Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-17

* Peygamber efendimizin (aleyhissalatu vesselam) “anam babam sana feda olsun” iltifatını Zübeyir bin Avvam ve Sa’d bin Ebi Vakkas dışında hiç kimseye yapmadığını..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-05-01 11:14:06

* Peygamber efendimizin (aleyhissalatu vesselam) "anam babam sana feda olsun" iltifatını Zübeyir bin Avvam ve Sa'd bin Ebi Vakkas dışında hiç kimseye yapmadığını..

*Hz. Ali(r.a)'nin Ebu Talib'in en küçük çocuğu olduğunu..

*Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a)'ın 17 yaşında Müslüman olduğunu ve Allah yolunda ilk ok atan sahabenin o olduğunu. Bu hadisenin Ebva gazvesinde cereyan ettiğini..

* Bir rivayete göre Hz. Ali(r.a)'nin ismini Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) koyduğunu. Annesi Fatıma'nın da ona Haydar ismin verdiğini..

* Zübeyir bin Avvam, Talha bin Ubeydullah ve Hz. Ali(r. anhüm) aynı sene dünyaya geldiklerini..

*Allah Rasulü(sallalahu aleyhi ve sellem) ve Ebubekir Efendimizin(r.a) Hicret ederken yanlarına aldıkları yol azığının pişirilmiş keçi eti olduğunu..

*Hz. Ömer(r.a)'ın Cahiliyye döneminde İslam'a karşı çok katı olduğunu. Bunu ifade sadedinde Hz. Amir bin Eb'i Rebia(r.a) adlı sahabenin karısı Ümmü Abdullah bint-i Ebî Hasme'ye(r.a); "o gördüğün kişi babası Hattab'ın eşeği Müslüman olana kadar Müslüman olmaz."(yani eşeğin Müslüman olması nasıl mümkün değilse, onun da Müslüman olması öyle imkânsızdır) dediğini.

*Ebu Leheb'in kızı Dürre(r.anha)'nın Müslüman olup, Muhacirlerden olduğunu..

*Hz. Aişe'nin Hendek savaşı münasebetiyle Ensar'ın ileri gelenlerinden Hz. Sa'd bin Muaz'ı anlatırken; "Hz. Sa'd insanların en uzunu ve en irisi idi" dediğini..

*Hz. Sa'd bin Muaz'ın(r.a) vefatına Rasul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) ve ashabın çok üzüldüklerini. Hz. Aişe validemizin bunu anlatma sadedinde Nebiyy-i Zişan'ın(sallalahu aleyhi ve sellem)'in kimse için ağlamadığını ama Hz. Sa'd için gözyaşlarına boğulduğunu söyleyip; "Rasulullah(sallalahu aleyhi ve sellem) Sad bin Muaz(r.a)'ın cenazesinden döndüğünde gözyaşları mübarek yaşlarını ıslatıyordu" dediğini. Yine Hz. Aişe'nin; "O sırada Rasulullah (sallalahu aleyhi ve sellem), Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer(radiyallahu anhuma) onun yanında bulunuyorlardı. Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, benim bulunduğum odada Ömer'in ağlamasını, babam Ebubekir'in ağlamasından ayırt edebiliyordum. Onlar Allah u Teâlâ'nın buyurduğu gibidir; "Kendi aralarında çok merhametlidirler."(Fetih: 29)

Kaynaklar

1-M. Yusuf Kandehlevi, Hayâtü's Sahâbe, terc: Hayri Demirci, Cilt: 1, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

2- M. Asım Köksal, İslam Tarihi-Cilt:3, Şamil Neşriyat, İst. 1989

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Bilin ki, Allah'ın lâneti zâlimlerin üzerinedir.

Hûd,18

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Riyazü's-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI