Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-22

İmam Malik hazretlerinin de belirttiği üzere, Hz. Ömer(r.a)’in şekil ve suret olarak Hz. Halid bin Velid’e(r.a) benzediğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-07-22 23:13:01

*İmam Malik hazretlerinin de belirttiği üzere, Hz. Ömer(r.a)'in şekil ve suret olarak Hz. Halid bin Velid'e(r.a) benzediğini..

*İslam'da tayin edilen ilk emirin Abdullah bin Cahş(r.a) olduğunu..

*Ebu Ubeyde bin Cerrah(r.a) hazretlerinin emrindeki 36 bin kişilik ordusu ile Filistin'de Amevas denilen mahalde taun(veba) hastalığına yakalandıklarını. Ordudan 30 bin kişinin bu salgın sebebiyle vefat ettiğini.. En son Hz. Ebu Ubeyde'nin vefat etmesiyle salgının bir anda kesildiğini.

 *Rasulullah'ın(aleyhissalatu vesselam) âlim Sahabilerden Muaz bin Cebel(r.a) hakkında şöyle buyurduğunu; "Muaz bin Cebel kıyamet gününde âlimlerin önünde gelecek ve yüksek bir yerde duracaktır."

*İmam Salebi'nin Arâis adlı eserinde naklettiğine göre Suriye'nin Humus şehrine 900 sahabe yerleştiğini..

* Ünlü hadis imamı Ebu Davud'un; "Ebu Zerr ilimde İbn-i Mesud'a eşitti" diyerek Hz. Ebu Zerr'in ilimde yüksek payesine işaret ettiğini..

* Hafız İbnu Hacer el-Askalani'nin El İsabe adlı eserinde naklettiğine göre Selman-ı Farisi hazretlerinin 250 seneden fazla ömür sürdüğünü..

*Peygamberimizin dadısı Ümm-ü Eymen'in(r.a) aslen Habeşistanlı olduğunu..

*Ebu Derda (r.a)'nın asıl isminin Üveymir olduğunu..

*Asr-ı Saadette 29 Yahudi'nin sahabe olma şerefini kazandığını..

Kaynaklar

1-M. Yusuf Kandehlevi, Hayâtü's Sahâbe, terc: Hayri Demirci, Cilt: 2, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

2-M. Salih Ekinci, Sahabe Dönemi, terc: M. Ecir Eşiyok, Şahsi Basım, tarihsiz

3-Ebul Hasan Ali en Nedvi-Rahmet Peygamberi, terc: Prof. Dr. Abdülkadir Özaydın, İz Yayıncılık, İst.2005 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Öğüt ver, hatırlat! Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

Gâşiye, 21-22

GÜNÜN HADİSİ

“Âdemoğlu, kurban bayramı gününde kan akıtmaktan daha sevimli bir amelle Allâh’a yaklaşabilmiş değildir.

İ. Mâlik, Muvatta’, Kur’an 24; Tirmizî, Edâhî, 1; İbn-i Mâce, Edâhî, 3)

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI