Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-28

*Uhud savaşında Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)’ın önünde bir erkek gibi savaşmış olan Ümm-ü Umare(r.a)’nin oğlu Habib bin Zeyd’in Yalancı Peygamber Müseylime’nin taraftarlarınca elleri ve ayakları kesilerek şehid edilip cesedinin yakıldığını..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-08-26 12:27:49

*Uhud savaşında Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın önünde bir erkek gibi savaşmış olan Ümm-ü Umare(r.a)'nin oğlu Habib bin Zeyd'in Yalancı Peygamber Müseylime'nin taraftarlarınca elleri ve ayakları kesilerek şehid edilip cesedinin yakıldığını..

Ümm-ü Umare(r.a)'nin oğlunun intikamı için geldiği Yemame savaşında yine bir erkek gibi savaşıp yaralandığını. Diğer oğlu Abdullah bin Zeyd'in(r.a) ise, Hz Vahşi'nin mızrağıyla ölümcül bir darbe alan Müseylime'nin kafasını bedeninden ayırıp kardeşinin intikamını aldığını..

* Dört halifeden her birinin şiir hususunda yüksek bir kabiliyete sahip olduklarını. İbn-i Rüşeyk adlı müellifin Kitab'ul Umde adlı eserinde her birinin güzide şiirlerini naklettiğini..

* Aşere-i mübeşşereden Hz. Ömer, Osman, Ali, Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Talha (r. anhüm) efendilerimizin İslamiyet'in zuhur sırasında okuma yazma bilen kimselerden olduklarını..

*Ammar bin Yasir'in(r.a) Mekke'de uğradığı işkencelerden birinde, yanmış bir ateşin üzerine yatırıldığını, bu durumu gören Allah Rasulünün(aleyhissalatu vesselam) "Ey ateş! İbrahim üzerine nasıl soğuk ve selametli oldunsa, Ammar için de öyle ol" buyurduğunu..

*Hz. Ebubekir(r.a)'in halife seçildiği sıralarda karşılaştığı zorlukları anlatma babında, kızı Hz. Aişe(r.a)'nin; "Babamın karşılaştığı buhranlar dağların başına inseydi, onları ezerdi" dediğini..

*Hz. Ebubekir (ra)'in halifeliğinin ilk günlerinde genç ordu komutanı Üsame bin Zeyd'i ilk seferine uğurlarken, onlar atlarla giderken kendisinin bir saat yaya yürüyerek orduyu uğurladığını, Üsame'nin attan inmesine izin vermediği gibi, kendisine binmek için at teklif edildiğinde bunu da red ederek; "Bir saat olsun ayaklarım Allah yolunda tozlansın" buyurduğunu..

*Abdullah bin Amr(r.a) hazretlerinin Abdullah bin Mesud(r.a)'dan bahsederken; "Onu daima seveceğim. Çünkü Resul-i Ekrem'in şu sözü söylediğini duydum; "Kur'an'ı dört kişiden öğreniniz. Abdullah bin Mesud, Sâlim, Muaz bin Cebel, Übey bin Kaab" dediğini..

*Ezvac-ı Tahirat'tan Hz. Aişe, Hz. Hafsa ve Ümmü Seleme validelerimizin Kur'an hafızı olduklarını..

*Hz. Ebubekir(r.a)'in gasil ve tekfininin vasiyeti üzerine hanımı Esma bint-i Umeyr(r.a) tarafından yapıldığını, cenaze namazını Hz. Ömer'in kıldırdığını, kabrine de oğlu Abdurrahman, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Talha tarafından indirildiğini.

*Hz. Ebubekir'in muhtelif zamanlarda evlendiğini.

Hanımlarından Katile'den; Oğlu Abdullah ile kızı Esma

Ümm-ü Ruman'dan; Hz. Aişe ile Abdurrahman

Esma bint-i Umeyr'den; Muhammed bin Ebubekir

Cüneybe bin-i Harice'den; Ümm-ü Gülsüm'ün dünyaya geldiklerini..

Kaynaklar

1-Tahir'ül Mevlevi, Şerh-i Mesnevi, Cilt, 1, Şamil Neşriyat

2- Şah Muinuddin Ahmed Nedvi, Siyer-ül Muhacirin, Asr-ı Saadet, Cilt, 1, haz.: Eşref Edip, Sebilürreşad Neşriyatı, İst. 1963

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Allah'a güven. Vekîl olarak Allah yeter.

Ahzab, 33

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

BUHARİ, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI