ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-19

Sa’d bin Ebi Vakkas(r.a) hazretlerinin asıl isminin Sa’d bin Malik olup, Abdurrahman bin Avf(r.a)’ın onun kumandanlığını anlatma sadedinde kendisi için “pençeli arslan” tabirini kullandığını..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-05-14 15:53:35

*Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a) hazretlerinin asıl isminin Sa'd bin Malik olup, Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın onun kumandanlığını anlatma sadedinde kendisi için "pençeli arslan" tabirini kullandığını..

* Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a)'ın Aşere-i Mübeşşere arasında en son vefat eden zat olduğunu..

*Bedir savaşında, orduya yaşının küçüklüğü dolayısıyla alınmayan Abdullah bin Ömer(r.a)'in ; "O gece kadar uykusuz, üzüntülü ve ağlayarak bir gece geçirmedim" dediğini..

*Bedir savaşında Müslümanların tek süvarisinin Mikdat bin Amr(r.a) olduğunu..

 *Ebu Musa el-Eş'ari(r.a) hazretlerinin asıl isminin Abdullah bin Kays olduğunu..

* Uhud'un meşhur şehidlerinden Enes bin Nadr(r.a)'ın Enes bin Malik(r.a)'ın amcası olduğunu..

*Uhud'un en tehlikeli anlarında Hz. Peygamber(aleyhissalatu vesselam)ın önünde hırzı can eden ensardan 11, muhacirlerden bir kişi(Hz. Talha) kaldığını..Ensar'dan 11 kişi şehid düşünce, ortada sadece Hz. Talha bin Ubeydullah'ın kaldığını.. Hz. Talha'nın(r.a) parmaklarından yaralanınca "eyvah" dediğini. Rasul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın ; "Eğer sen Bismillah deseydin, melekler seni insanların bakışları arasında yükseltip götürecekler ve gök boşluğuna sokacaklardı" buyurduğunu..

* Hz. Ömer(r.a)'in Reci vakıasında şehid olan Asım bin Sabit(r.a) hazretlerinin eniştesi olduğunu…

*Erkam bin Ebi'l Erkam(r.a) hazretlerinin Kureyşlilerin en zeki insanlarından biri olup, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Osman bin Maz'un, Ubeyde bin Haris ve Ebu Seleme Hazretleri ile aynı gün Müslüman olduğunu..

* Erkam bin Ebi'l Erkam(r.a)'ın Hılfu'l Fudul üyelerinden olduğunu..

*Peygamberimizin bir seferinde ordusunu Türban'da konaklattığını.. Ashab-ı Kiram'ın "Biz Misk kokusu duyuyoruz" dedikleri zaman; Rasulullah'ın(sallalahu aleyhi ve sellem); "Duymanıza ne engel var? İşte Ebu Muaviye(Ubeyde bin Haris)'nin kabri orada" buyurduğunu..

*Abdullah bin Mesud(r.a)'un kardeşi Utbe bin Mesud(r.a) hakkında Tabiin'in meşhur fakih ve muhaddisi İmam Zühri'nin; "Abdullah bin Mesud bizce kardeşi Utbe'den daha fakih, daha yüksek, sahabelikte ve hicrette daha eski değildir. Fakat, Utbe ondan daha erken öldü" dediğini..

*Hz. Ömer(r.a)'in bir mecliste Abdullah bin Mesud(r.a) için üç defa tekrarlayarak; "içi ilimle dolu dağarcık" buyurduğunu

Kaynaklar

1-M. Yusuf Kandehlevi, Hayâtü's Sahâbe, terc: Hayri Demirci, Cilt: 1, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

2- M. Asım Köksal, İslam Tarihi-Cilt:3, Şamil Neşriyat, İst. 1989

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!

Furkan, 74

GÜNÜN HADİSİ

İçinde Allah'ın anıldığı ev ile içinde Allah'ın anılmadığı ev diri ile ölüye benzer.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI