NURDAN SÜZÜLEN NOTLAR- HASAN HAYRİ SARIKAMIŞ-BİON MATBAACILIK-İSTANBUL-2010- 3. BÖLÜM

Nur dâiresinde kimse kendini makam sahibi, lider ve âmir ve mürşid görmemelidir. Bu bir ikaz ve tenbihtir.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2013-06-16 05:40:24

 

...Gıybet, dünyaya dönüklüktür. Sevabların ve bâki vücudların mahvı ve cehennemî bir yanışla yanmasıdır. Dünya âhirete mezraa ve tarla iken, sevab olarak âlem-i berzah ve bekâya giden mahsulat-ı bâkiyye ve bâki vücudlar yanar. s. 274

...Dünya saadeti âhiret saadet-i esasiyesine bina edilmezse; çürük, esassız, neticesizdir. s. 275

Her türlü fenalıklarda en güzel iyilik; ilim ve neşr-i envar-ı Kur'âniyye ve ma'nâ-yı îmanidir. s. 275

İlmin hakk-ı şükrü; Öğrendiğinle amel etmendir. Ve ilme, amel için talib olman ve ubûdiyete ve ma'nâsı ile ibâdetlere vesîle yapmandır. Hem o ilmi ehline vermendir. Yâni talibinden esirgememendir. s. 281-282

...Cemaatı terk etmemeli, cemaatta hayır vardır. s. 282

Her bir nîmet şükürle ma'nevî bir rızıktır. Yâni her bir nîmetin ma'nâsı sana ma'nevî, ruhî ve kalbî bir rızıktır. s. 282-283

Edebin hakkı olduğu gibi hakkında edebi vardır. s. 284

Her edeb bildiğin; hak ve lâyık-ı vech ile bir edeb olamıyacağı gibi, her hak zannettiğin de hak olmayabilir. s. 284

Dünya ile meşguliyetimiz zâhirî bir surette olmalıdır. Eğer kalbimizi, fikrimizi devamlı meşgul ediyorsa yâni, kalb ve ruhumuza sirayet ediyorsa, demektir ki o meşguliyet ifrattır, fazladır, perdedir. s. 292

Samimi muhabbet, Lillah ve âhiret için bir kardeşliktir. Yani dünyalığı, mal ve mülkü, servet ve makam, şöhreti olmuş olmamış fark etmemek ve nazarda olmamaktır. s. 312

Meslekte ağabey; faziletine binâendir. O fazilet; nur-u îmandan gelen meziyâta binâendir.
O meziyyetlerden biri, hiss-i hayâ ve mahcubiyettir. Maddî ve ma'nevî yardım ve medh ve senâ beklememektir, ummamaktır. Karşıdaki belki veremez mahcub olur diye bir şey istemekten hicab duymaktır. s. 313

Hakkın azına çoğuna bakılmaz, hak hakdır!..
Demek az haksızlık dahi cezasız kalmaz. Hak dâiresinde az bir amel dahi mükâfatsız kalmaz. Velev zerre kadar olsun, hayır ve şer tesbit edilir. Hesabı kıyamet günü görülür. s. 315

Siyaset ve âfâk ile meşguliyet insanın boşluğundan ileri gelir. Risale-i Nurla bihakkın meşguliyet, o boşluğu giderir. s. 327

Risale-i Nurla (ma'nâsı ile) mütefekkirâne meşguliyet; tefekkürî ibâdet olarak nurludur, ferahlık verir, sıkıntı gider, zaman az gelir. s. 327

Tefekkür, kitabı ma'nâsı ile mütalaa etmektir. s. 327

Sohbetini Risale-i Nur ile yapmak değil, Risale-i Nur'u kendine sohbet bulmalı! Yâni Risale-i Nuru sohbetine yardımcı ve hâdim değil! Bunda; sohbet ve şahsiyet galibtir. Risale-i Nur gölgede ve hizmetçi ve yardımcı vaziyetinde kalır. Bu hâl, Risale-i Nur'a müteveccih değil. Risale-i Nur bulunmuş ve cemaata buldurulmuş olmaz, cemaatın yüzü Risale-i Nura ve Kur'ân'a değil, şahsa dönük olur, hakikatı bulmanın yolu uzar. s. 332-333

Nazarları Risale-i Nur'a çevirmek niyetiyle sohbet, Risale-i Nur'un ma'nâsının inkişâfına vesîle oluyorsa güzeldir.
Nazarları şahsa çevirmek niyetiyle sohbet, Risale-i Nurla olsa dahi; nur meslek-i irşadı namına makbul değildir. s. 333

...Yaşayış hâlimizde Risale-i Nur derslerinin eseri görünmüyorsa, onun te'siri altında değiliz demektir. Bu hâlde Risale-i Nurdan tam ders almamımş sayılırız. s. 345

...Akıl nurunu kalbden alır. Nur-u akıl kalbde bulunur. s. 354

...Risale-i Nuru şahsına basamak ve vesîle yapar, kemâlâtına âlet ederse; perde olur. Risale-i Nurun irşadı gizlenir, o hakikat güneşi görünmez.

O hakikat ise, ihlâs düsturları içinde tezahür eder, düsturları ile kendini gösterir. Yâni nur dâiresinde kimse kendini makam sahibi, lider ve âmir ve mürşid görmemelidir. Bu bir ikaz ve tenbihtir. s. 357

Sa'y; bir sebeb, bir şarttır. O ise, ihtiyarın sarfıdır. Yâni sa'y; cüz-i ihtiyarînin sarfıdır. s. 359

İnsan, edebi, ancak hak ve hakikat dâiresi içinde bulabilir. s. 362

İnsan neye sa'y edecek, gayretini nede gösterecek? Sa'y bir meşguliyettir. Ne ile meşgul ise oan sa'y ediyor demektir. s. 363

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAŞİR RİSALESİNİN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI

HAŞİR RİSALESİNİN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI

Bu ayette iman esaslarının –Allah’a imandan sonra- ikincisini teşkil eden ölümden sonra yen

KADER RİSALESİ’NDEN İZAHLAR-3

KADER RİSALESİ’NDEN İZAHLAR-3

“Evet Kur'anın dediği gibi, insan seyyiatından tamamen mes'uldür. Çünki seyyiatı isteyen od

KADER RİSALESİ’NDEN İZAHLAR-2

KADER RİSALESİ’NDEN İZAHLAR-2

BİRİNCİ MEBHAS: Kader ve cüz'-i ihtiyarî, İslâmiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren,

KADER RİSALESİ’NDEN İZAHLAR-1

KADER RİSALESİ’NDEN İZAHLAR-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, geçen Şubat ayı içinde dar-ı bekaya irtihal eden merhum Prof. Dr.

DOKUZUNCU SÖZ'DEN BİR DERS

DOKUZUNCU SÖZ'DEN BİR DERS

Geçen Şubat ayında Rahmet-i Rahman’a tevdi ettiğimiz merhum Prof. Dr. Alaaddin Başar beyin Na

BİR MODEL OLARAK “MANA-YI HARFİ”

BİR MODEL OLARAK “MANA-YI HARFİ”

Mana-yı harfi, sanatın arkasında sanatkârı görmek ve göstermektir. Daha ilerisi, bu bilinci i

ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLİŞİN İSBATI

ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLİŞİN İSBATI

Geçtiğimiz cumartesi akşam davet edildiğim yerde önüme bir metin koydular: -Hocam, bu akşam

EKONOMİK KRİZ VE BEDİÜZZAMAN

EKONOMİK KRİZ VE BEDİÜZZAMAN

EKONOMİK KRİZ VE BEDİÜZZAMAN Ünlü sosyal antropolog Gellner’in Sovyetler Birliği’nin yı

MEDENİYET VE BEDİÜZZAMAN

MEDENİYET VE BEDİÜZZAMAN

Külliyatında Bediüzzaman, bize somut bir medeniyet projesi vermez. Zaten ondan böyle bir proje b

FELSEFE VE BEDİÜZZAMAN

FELSEFE VE BEDİÜZZAMAN

Felsefe deyince insanın aklına çok sayıda soru takılmaktadır. İlk olarak felsefe nedir? sorus

NURSİ’DE DEVLET ALGISI-2

NURSİ’DE DEVLET ALGISI-2

Siyaset-Şeriat Özdeşliği Burada ilk olarak Bediüzzaman’ın tek parti dönemindeki “siyaset

Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.

AL-İ İMRAN,134.AYET

GÜNÜN HADİSİ

"Şüphesiz Allah, verdiği nimetin eserini kulunun üzerinde görmek ister."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI