Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-22

İmam Malik hazretlerinin de belirttiği üzere, Hz. Ömer(r.a)’in şekil ve suret olarak Hz. Halid bin Velid’e(r.a) benzediğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-07-22 23:13:01

*İmam Malik hazretlerinin de belirttiği üzere, Hz. Ömer(r.a)'in şekil ve suret olarak Hz. Halid bin Velid'e(r.a) benzediğini..

*İslam'da tayin edilen ilk emirin Abdullah bin Cahş(r.a) olduğunu..

*Ebu Ubeyde bin Cerrah(r.a) hazretlerinin emrindeki 36 bin kişilik ordusu ile Filistin'de Amevas denilen mahalde taun(veba) hastalığına yakalandıklarını. Ordudan 30 bin kişinin bu salgın sebebiyle vefat ettiğini.. En son Hz. Ebu Ubeyde'nin vefat etmesiyle salgının bir anda kesildiğini.

 *Rasulullah'ın(aleyhissalatu vesselam) âlim Sahabilerden Muaz bin Cebel(r.a) hakkında şöyle buyurduğunu; "Muaz bin Cebel kıyamet gününde âlimlerin önünde gelecek ve yüksek bir yerde duracaktır."

*İmam Salebi'nin Arâis adlı eserinde naklettiğine göre Suriye'nin Humus şehrine 900 sahabe yerleştiğini..

* Ünlü hadis imamı Ebu Davud'un; "Ebu Zerr ilimde İbn-i Mesud'a eşitti" diyerek Hz. Ebu Zerr'in ilimde yüksek payesine işaret ettiğini..

* Hafız İbnu Hacer el-Askalani'nin El İsabe adlı eserinde naklettiğine göre Selman-ı Farisi hazretlerinin 250 seneden fazla ömür sürdüğünü..

*Peygamberimizin dadısı Ümm-ü Eymen'in(r.a) aslen Habeşistanlı olduğunu..

*Ebu Derda (r.a)'nın asıl isminin Üveymir olduğunu..

*Asr-ı Saadette 29 Yahudi'nin sahabe olma şerefini kazandığını..

Kaynaklar

1-M. Yusuf Kandehlevi, Hayâtü's Sahâbe, terc: Hayri Demirci, Cilt: 2, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

2-M. Salih Ekinci, Sahabe Dönemi, terc: M. Ecir Eşiyok, Şahsi Basım, tarihsiz

3-Ebul Hasan Ali en Nedvi-Rahmet Peygamberi, terc: Prof. Dr. Abdülkadir Özaydın, İz Yayıncılık, İst.2005 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Kevser:2

GÜNÜN HADİSİ

Bir kimseye şer olarak bir müslüman kardeşine hakaret etmesi kafidir.

Riyazü's Salihin, 3/1605

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI