Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-27

*Heysem Bukai’nin Halid bin Velid (r.a) hakkında; “Onun savaşlarına katılan her asker Halid bin Velid’in saflarında savaşmış olmakla övünürdü” dediğini.. *Dûmetu’l- Cendel reisi


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-07-31 09:46:52

*Heysem Bukai'nin Halid bin Velid (r.a) hakkında; "Onun savaşlarına katılan her asker Halid bin Velid'in saflarında savaşmış olmakla övünürdü" dediğini..

 *Dûmetu'l- Cendel reisi Ukeydir'in Halid bin Velid hazretleri hakkında; "Halid'in nasıl bir savaşçı olduğunu en iyi bilenlerdenim. Uçmak için kanadı bile olsa, kimse ondan kurtulamaz. Onunla karşılaşan herkes yenilmiştir. Tek çıkar yol onunla barış yapmaktır" dediğini..

*Hz. Ebubekir(r.a)'de en dikkat çekici iki meziyetin azmi ve merhameti olduğunu..

*Abdullah ibn-i Abbas(r.a) Hz. Ali'nin(r.a) ilmini anlatırken; "ben onun ilim denizinden ancak bir damlayım" dediğini.

*Hz. Ali(r.a)'nin hukuki meselelerde insanların en iyi hüküm vereni olduğunu. Hatta bunu ifade sadedinde; "Ebu Hasan(Hz. Ali'nin künyesi)'ın bile çözemeyeceği bir dava" sözünün darb-ı mesel haline geldiğini..

*Hz. Ömer(r.a)'in vefatından önce yerine bir halife bırakmasını isteyenlere; "Şayet Muâz hayatta olsaydı, Rasulullah'ın; "Muâz bin Cebel kıyamet gününde âlimlerin önündedir" sözünü işittikten sonra, yerime onu bırakırdım" dediğini..

* Bedir savaşına katılamadığı halde Rasulullah'ın(aleyhissalatu vesselam) "Ehl-i Bedir" den saydığı bir kişinin bulunduğunu, onun da, o sırada Peygamberimizin emriyle ticaret için Şam'a giden Talha bin Ubeydullah(r.a) olduğunu..

*Selman-ı Farisi(r.a) hazretlerinin Rasul-i Ekrem ile baş başa özel ilmi sohbetleri olduğunu.. Bunu ifade sadedinde Hz. Aişe'nin(r.a); "Selman, Rasulullah ile özel görüşürdü. Geceleyin onunla baş başa bulunur, hatta Rasulullah onu bize tercih ederdi" dediğini..

*Hz. Ali(r.a)'nin Hz. Ebubekir'in(r.a) vefatında şöyle söylediğini; "Sen, fırtınaların ve en şiddetli kasırgaların oynatamadığı bir dağ idin. Rasulullah'ın dediği gibi, sen bedeninde zayıf, Allah'ın dininde kuvvetli, gönlünde mütevazi, Allah katında yeryüzünde makamı yüce, müminlerin nazarında büyük idin. Sende hiç kimsenin kini, hiç kimsenin değersiz bulduğu bir taraf yoktu. Senin katında kuvvetli, ondan hak alınıncaya kadar zayıf, zayıf da hakkını alıncaya kadar kuvvetli idi. Allah senin sevabından bizi mahrum etmesin. Senden sonra bizi saptırmasın." 

*Hz. Ömer(r.a) devrinde Bizanslılarla yapılan Ecnadin Savaşında Rum ordularının komutanının iyi bir harp stratejisti olan Artabun olduğunu.. Onun karşısına ise Arapların meşhur harp dâhilerinden Amr bin As(r.a)'ın çıktığını.. Hz. Ömer(r.a)'in bu iki usta komutanın karşılaşması hakkında; "Rum Artabun'u ile Arap Artabun'u karşı karşıya geldiler. Bakalım hangisi kazanacak" buyurduğunu.. Zaferin Müslümanların yüzüne güldüğünü.

Kaynaklar

1- Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Heyet, Cilt, 1, Feza Gazetecilik A.Ş. İst. 1992

2-Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Cilt, 2, Feza Gazetecilik A.Ş. İst. 1992

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir

Âl-i İmran:20

GÜNÜN HADİSİ

Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri

"Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah'ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir." (Buhari, Tefsir, Kul euzu bi-rabbi'n-nas 1)

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI