Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-20

Hz. Cabir bin Abdullah’ın(r.a) rivayetine göre, ashab-ı kiram’ın bir yokuşu çıkarken Allahu Ekber diye diye tekbir getirerek çıktıklarını, yokuştan aşağı inerken de Sübhanallah diye diye indiklerini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-05-22 06:55:08

*Hz. Cabir bin Abdullah'ın(r.a) rivayetine göre, ashab-ı kiram'ın bir yokuşu çıkarken Allahu Ekber diye diye tekbir getirerek çıktıklarını, yokuştan aşağı inerken de Sübhanallah diye diye indiklerini..

*Talha bin Ubeydullah(r.a)'ın Uhud savaşında yetmişten fazla yara aldığını, Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın da 21 yara aldığını, ayrıca ayağından sakatlandığını..

* Enes bin Malik'in(r.a) dayısı Haram bin Milhan(r.a)'ın Bir-i Maune kuyusu başında şehid edilen ashaptan olup, düşmanın mızrağı vücuduna saplandığında "Kabe'nin Rabbine yemin olsun, kazandım" dediğini.. Onu şehid eden Cebbar bin Selma el Kilabî'nin bu sözden çok etkilenerek manasını oradakilere sorduğunu.. Muhataplarının "cenneti kazandım" demek istiyor demesi üzerine de, "Vallahi doğru söylemiş" deyip Müslüman olduğunu..

* Hz. Cafer bin Ebi Talib(r.a)'ın Mûte savaşında, komuta kendisine tevdi edilip harbin alevlendiği bir sırada Şakra isimli atını düşmanın eline geçmemesi için öldürdüğünü.. Hz. Cafer'in düşmanın eline geçmemesi için atını öldüren ilk Müslüman olduğunu..

*Hz. Ömer(r.a)'ın ağabeyi Zeyd bin Hattap(r.a)'ın Yemame savaşında bir ara Müslüman ordusunun dağılması üzerine yalın kılıç düşmanın üzerine atılırken; "Allah'ım arkadaşlarımın kaçmalarından dolayı özür beyan ediyorum. Müseyleme ile Muhakkem bin Tufeyl(Museylime'nin komutanı)'in getirdikleri sahte dinden Sana sığınıyorum" dediğini ve şehid oluncaya kadar hiç durmadan savaştığını..

*Bera bin Malik(r.a)'ın Yemame'de olağanüstü kahramanlıklar gösterdiğini, düşman ordusu komutanı Muhakkem bin Tufeyl'i de onun öldürdüğünü..

*Hz. Ali(r.a) doğduğunda annesi kendisine dedesinin adı olan Esed(Arslan) ismini koyduğunu..

*Uhud savaşı başlarken, müşriklerin bahadırlarından ve Kureyş ordusunu sancaktarı Talha el Abderî'nin Müslümanlardan karşısına çıkacak er dilediğini, insanların onun karşısına çıkmaya cesaret edememeleri üzerine Zübeyir bin Avvam(r.a)'ın sıçrayarak onun devesine atlayıp, onu düşürdüğünü.. Bunun üzerine Allah Rasulünün (aleyhissalatu vesselam) onu överek; "Her Peygamberin bir havarisi(yardımcısı) vardır; benim havarim ise Zübeyir" dediğini ve "Zübeyir karşısına çıkmamış olsaydı onun karşısına ben çıkacaktım. Çünkü insanların onsan çekindiğini görmüştüm" buyurduğunu..

*Ashabın bahadırlarından Ebu Dücane hazretlerinin çizmesinin yanında sakladığı kırmızı bir bez parçasının bulunduğu.. Bunu ne zaman başına sarsa, Ensar-ı Kiram'ın "Ebu Dücane yine ölüm bezini çıkardı" dediklerini..

*Halid bin Velid (r.a)'in Mûte savaşını anlatırken; "Mûte gününde elimde dokuz kılıç parçalandı. Elimde sadece Yemen'de imâl edilmiş, ağzı enli bir kılıç kalmıştı" dediğini..

Kaynaklar

1-M. Yusuf Kandehlevi, Hayâtü's Sahâbe, terc: Hayri Demirci, Cilt: 1, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

2- M. Yusuf Kandehlevi, Hayâtü's Sahâbe, terc: Hayri Demirci, Cilt: 2, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.

AL-İ İMRAN,134.AYET

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail, bana komşu hakkında o kadar ısrarlı tavsiyelerde bulundu ki, onu mirasçı yapacak sandım."

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI