Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-16

*Peygamber Efendimizin bütün çocuklarının ebesinin, halası Safiyye bint-i Abdülmuttalip’in azatlı cariyesi Selma Hatun olduğunu.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-04-24 17:16:50

*Peygamber Efendimizin bütün çocuklarının ebesinin, halası Safiyye bint-i Abdülmuttalip'in azatlı cariyesi Selma Hatun olduğunu.

*Hz. Aişe'nin(r.) yetiştirdiği Amre adlı hanım talebesinin zamanın meşhur âlim ve hadisçilerinden olduğunu..

*Hz. Osman(r.a)'ın oğlu Ebbân'ın Medine fukahasından ve çok iyi bir muhaddis olduğunu. Ünlü muhaddis İmam Zühri'nin onun talebesi olduğunu. Merhum Mevlana Şibli'nin "bizce muhakkak olan cihet, Ebban'ın ilk Megazi müellifi olduğudur" dediğini..

*Hz. Aişe(r.a) validemizin babası Hz. Ebubekir(r.a)'in İslam'a girişini anlatırken; "Rasulullah(sallalahu aleyhi ve sellem) Ebubekir(r.a)'in İslam'a girişine o kadar sevindi ki, Mekke'nin iki tarafını kuşatan ve kendilerine Ahşebeyn denilen iki dağ(Ebu Kubeys ve el-Ahmer dağları) arasında ondan daha sevinçli kimse yoktu" dediğini..

* Tabiin âlimlerinden İbn-i Sirin'in İmran bin Husayn(r.a) hakkında şöyle dediğini; "Basra'da Rasulullah(sallalahu aleyhi ve sellem) ashabından İmran bin Husayn(r.a) kadar büyük ve faziletli bir sahabe yoktu. Melekler kendisine selam verirlerdi" dediğini..

*Üstün teçhizatlı İran ordularının İslam ordularını ilk defa gördüklerinde küçümsediklerini, hatta onların oklarını iğ denilen yün öğürme aletlerine(Farsça karşılığı Dûk'tur) benzettiklerini. Daha sonra Müslüman olan İranlı Refii'nin şöyle dediğini; "Biz, Arapların oklarını yün eğirme aletlerine benzetirdik. İşte o yün eğiren aletler başımızdan eksilmedi. Nihayet saltanatımızı silip süpürdü."

*Kadisiye savaşı öncesi İran kumandanı Rüstem ile görüşen Mugiyre bin Şube'ye Rüstem'in; "yarın senin gözün çıkartılacaktır" dediğini. Gerçekten de ertesi gün kimden ve nereden geldiği belli olmayan bir okun Mugiyre(r.a)'nin bir gözüne isabet edip o gözünü kaybetmesine sebep olduğunu. Rüstem'in kâhin olup, böyle bir kehanette bulunduğunu..

*Rasulullah'a(aleyhissalatu vesselam) Esselamu aleyke ya Rasulullah" diye ilk kez İslam selamı veren zatın Hz. Ebuzer Gıfari hazretleri olduğunu..

*Osman bin Mâzun(r.a) 14. Müslüman olup, Cahiliyye döneminde bile içkiyi kendisine haram ettiğini. Takvası ve ibadete düşkünlüğü ile dillere destan bu zatın Medine'ye hicretten otuz ay sonra vefat edip, Medine'de ilk vefat eden muhacir olduğunu. Vefat ettiğinde Allah Rasulü(sallalahu aleyhi ve sellem)'nün onun yüzünü öpüp; "O bizim için ne güzel bir öncü" buyurduğunu..

*Musab bin Umeyr(r.a)'ın Uhud'da şehid düştüğünde 40 yaşında olduğunu..

Kaynaklar

1-M. Asım Köksal, İslam Tarihi-Cilt:2, Şamil Neşriyat, İst. 1987

2-M. Şibli, S. Nedvi, Asr-ı Saadet, Cilt; 1, Eser Neşriyat, İst. 1977

3- M. Yusuf Kandehlevi, Hayâtü's Sahâbe, terc: Hayri Demirci, Cilt: 1, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.

Ankebut:45

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Malik'in babası şöyle dedi: Ben Rasûlullah'(S.A.V.)den işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim Allah'dan başka hak ilah yok eder, ve Allah'dan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram (dokunulmaz) olur. Hisabı da Allah'a aiddir."

(Müslim, Kitabu'l-İyman,37)

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI