RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-38

Ders: 10. Söz (1. Ve 11. Hakikatler) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi * Bu kâinatta gözle görülen bir Rububiyet kapısı var. Rububiyet; Cenab-ı Hakk’ın bir şeyi yarattıktan sonra terbiye ederek kemal mertebesine getirmesi demektir. Mesela bir çekirdeği yaratıyor, terbiye ede ede bir ağaç haline getiriyor. Ağacı da terbiye ediyor, meyve verdiriyor. Toprağı terbiye ediyor, bu kadar sayısız bitkiler, ağaçlar vücuda getiriyor, hayvanlar meydana getiriyor


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-08-26 12:09:35

Ders: 10. Söz (1. Ve 11. Hakikatler)

İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

* Bu kâinatta gözle görülen bir Rububiyet kapısı var. Rububiyet; Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi yarattıktan sonra terbiye ederek kemal mertebesine getirmesi demektir. Mesela bir çekirdeği yaratıyor, terbiye ede ede bir ağaç haline getiriyor. Ağacı da terbiye ediyor, meyve verdiriyor. Toprağı terbiye ediyor, bu kadar sayısız bitkiler, ağaçlar vücuda getiriyor, hayvanlar meydana getiriyor.

Şimdi düşünelim, şu cemaat yüz sene önce hep topraktı. Her gün ne kadar insan ve hayvan doğuyor, hepsinin aslı bir katre su. 

*Üstad hazretlerinin şu sözü çok hayretimi celb ediyor; "iki kutbun dairesindeki hesab rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde"(Şualar s: 106 )

Kuzey kutbu ile güney kutbu arasında bir çizgi çekin. Üzerine rakamlar yazın. Çıkan sayıyı havsalamız almaz. İşte o sayı ne kadar büyükse kâinat ondan daha büyük. Kâinat ne kadar büyük olursa olsun, nihayeti var. Ama Allah'ın kudretinin nihayeti yok.

Not; Bu hususu ifade sadedinde bir şair şöyle demiş;

"Büyüksün ilahi büyüksün, büyük!

 Büyüklük yanında kalır pek küçük"

Hz. Mevlana'da şöyle buyurmuş;

Ger cihân pîşet büzürg ü bî bûnist

Piş-i kudret zerre-i mi dânkî nist

 "Dünya senin nazarında büyük ve nihayetsiz görünse de, kudret-i İlahiye karşısında bir zerre bile değildir."(Salih Okur)

*Gecenin gelmesi bir nimet, gitmesi de bir nimet. Gündüz de öyle. Gelse, gitmese bir dert, gitse gelmese, ayrı bir dert.

*Hadis-i Şerifte; "Allah vardı, onunla beraber başka hiçbir şey yoktu" buyruluyor. Cenab-ı Hak bütün güzelliklerin membaı. Hani bir söz vardır; "Güzele ayna lazım" Cenab-ı Hak da kendi güzelliğini bir aynada görmek ve göstermek istedi, kâinatı, mahlûkatı ve insanı yarattı.

*Her birimiz Cenab-ı Hakka bir aynayız. Ama aynalar arasında farklar var.

Elimizdeki bir ayna güneşi ne kadar gösterir?

Ya Karadeniz kadar bir ayna?

Bir de okyanus kadar bir aynanın güneşi aksettirmesini düşünelim. Güneşin aklı fikri olsa hangisini daha çok sever, elbette okyanus büyüklüğündeki aynayı. Şimdi o okyanus büyüklüğündeki aynayı faraza buz dağlarına yöneltsek, güneşten aldığı ışınlarla buz dağlarını eritmez mi? Eritir. İşte Asr-ı Saadette Cenab-ı Hakkın kemal ve cemalinin en parlak en büyük aynası olan Zat-ı Ahmediyye(asm) o Şems-i ezeliden aldığı feyiz nurlarıyla Cahiliyye buzullarını eritti. Kur'an güneşi ile, İslam'ın ab-ı hayat çeşmesi ile her biri meyveli ağaç olan Ashab-ı kiramı yetiştirdi.

*Dünyada en çetin şey insan terbiyesi..

*11. Hakikat, Bab-ı İnsaniyet..İsm-i Hakkın cilvesi.. 

Hak ismi sadece insanda tecelli etmiş. Buna şöyle bir misal vermek istiyorum. Cenab-ı Hak bu dünyayı yarattığında önce bitkileri halk etti. Bitkilerden başka bir şey yaratmasaydı, bu zamana kadar bitkiler gelseydi olur muydu? Olmazdı, abes olurdu.

Sonra hayvanlar yaratıldı. Dünyada bitkiler ve insanlar devam etseydi, insanlar yaratılmasaydı bir manası olur muydu? Olmazdı, eksik olurdu.

Sonra insan yaratıldı. Ehh işte o zaman her şey yerli yerine oturdu. Dünyanın yaratılmasının hakkı verildi.

*Cenab-ı Hak kâinattaki her şeyi insanı nazara alarak, onun faydasını gözeterek yaratmış. Yani merkez nokta, mihrak nokta insan. Yoksa hoş dağlar insanlar için yaratılmış, insanlar dağlar için değil, bağlar insan için, insanlar bağlar için değil, bitkiler , hayvanlar ve hakeza her şey öyle..

*Halık ismini tecellileri mikroptan gergedana vesaire bitki ve hayvanata kadar tecellileri var. Ama en kemal tecelli insanda. Alim ismi de, öyle ve hakeza diğer isimler de.. 

*Üstad bir yerde dünyayı anlatırken der ki; "Hususan benim gibi nefs-i emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkârdır. Bir lezzet verse, bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse, yüz tokat vurur. (Lem'alar s: 129 )

*İnsan ahsen-i takvimde yaratılmış, mesela eli ahsen, yüzü ahsen, hatta oturuşu bile ahsen..

*Hayat o kadar büyük bir nimet ki, kime gelmişse öpmüş başına koymuş. İşte bir küçük böcek veya hayvan.. Hayatından o kadar memnun ki, insanı görse "bu hayatı elimden alacak" diye kaçıyor. Ama her şeyin olduğu gibi hayatın en güzel derecesi de insanda. Ama çoğu kimse bu hayatı verenden maalesef gaflet içerisinde..

 *Senelerce evvel bir Rus mütefekkirin bir sözünü okumuştum; "yeter ki bu hayat benim elimden alınmasın, ben karların, buzların altında yaşamaya razıyım." İşte hayatın kıymeti.. Bu sözü okuyunca dedim ki; "ulan serseri, gel iman et de, buzların altında değil, cennette yaşa."

Üstad da Asa-yı Musa'da diyor ki; "Hattâ Onuncu Söz'de işaret edildiği gibi, bir zaman -küçüklüğümde- hayalimden sordum: "Sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini, fakat sonra ademe ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa bâki fakat âdi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin?" dedim. Baktım, ikincisini arzulayıp birincisinden "ah" çekti. "Cehennem de olsa beka isterim" dedi." (Asa-yı Musa s: 40 )

*Emanet-i Kübra Allah'ı bilmektir. Yani "benim cüz'i bir görmem var. Demek ki Allah'ın görmesi var ki bana görmeyi vermiş. İşitiyorum, Cenab-ı Hakk'ın işitmesi var ki bana vermiş. Hayatım var, demek Cenab-ı Hakk'ın hayatı var ki bana vermiş ve hakeza..

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

Ders: 3. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah ya..Allah’tan gelen şey nasıl olur,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre’nin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad, İslam âl

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

Ders: Asa-yı Musa(s. 106) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah Edilen Kısım: Sonra o mütefekkir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre risalesi, s. 69 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım:

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

Ders: 11. Söz İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Sanattaki letafeti, ilimdeki derinliği, tezyinattak

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

Ders: Hutbe-i Şamiye(s. 19) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “İstikbal yaln

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

Ders: 33. Söz, 23. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Bu ders, İstanbul Yüzevler’de,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

Ders: 14. Lem’a, İkinci Makam İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Kâinat sîmasında, arz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış bu kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır'ın Vefatı(27 Mayıs 1942) *İstanbul'un Fethi'nin 550. yıl dönümü(29 Mayıs 1453) *Ayasofya'da ilk Cuma Namazı kılındı.(1 Haziran 1453)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI