Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-28

*Uhud savaşında Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)’ın önünde bir erkek gibi savaşmış olan Ümm-ü Umare(r.a)’nin oğlu Habib bin Zeyd’in Yalancı Peygamber Müseylime’nin taraftarlarınca elleri ve ayakları kesilerek şehid edilip cesedinin yakıldığını..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-08-26 12:27:49

*Uhud savaşında Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın önünde bir erkek gibi savaşmış olan Ümm-ü Umare(r.a)'nin oğlu Habib bin Zeyd'in Yalancı Peygamber Müseylime'nin taraftarlarınca elleri ve ayakları kesilerek şehid edilip cesedinin yakıldığını..

Ümm-ü Umare(r.a)'nin oğlunun intikamı için geldiği Yemame savaşında yine bir erkek gibi savaşıp yaralandığını. Diğer oğlu Abdullah bin Zeyd'in(r.a) ise, Hz Vahşi'nin mızrağıyla ölümcül bir darbe alan Müseylime'nin kafasını bedeninden ayırıp kardeşinin intikamını aldığını..

* Dört halifeden her birinin şiir hususunda yüksek bir kabiliyete sahip olduklarını. İbn-i Rüşeyk adlı müellifin Kitab'ul Umde adlı eserinde her birinin güzide şiirlerini naklettiğini..

* Aşere-i mübeşşereden Hz. Ömer, Osman, Ali, Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Talha (r. anhüm) efendilerimizin İslamiyet'in zuhur sırasında okuma yazma bilen kimselerden olduklarını..

*Ammar bin Yasir'in(r.a) Mekke'de uğradığı işkencelerden birinde, yanmış bir ateşin üzerine yatırıldığını, bu durumu gören Allah Rasulünün(aleyhissalatu vesselam) "Ey ateş! İbrahim üzerine nasıl soğuk ve selametli oldunsa, Ammar için de öyle ol" buyurduğunu..

*Hz. Ebubekir(r.a)'in halife seçildiği sıralarda karşılaştığı zorlukları anlatma babında, kızı Hz. Aişe(r.a)'nin; "Babamın karşılaştığı buhranlar dağların başına inseydi, onları ezerdi" dediğini..

*Hz. Ebubekir (ra)'in halifeliğinin ilk günlerinde genç ordu komutanı Üsame bin Zeyd'i ilk seferine uğurlarken, onlar atlarla giderken kendisinin bir saat yaya yürüyerek orduyu uğurladığını, Üsame'nin attan inmesine izin vermediği gibi, kendisine binmek için at teklif edildiğinde bunu da red ederek; "Bir saat olsun ayaklarım Allah yolunda tozlansın" buyurduğunu..

*Abdullah bin Amr(r.a) hazretlerinin Abdullah bin Mesud(r.a)'dan bahsederken; "Onu daima seveceğim. Çünkü Resul-i Ekrem'in şu sözü söylediğini duydum; "Kur'an'ı dört kişiden öğreniniz. Abdullah bin Mesud, Sâlim, Muaz bin Cebel, Übey bin Kaab" dediğini..

*Ezvac-ı Tahirat'tan Hz. Aişe, Hz. Hafsa ve Ümmü Seleme validelerimizin Kur'an hafızı olduklarını..

*Hz. Ebubekir(r.a)'in gasil ve tekfininin vasiyeti üzerine hanımı Esma bint-i Umeyr(r.a) tarafından yapıldığını, cenaze namazını Hz. Ömer'in kıldırdığını, kabrine de oğlu Abdurrahman, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Talha tarafından indirildiğini.

*Hz. Ebubekir'in muhtelif zamanlarda evlendiğini.

Hanımlarından Katile'den; Oğlu Abdullah ile kızı Esma

Ümm-ü Ruman'dan; Hz. Aişe ile Abdurrahman

Esma bint-i Umeyr'den; Muhammed bin Ebubekir

Cüneybe bin-i Harice'den; Ümm-ü Gülsüm'ün dünyaya geldiklerini..

Kaynaklar

1-Tahir'ül Mevlevi, Şerh-i Mesnevi, Cilt, 1, Şamil Neşriyat

2- Şah Muinuddin Ahmed Nedvi, Siyer-ül Muhacirin, Asr-ı Saadet, Cilt, 1, haz.: Eşref Edip, Sebilürreşad Neşriyatı, İst. 1963

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

Cum'a, 8

GÜNÜN HADİSİ

Kim Allah'ın Kitabını öğrenir ve sonra da onda bulunanlara uyarsa, Allah onu, dünyada dalaletten çıkarıp doğru yola sevkeder, ahirette de kötü hesabtan korur

Ravi:İbnu Abbas(r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI