Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-23

Hz.Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) torunlarının listesinin şöyle olduğunu;


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-08-17 08:35:33

*Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) torunlarının listesinin şöyle olduğunu;

1-Zeynep adlı kızıyla, Hz. Hatice'nin yeğeni Ebu'l-Âs b. Rebi'nin izdivacından;

a-Ali

b-Emame(kız)

2-Hz.Osman ile Hz. Rukıyye'nin evliliğinden; Abdullah

3-Hz. Fatıma-Hz. Ali'den;

a-Hasan

b-Hüseyin

c-Zeynep

d-Ümmü Külsûm

*İmam Zehebi'nin meşhur eseri Tezkiretu'l Huffaz'da, Hz. Aişe(r.a) hakkında şunları yazdığını; "Hz. Aişe(r.a) fakih sahabelerin en büyüğü idi. Ashabtan fakih olanlar bile ona müracaat ederlerdi."

"Kubaysa bint-i Zueyb de; "Hz. Aişe, halkın en bilginiydi. Ashab'ın büyükleri de ona danışırlardı" diyor.

"Ebu Musa da; Bize, Muhammed'in(aleyhissalatu vesselam) ashabına müşkül gelen bir hadis oldu mu, onu hemen Hz. Aişe'den sorardık ve Hz. Aişe'nin o konuda mutlaka bilgi sahibi olduğunu görürdük "diyor.

"Hassan'da bu hususta şöyle der; "Kur'an-ı Kerim'i, bir farizayı, helâl ve haramı, şiir ve Araplara ait bir sözü Hz. Aişe'den daha iyi bilene rastlamadım."

*Uhud savaşının gizli kahramanlarından birisini de Evs kabilesinden Sehl bin Huneyf(r.a) olduğunu. O gün karmaşa esnasında herkes oraya buraya kaçışırken onun yerinden kıpırdamadan Allah Resulünü(sallalahu aleyhi ve sellem) koruduğunu ve bir yandan ok atarken bir yandan arkadaşlarına; "Ey insanlar ok atın, ok atmak kolaydır" diye bağırdığını..

*Hz. Ali'nin(r.a) Hayber'de karşısına çıkıp öldürdüğü Yahudilerin silahşoru Merhab'ın olaydan kısa bir süre önce gördüğü rüyasında kendisini bir Arslan'ın parçaladığını gördüğünü ve akabinde de Allah'ın Arslanı Hz. Ali(r.a) tarafından öldürüldüğünü.

Kaynaklar

1- Ebul Hasan Ali en Nedvi-Rahmet Peygamberi, terc: Prof. Dr. Abdülkadir Özaydın, İz Yayıncılık, İst.2005 

2- M. Yusuf Kandehlevi, Hayâtü's Sahâbe, terc: Hayri Demirci, Cilt: 2, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Onu(Kur’an’ı) Ruh-ul Emin(Cebrail), inzar edenlerden olasın diye, kalbine apaçık Arapça olarak indirmiştir.

Şuara:193-195

GÜNÜN HADİSİ

Hayâ îmândandır.

Abdullâh b. Ömer (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI