Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-24

* Allah Rasulünün(aleyhissalatu vesselam) harbe çıkmadığı vakitler silahını Hz. Ali(r.a) veya Üsame bin Zeyd(r.a)’e emanet bıraktığını..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-08-31 19:31:46

* Allah Rasulünün(aleyhissalatu vesselam) harbe çıkmadığı vakitler silahını Hz. Ali(r.a) veya Üsame bin Zeyd(r.a)'e emanet bıraktığını..

*Hz. Ömer(r.a)'in; "Rasulullah(aleyhissalatu vesselam) ile Ramazan'da iki defa gazve yaptık, ikisinde de oruç tutmadık; Bedir savaşı ile Mekke fethi" dediğini.

*Muaz bin Cebel(r.a)'ın amcasının kızı Esma binti Yezid bin Seken(r.a)'in Yermük savaşında Bizanslılardan dokuz askeri çadır direği ile öldüren bir İslam kahramanı olduğunu..

*Saad bin Ebi Vakkas'ın(r.a) kardeşi Umeyr'in 16 yaşında Bedir harbinde şehid olduğunu..

*Hz. Ebubekir'in(r.a) hilafete seçileceği sırada "bende bu işin çözümü, bu derdin devası vardır" deyip, bir emir Ensar'dan, bir emir Muhacirlerden seçilmesini öneren sahabenin Hubab bin Münzir(r.a) olduğunu.

*Hz. Ebubekir'e ilk biat eden zatın Ensar'dan Beşir bin Saad(r.a) olduğunu.

*Hz. Ömer(r.a)'ın; "bu hilafet öyle bir iştir ki, o ancak katı olmadan güçlü, zafiyet olmaksızın yumuşak, israfçı olmadan cömert ve cimri olmadan tutumlu olabilen kişiye layıktır" deyip, ideal devlet adamının portresini çizdiğini. İbn-i Abbas(r.a)'ın "bu vasıfların tamamı Hz. Ömer'de bulunuyordu" dediğini.

*Peygamberimizin sır katibi Hz. Huzeyfe bin Yeman hazretlerinin İslam devletinin ilk Azerbaycan valisi olduğunu..

*Zeynep binti Cahş( r.a) validemizin asıl isminin Berre olup, Rasulullah(sallalahu aleyhi ve sellem)'in onunla evlendikten sonra onun ismini Zeynep diye değiştirdiğini.

*Mişkatü'l Mesabih'te geçen bir rivayete göre, Hz. Ebubekir'in(r.a) vefat sebebinin Hicret sırasında sığındıkları mağarada kendisini sokan yılanın zehirinin nüksetmesi olduğunu..

*Uhud savaşına hareket eden ashab ordusunun gece molası sırasında Muhammed bin Mesleme komutasında 50 kişilik nöbetçi seçildiğini. Efendimizin(aleyhissalatu vesselam)'i koruma görevini de Zekvan bin Abdi Kays(r.a)'ın üstlendiğini..

*Uhud savaşında Peygamberimizin mübarek dişini kıran Utbe bin Vakkas'ın hemen akabinde Hatip bin Beltea tarafından katledildiğini..

*Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Uhud günü büyük kahramanlıklar gösterdiğini.. Ön dişleri kırılıp, 20 küsur yara alana kadar direndiğini.. Ayağından aldığı yaralar yüzünden topal kaldığını..

*Uhud savaşında Peygamber(aleyhissalatu vesselam)ın şehid edilmediğini ilk fark edip; "Ey Müslümanlar! İşte Rasulullah!" diye en yüksek sesiyle bağırıp, Müslümanları kendilerine getiren ve Hz. Peygamberin etrafını bir anda otuz Müslümanın sarmasına vesile olan zatın Ka'b bin Malik(r.a) olduğunu..

Kaynaklar

1-M. Yusuf Kandehlevi, Hayâtü's Sahâbe, terc: Hayri Demirci, Cilt: 2, Gülistan Neşriyat, İst. 2009e

2-S. Mübarek el-Furi, Er Rahiku'l Mahtum, terc: H. İbrahim Kutlay, Risale Yayınları, İst. 1999

https://twitter.com/CevaplarOrg

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.

Lokman,6

GÜNÜN HADİSİ

“Âdemoğlu, kurban bayramı gününde kan akıtmaktan daha sevimli bir amelle Allâh’a yaklaşabilmiş değildir.

İ. Mâlik, Muvatta’, Kur’an 24; Tirmizî, Edâhî, 1; İbn-i Mâce, Edâhî, 3)

TARİHTE BU HAFTA

-İbn-i Batuta'nın Vefatı(24 Şubat 1369) -Malcolm X'in Vefatı(25 Şubat 1965) -Tarık Buğra Vefat Etti.(28 Şubat 1994) -Buhari'nin Vefatı(2 Mart 869)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI