Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-23

Hz.Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) torunlarının listesinin şöyle olduğunu;


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-08-17 08:35:33

*Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) torunlarının listesinin şöyle olduğunu;

1-Zeynep adlı kızıyla, Hz. Hatice'nin yeğeni Ebu'l-Âs b. Rebi'nin izdivacından;

a-Ali

b-Emame(kız)

2-Hz.Osman ile Hz. Rukıyye'nin evliliğinden; Abdullah

3-Hz. Fatıma-Hz. Ali'den;

a-Hasan

b-Hüseyin

c-Zeynep

d-Ümmü Külsûm

*İmam Zehebi'nin meşhur eseri Tezkiretu'l Huffaz'da, Hz. Aişe(r.a) hakkında şunları yazdığını; "Hz. Aişe(r.a) fakih sahabelerin en büyüğü idi. Ashabtan fakih olanlar bile ona müracaat ederlerdi."

"Kubaysa bint-i Zueyb de; "Hz. Aişe, halkın en bilginiydi. Ashab'ın büyükleri de ona danışırlardı" diyor.

"Ebu Musa da; Bize, Muhammed'in(aleyhissalatu vesselam) ashabına müşkül gelen bir hadis oldu mu, onu hemen Hz. Aişe'den sorardık ve Hz. Aişe'nin o konuda mutlaka bilgi sahibi olduğunu görürdük "diyor.

"Hassan'da bu hususta şöyle der; "Kur'an-ı Kerim'i, bir farizayı, helâl ve haramı, şiir ve Araplara ait bir sözü Hz. Aişe'den daha iyi bilene rastlamadım."

*Uhud savaşının gizli kahramanlarından birisini de Evs kabilesinden Sehl bin Huneyf(r.a) olduğunu. O gün karmaşa esnasında herkes oraya buraya kaçışırken onun yerinden kıpırdamadan Allah Resulünü(sallalahu aleyhi ve sellem) koruduğunu ve bir yandan ok atarken bir yandan arkadaşlarına; "Ey insanlar ok atın, ok atmak kolaydır" diye bağırdığını..

*Hz. Ali'nin(r.a) Hayber'de karşısına çıkıp öldürdüğü Yahudilerin silahşoru Merhab'ın olaydan kısa bir süre önce gördüğü rüyasında kendisini bir Arslan'ın parçaladığını gördüğünü ve akabinde de Allah'ın Arslanı Hz. Ali(r.a) tarafından öldürüldüğünü.

Kaynaklar

1- Ebul Hasan Ali en Nedvi-Rahmet Peygamberi, terc: Prof. Dr. Abdülkadir Özaydın, İz Yayıncılık, İst.2005 

2- M. Yusuf Kandehlevi, Hayâtü's Sahâbe, terc: Hayri Demirci, Cilt: 2, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve O'ndan bağışlanma istemezler? Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Maide, 74

GÜNÜN HADİSİ

Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.

Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI