Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-24

* Allah Rasulünün(aleyhissalatu vesselam) harbe çıkmadığı vakitler silahını Hz. Ali(r.a) veya Üsame bin Zeyd(r.a)’e emanet bıraktığını..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-08-31 19:31:46

* Allah Rasulünün(aleyhissalatu vesselam) harbe çıkmadığı vakitler silahını Hz. Ali(r.a) veya Üsame bin Zeyd(r.a)'e emanet bıraktığını..

*Hz. Ömer(r.a)'in; "Rasulullah(aleyhissalatu vesselam) ile Ramazan'da iki defa gazve yaptık, ikisinde de oruç tutmadık; Bedir savaşı ile Mekke fethi" dediğini.

*Muaz bin Cebel(r.a)'ın amcasının kızı Esma binti Yezid bin Seken(r.a)'in Yermük savaşında Bizanslılardan dokuz askeri çadır direği ile öldüren bir İslam kahramanı olduğunu..

*Saad bin Ebi Vakkas'ın(r.a) kardeşi Umeyr'in 16 yaşında Bedir harbinde şehid olduğunu..

*Hz. Ebubekir'in(r.a) hilafete seçileceği sırada "bende bu işin çözümü, bu derdin devası vardır" deyip, bir emir Ensar'dan, bir emir Muhacirlerden seçilmesini öneren sahabenin Hubab bin Münzir(r.a) olduğunu.

*Hz. Ebubekir'e ilk biat eden zatın Ensar'dan Beşir bin Saad(r.a) olduğunu.

*Hz. Ömer(r.a)'ın; "bu hilafet öyle bir iştir ki, o ancak katı olmadan güçlü, zafiyet olmaksızın yumuşak, israfçı olmadan cömert ve cimri olmadan tutumlu olabilen kişiye layıktır" deyip, ideal devlet adamının portresini çizdiğini. İbn-i Abbas(r.a)'ın "bu vasıfların tamamı Hz. Ömer'de bulunuyordu" dediğini.

*Peygamberimizin sır katibi Hz. Huzeyfe bin Yeman hazretlerinin İslam devletinin ilk Azerbaycan valisi olduğunu..

*Zeynep binti Cahş( r.a) validemizin asıl isminin Berre olup, Rasulullah(sallalahu aleyhi ve sellem)'in onunla evlendikten sonra onun ismini Zeynep diye değiştirdiğini.

*Mişkatü'l Mesabih'te geçen bir rivayete göre, Hz. Ebubekir'in(r.a) vefat sebebinin Hicret sırasında sığındıkları mağarada kendisini sokan yılanın zehirinin nüksetmesi olduğunu..

*Uhud savaşına hareket eden ashab ordusunun gece molası sırasında Muhammed bin Mesleme komutasında 50 kişilik nöbetçi seçildiğini. Efendimizin(aleyhissalatu vesselam)'i koruma görevini de Zekvan bin Abdi Kays(r.a)'ın üstlendiğini..

*Uhud savaşında Peygamberimizin mübarek dişini kıran Utbe bin Vakkas'ın hemen akabinde Hatip bin Beltea tarafından katledildiğini..

*Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Uhud günü büyük kahramanlıklar gösterdiğini.. Ön dişleri kırılıp, 20 küsur yara alana kadar direndiğini.. Ayağından aldığı yaralar yüzünden topal kaldığını..

*Uhud savaşında Peygamber(aleyhissalatu vesselam)ın şehid edilmediğini ilk fark edip; "Ey Müslümanlar! İşte Rasulullah!" diye en yüksek sesiyle bağırıp, Müslümanları kendilerine getiren ve Hz. Peygamberin etrafını bir anda otuz Müslümanın sarmasına vesile olan zatın Ka'b bin Malik(r.a) olduğunu..

Kaynaklar

1-M. Yusuf Kandehlevi, Hayâtü's Sahâbe, terc: Hayri Demirci, Cilt: 2, Gülistan Neşriyat, İst. 2009e

2-S. Mübarek el-Furi, Er Rahiku'l Mahtum, terc: H. İbrahim Kutlay, Risale Yayınları, İst. 1999

https://twitter.com/CevaplarOrg

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Al-i İmran,139

"Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsinizdir."

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

Sahih-i Buhari, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI