Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-21

*Sa’d bin Ubeyd(r.a)’a güzel Kur’an okuyuşundan “el- Kâri” lakabının verildiğini. Rasulullah’ın(aleyhissalatu vesselam) ashabından başka bir kimseye bu lakabın verildiğinin bilinmediğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-06-08 06:14:44

*Sa'd bin Ubeyd(r.a)'a güzel Kur'an okuyuşundan "el- Kâri" lakabının verildiğini. Rasulullah'ın(aleyhissalatu vesselam) ashabından başka bir kimseye bu lakabın verildiğinin bilinmediğini..

*Hanım sahabilerin şecaat timsallerinden, Muaz bin Cebel'in amcasının kızı Esma binti Yezid bin Seken(r.a)'in Yermuk savaşında Rumlardan dokuz askeri çadır direğiyle öldürdüğünü..

*Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a)'ın Bedir harbine iştirak ettiğinde çok genç olduğunu. Kendisinin; "Bedir savaşına katıldığımda yüzümde tek bir tüy vardı. Onu elimle okşuyordum" buyurduğunu..

*İslam'ın ilk halifesinin seçileceği sırada, Ben-i Sakife toplantısında, bir emir Kureyşten, bir emir Ensar'dan olmalı görüşünü ortaya atan zatın Hubab bin Münzir(r.a) olduğunu..

*Ben-i Sakife toplantısında Hz. Ebubekir(r.a)'e ilk biat eden zatın Ensar'dan Beşir bin Sa'd(r.a) olduğunu.

*İbn-i Abbas(r.a)'ın Hz. Ömer efendimizin öngörüsü hakkında; "O bir şey söyleyince, dediklerinin aynen çıktığını görmediğim pek az olmuştur" buyurduğunu..

*Hz. Ömer(r.a)'in vefatı yaklaştığında şöyle buyurduğunu; "Şu an bütün dünya benim olsaydı, kıyamet dehşetini görmemek için hepsini fidye olarak verirdim. Ancak ben Allah'ın lütfundan ümid ediyorum ki, orada hayır göreceğim" dediğini..

*Tabiinin efendisi Hasan Basri rahmetullahi aleyhe Hz. Ömer(r.a)'ın ölüm anında söyledikleri ve Allah korkusu bahsedilince; "İşte mümin böyle olur. Hem salih amel yapar, hem de korkar. Münafık ise, hem kötü amel işler, hem de korkmaz. Allah'a yemin ederim ki, geçmiş ve şimdiki zamanda Hz. Ömer gibi iyilik yaptıkça Allah'tan korkusu çoğalan bir kul görmedim. Ve yine gördüm ki, bir kul kötü amel yaptıkça, kendi Rabbinden gafleti de artar."

*Hz. Ömer(r.a)'ın vefatının Müslümanlara çok acı geldiğini, İbn-i Abbas'ın bunu anlatma sadedinde; "sanki onlar ilk evlatlarını kaybeden bir aile gibiler" Amr bin Meymun(r.a)'un ise; "Hz. Ömer(r.a)'ın cenazesi kaldırıldığında halk sanki daha önce hiç musibet görmemiş gibi oldular" dediğini..

*Hz. Ömer(r.a)'ın önemli bir iş baş gösterdiğinde Sahabenin büyük âlimi İbn-i Abbas(r.a) hazretlerine; "Ey derinlere dalan, haydi dal bakalım" diyerek o meseleyi çözmesini istediğini. Daha sonra da İbn-i Abbas nasıl hüküm verirse ona uyduğunu ve ondan zerre dışarı çıkmadığını..

* Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a)'ın ; " İbn-i Abbas'tan daha zeki, daha akıllı, daha âlim, daha yumuşak huylu birini görmedim" buyurduğunu..

Kaynaklar

1-M. Yusuf Kandehlevi, Hayâtü's Sahâbe, terc: Hayri Demirci, Cilt: 2, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Öğüt ver, hatırlat! Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

Gâşiye, 21-22

GÜNÜN HADİSİ

Berâe (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: "Müminlerden (özür sahibi olanlar dışında) (evlerinde) oturanlar ile Allah yolunda malları ve canları ile savaşanlar bir olamaz."

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI