğer fukahasının hepsinden fazla olduğunu..

*Belazüri'nin Kitab'ul Eşraf'ında belirttiğine göre, Hz. Ömer(r.a)'in kendi devrine kadar hallolunmayan hiçbir meseleyi Ashab-ı kiramla istişare etmeden halletmediğini..

* Şah Veliyullah Dehlevi'nin belirttiğine göre, Hz. Ömer tarafından hallolunan ve Ashab tarafından da kabul edilen fıkhi meselelerin bine yakın olduğunu..

*Hz. Ömer(r.a)'ın şiiri çok sevdiğini, güzel bir şiir duyduğunda ezberleyinceye kadar tekrar ettiğini..

*Hz. Ömer(r.a)'ın Arap şairlerinden bilhassa İmr'ul Kays, Züheyr ve Nabiga'nın şiirlerini çok beğendiğini, Züheyr'i hepsine tercih ettiğini..

*Hz. Osman(r.a)'ın Müslüman olduğunda 34 yaşında olduğunu..

 * Hz. Osman(r.a)'ın şehid edildiğini duyan Said bin Zeyd(r.a)'in; "Üzerimize Uhud dağı yıkılsa yeridir" dediğini..

*Hz. Osman'ı şehid eden asilerin Medine'de estirdikleri terörden dolayı Hz. Osman'ın cenazesinin 17 kişi tarafından kılındığını. Cenaze namazının bir rivayete göre Hz. Zübeyr bin Avvam, diğer rivayete göre Cübeyr bin Mutim tarafından kıldırıldığını..

Kaynaklar

1-Şah Muinuddin Ahmed Nedvi, Siyer-ül Muhacirin, Türkçe Çeviri; Asr-ı Saadet, Mütercim Ali Genceli, Cilt; 1, haz.: Eşref Edip, Sebilürreşad Neşriyatı, İst. 1963

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

TAHRÎM,6

GÜNÜN HADİSİ

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim "üç kız" veya "üç kızkardeş" veya "iki kızkardeş" veya "iki kız" yetiştirir, terbiye ve te'diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir."

Ebu Davud, Edeb 130, (5147); Tirmizi, Birr, 13 (1913)

TARİHTE BU HAFTA

-İbn-i Batuta'nın Vefatı(24 Şubat 1369) -Malcolm X'in Vefatı(25 Şubat 1965) -Tarık Buğra Vefat Etti.(28 Şubat 1994) -Buhari'nin Vefatı(2 Mart 869)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI