Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-25

Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) bütün çocuklarının ebesinin, halası Safiyye bint-i Abdülmuttalip’in azatlı cariyesi Selma Hatun olduğunu.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-02-22 01:57:37

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) bütün çocuklarının ebesinin, halası Safiyye bint-i Abdülmuttalip'in azatlı cariyesi Selma Hatun olduğunu.

*Rasulullah'ın(aleyhissalatu vesselam) Hz. Ammar bin Yasir için şöyle buyurduğunu; "Ammar hangi meselede muhayyer bırakılmışsa mutlaka en doğrusunu seçmiştir." (Tirmizi, Menakıb, (3800). Ve yine şöyle ferman ettiğini; "Ammâr kıkırdaklarına kadar iman doldurulmuştur." Nesai, İman 17, (8, 111).

*Uhud Savaşı dönüşünde Hz. Ali'nin(r.a) eşi Hz. Fatıma'ya kılıcını verirken; "şu kılıcı al, çünkü onda hiçbir kusur yoktur" demesi üzerine Allah Rasulünün (aleyhissalatu vesselam); "Ey Ali! Sen güzel savaştıysan, Sehl bin Huneyf, Ebu Ducane Simak bin Hareşe de güzel savaştılar" buyurduğunu. Burada zikredilen Sehl bin Huneyf hazretlerinin herkesin oraya buraya kaçıştığı o dehşet anlarında yerinden hiç kıpırdamadan savaştığını..

*Rasulullah'ın Hayber seferine giderken şiir okuyarak orduyu coşturan Amir bin Ekva'dan hoşnud kalarak "Rabbin seni bağışlasın" buyurduğunu. Rasul-i Ekrem'in bu duayı kime yaparsa, o zatın muhakkak şehid olduğunu bilen Hz. Ömer(r.a)'in; "Keşke Amir'i bize bağışlasaydın(ona bu duayı etmeseydin de) ondan istifade etseydik" dediğini. Gerçekten de Hayber'e varıldığında Yahudi Pehlivanı Merhab ile karşılaşan Amir hazretlerinin şehid düştüğünü..

* Hz. Ali(r.a) dünyaya geldiğinde babası Ebu Talib Medine'de olmadığından, annesi Fatıma'nın kendi dedesi Esed'in ismini oğluna verdiğini, Arslan manasına gelen bu ismi yanında, babasının eve dönünce oğluna Ali ismini koyduğunu.. Kuvvetli ve iri olmasından kendisine Haydar( Yiğit cesur adam, Arslan demektir) denildiğini..

*Hayber'de Hz. Ali tarafından öldürülen Yahudilerin ünlü savaşçısı Merhab'ın rüyasında kendisini bir arslanın parçaladığını gördüğünü..

*Uhud günü Kureyş topluluğunun sancaktarı Talha bin Ebu Talha el Abderi adlı serdarın Müslümanlardan karşısına çıkacak er dilemesi üzerine insanların ondan çekindiğini. Ortaya çıkan Hz. Zübeyr'in(r.a) ise o müşrikin devesine atlayarak onu yere serdiğini. Bunun üzerine Efendimizin(aleyhissalatu vesselam)'ın ona iltifat ederek "Her peygamberin bir havarisi(yardımcısı) vardır. Benim havarim de Zübeyir"dir buyurup şöyle ferman ettiğini, "Eğer Zübeyir ona karşı çıkmasaydı, ben çıkacaktım. Zira insanların ondan çekindiğini görmüştüm."

* Urve bin Zübeyr'in babası Hz. Zübeyr binAvvam'dan(r.a) bahsederken; "Küçüklüğümde babamın yara izlerine parmağımı dokundurur, oynardım" dediğini..

*Hz. Hamza'nın(r.a) şehadetinden önce çarpışırken şöyle dediğinin işitildiğini; "Allah'ım! Ebu Süfyan ve arkadaşlarının getirdiği fitneden ve Müslümanların bozguna uğramasından beri olduğumu sana arz ediyorum!"

*Uhud savaşının bitiminde Hz. Hamza'yı göremeyince Rasulullah'ın onu sorduğunu, bir zatın onu yakınlardaki bir ağacın yanında savaşırken görmüş olduğundan bahsetmesi üzerine hemen oraya gittiğinde yerde Hz. Hamza'nın alnını görünce ağlamaya başladığını , organlarının kesildiğini görünce ise hıçkırıklara boğulduğunu, gözyaşları içinde "bir kefen yok mu" buyurunca bir sahabenin elbisesini çıkararak Allah'ın aslanının üzerini örttüğünü..

Kaynaklar

1-M. Asım Köksal, İslam Tarihi-Cilt:2, Şamil Neşriyat, İst. 1987

2-Muhammed Yusuf Kandehlevi, M. Yusuf Kandehlevi, terc. Hayri Demirci, Cilt; 2, Gülistan Neşriyat, İst. 2009 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Âl-i imran:190

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır.

GÜNÜN HADİSİ

İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

(Tirmizi, 2649)

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI