Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-29

* En meşhur rivayete göre Hz. Ömer(r.a)’in hicretten kırk sene evvel doğduğunu.. *Şah Veliyullah Dehlevi’nin İzalet’ül Hafa adlı eserinde, Hz. Ömer(r.a)’in Kur’an’ın bir mushafta toplanması hususundaki gayretine işaretle; “Bugün Müslümanlar içinde Kur’an-ı Kerim’i okuyan her fert, Faruk-u Azam’a medyundur” dediğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-09-01 02:26:40

* En meşhur rivayete göre Hz. Ömer(r.a)'in hicretten kırk sene evvel doğduğunu..

*Şah Veliyullah Dehlevi'nin İzalet'ül Hafa adlı eserinde, Hz. Ömer(r.a)'in Kur'an'ın bir mushafta toplanması hususundaki gayretine işaretle; "Bugün Müslümanlar içinde Kur'an-ı Kerim'i okuyan her fert, Faruk-u Azam'a medyundur" dediğini..

*Muhaddis Cemaleddin'in Ravzat'ül Ahbab adlı eserinde belirttiğine göre, Hz. Ömer(r.a) zamanında İslam topraklarında 4000 Cami inşa edildiğini.. 

*Hz. Ömer(r.a)'in fıkıh ilmine duyduğu alaka ve bu uğurda gösterdiği mesainin ashabının diğer fukahasının hepsinden fazla olduğunu..

*Belazüri'nin Kitab'ul Eşraf'ında belirttiğine göre, Hz. Ömer(r.a)'in kendi devrine kadar hallolunmayan hiçbir meseleyi Ashab-ı kiramla istişare etmeden halletmediğini..

* Şah Veliyullah Dehlevi'nin belirttiğine göre, Hz. Ömer tarafından hallolunan ve Ashab tarafından da kabul edilen fıkhi meselelerin bine yakın olduğunu..

*Hz. Ömer(r.a)'ın şiiri çok sevdiğini, güzel bir şiir duyduğunda ezberleyinceye kadar tekrar ettiğini..

*Hz. Ömer(r.a)'ın Arap şairlerinden bilhassa İmr'ul Kays, Züheyr ve Nabiga'nın şiirlerini çok beğendiğini, Züheyr'i hepsine tercih ettiğini..

*Hz. Osman(r.a)'ın Müslüman olduğunda 34 yaşında olduğunu..

 * Hz. Osman(r.a)'ın şehid edildiğini duyan Said bin Zeyd(r.a)'in; "Üzerimize Uhud dağı yıkılsa yeridir" dediğini..

*Hz. Osman'ı şehid eden asilerin Medine'de estirdikleri terörden dolayı Hz. Osman'ın cenazesinin 17 kişi tarafından kılındığını. Cenaze namazının bir rivayete göre Hz. Zübeyr bin Avvam, diğer rivayete göre Cübeyr bin Mutim tarafından kıldırıldığını..

Kaynaklar

1-Şah Muinuddin Ahmed Nedvi, Siyer-ül Muhacirin, Türkçe Çeviri; Asr-ı Saadet, Mütercim Ali Genceli, Cilt; 1, haz.: Eşref Edip, Sebilürreşad Neşriyatı, İst. 1963

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Dua eden, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm.

Bakara, 2/186

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI