Cevaplar.Org

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulmamıştı. İdeolojiler kendileri bir şey inşâ etmezler zaten. Althusser’in dediği gibi hep başka bir yarım–gerçekliği sömürür dururlar.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2013-12-01 04:14:47


Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulmamıştı. İdeolojiler kendileri bir şey inşâ etmezler zaten. Althusser'in dediği gibi hep başka bir yarım–gerçekliği sömürür dururlar. S. 35

Yalnız Osmanlı–İslâm medeniyetinin değil, tarihinin yetiştirdiği en orijinal mimarî dehâlardan birisi olan Mimar Sinan'ımızın kafatasının mezarından çıkartıldığını, dahası bugün kayıp olduğunu biliyor muydunuz? S. 43

1935 yılı, Mimar Sinan'ın kafatasını, belki de bir daha geri gelmeyecek şekilde, kaybettiğimiz yıl olarak da hatırlanacaktır. Bir insanın sağlığında kafasını kesmekle öldükten sonra mezarından çalmak arasında ne fark olduğunu bilen varsa söylesin lütfen! S. 47

Sultan Abdülaziz, Tanzimat sonrası Osmanlı yüksek kültüründeki çatallanmanın bâriz misallerinden biriydi. Mevlevî tarikatına müntesipti ama resim yapmaktan geri kalmazdı. Yusuf Paşa'dan aldığı dersler sonunda neyzenlikte ciddi mesafeler kat etmişti ama bu, onun iyi bir lavta ve piyano icrâcısı olmasına engel teşkil etmemişti. Üstelik yetenekli bir "hafif müzik" bestecisiydi de. S. 80

…Halîfe'nin (Sultan Abdülaziz) bestelediği valsler ve polka'ların notaları Avrupa ülkelerinde yayımlanmış ve askerî bandolar tarafından resmi törenlerde seslendirilmiştir. S. 81

Yığınla kavramı tek bir çuvala doldurarak tartışmanın iflah olmaz tiryakileriyiz. Kardeş katli de Osmanlı tarihi alanındaki bu "metafizik çuvallar"dan birisi, belki de birincisi. S. 143

Baba da öldürülse, torun da, yeğen de, amca da; hepsini torlayıp toplayıp kardeş katli çuvalının içerisine dolduruyoruz. Fark etmiyor bizim için. Devlete isyan sebebiyle de öldürülse, suçu sebebi yokken de öldürülse, adı kardeş kardeşi öldürdü oluyor. S. 143

…Hakikaten bir kanunnâme(1) midir elimizdeki metin, yoksa bir saray içtüzüğü mü? Bence daha çok ikincisine yakışıyor.

…Metinde sayılan bazı görevlilerin Fatih döneminde var olmayışı, Kânunnâme'nin onun dönemine değil, sonraki yüzyıllara ait olduğu şüphesini tetiklemektedir. S. 145

Bu tüzük (Kânunnâme değil) metni, Sultan'ın onayına sunulmuşsa da, elimizde Fatih'in notlarını ve değişikliklerini içeren orijinal ve resmi metin mevcut değildir. S. 146

Denizaltıcılığımızın babasının, şu denizciliğe önem vermediği ve donanmamızı Haliç'te çürümeye terk ettiği için önüne gelenin suçladığı II. Abdülhamid olması, bazılarının yüzünü kızartmalı ama nerde? S. 180

1838 İngiliz–Osmanlı Ticaret Antlaşması'nın kendine yeten, tekellere sâhip ve tedarikçi Osmanlı ekonomisinin yerel bir Pazar olmaktan çıkıp dünya ekonomisiyle bütünleşme yolunda attığı cesur bir adım olduğu gerçeğine gözlerimizi kapamamamız gerekiyor. S. 198

Osmanlı korsanları, bildiğimiz korsanlar gibi miydi yoksa diğer Osmanlı figürleri gibi farklı yüzlere ve farklı gönüllere mi sahipti?

Osmanlılar korsana farklı bir anlam yüklemişlerdi, Avrupalılar başka. Mesela, izin veya emir verilmediği halde bir gemiyi ele geçiren veya bir limanı yağmalayan korsanların Osmanlı kolluk güçleri tarafından yakalanıp yargılandığı ve gerekirse idama mahkûm edildiği konusunda neden lal kesilir tarihin sayfaları? S. 234

…A. Riger adlı Alman araştırmacıdan naklen, Avrupa'da 15. yüzyıl sonları ile 16. yüzyıl başlarında "korsan" teriminin Hıristiyanlar için kullanıldığını, Müslümanlara ise "levend" denildiği belirtiliyor. S. 237


(1) Fatih'in kendisinden sonraki padişahlara kardeşlerini öldürmeyi 'emrettiği' iddia edilen ünlü Kânunnâme maddesi şu şekildedir: "Ve her kimesneye ki evlâdımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizâm-ı âlem için katl etmek münâsip görülüp ekser-i ulemâ dahi tecviz etmiştir. Onunla âmil olalar." Halil İnalcık hocaya göre, Kânunnâme'deki bu madde, aslında bir emir veya zorunluluk getirmiyor. Nitekim "münâsiptir" ifâdesinden bunun daha çok tavsiye niteliği taşıdığı anlaşılıyor.

 

Nurgül Dere

https://twitter.com/CevaplarOrg


Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

BAŞLIK: Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı birer başlıktır. (25) Ba

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

1. Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir şeyin kurtuluş olmayacağını idrak etmedikçe, n

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henü

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

Gustave Le Bon, Çev: Selahattin DEMİRKAN Yağmur Yayınevi 3. Basılış İst.1976 1. Unutulmaz

DİN GERÇEĞİ

DİN GERÇEĞİ

Vehbi Vakkasoğlu, Cihan Yayınları-İst.-1984 1. Bu iklimin ekmek ve suyu ilim ve teknoloji; nefe

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

John Nef; Çev.:Prof. Erol Güngör; Kalem Yayıncılık A.Ş. İst.-1980 1. *Sanayileşmeyi yarata

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biç

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

Geçmişin (günümüzde) dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri, varsayım ve inançları bilimin

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

Yeryüzüne iyi-yararlı kullarım vâris olacaktır.

Enbiya, 105

GÜNÜN HADİSİ

Sahabilerim yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz."

Rezin

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 2002) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 2002) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI