ASR-I SAADET HATIRALARI-33

HZ. ÖMER(R.A)’İN AĞABEYİNİN VEFATINA ÜZÜLMESİ Zeyd bin Hattap(r.a) Hz. Ömer (r.a)’ın üvey ağabeyidir. Yaşça ondan büyük olduğu gibi, İslam’a girişi de Hz. Ömer efendimizden öncedir. Hz. Ömer(r.a) ağabeyine çok düşkündü, onu çok severdi.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-04-16 11:13:09

 HZ. ÖMER(R.A)'İN AĞABEYİNİN VEFATINA ÜZÜLMESİ

Zeyd bin Hattap(r.a) Hz. Ömer (r.a)'ın üvey ağabeyidir. Yaşça ondan büyük olduğu gibi, İslam'a girişi de Hz. Ömer efendimizden öncedir. Hz. Ömer(r.a) ağabeyine çok düşkündü, onu çok severdi.

Kendisi son derece cesur ve mert bir insandı. Zırh giymeyi savaşlarda ağırlık yaptığı mülahazasıyla sevmez, bu konuda kendisine sık sık tembihatta bulunan kardeşi Hz. Ömer'e(r.a); "Biz ölümden korkmayan, zırh giymeye rağbet etmeyen mücahidiz" derdi.

Uhud günü, Müslümanlarla müşrikler arasında savaş kızıştığı anda, Zeyd b. Hattâb çarpışa çarpışa ilerliyordu. Kardeşi Ömer, onun zırhının düştüğünü ve düşmanlar tarafından vurulmaya çok uygun bir hâle geldiğini gördü ve ona seslendi.
"Zeyd benim zırhımı al ve onunla savaş..!"
Zeyd ona cevap verdi:
"Ömer, senin istediğin şehâdeti ben de istiyorum..!"

Ömrü savaştan savaşa koşarak geçen Hz. Zeyd'e şehadet mertebesi irtidat hareketleri sırasında Hz. Ebubekir(r.a) devrinde, Yemame'de erişti.

Hz. Ömer(r.a) onun vefat haberi kendisine ulaştığında çok üzüldü. Hatta artık bir musibetle karşılaştıkça; "En büyük musibet Zeyd'in şehadetidir. Fakat sabretmelidir" demeye başladı. Çok zaman tahayyülata dalar; "Saba rüzgârı Zeyd'in güzel kokusunu getiriyor, benim hatıramı tazeliyor" derdi.

O sıralarda meşhur şair Mütemmim bin Nüveyre'nin kardeşi de bir savaşta Hz. Halid'in yanındayken ölmüştü. Mütemmim bu hadiseye kahroldu, kardeşi hakkında uzun mersiyeler söylemeye başladı. Aynı günlerde kendisi gibi kardeşini kaybeden Hz. Ömer ile görüştü. Mütemmim ; "Kardeş ölümü başka bir şeye benzemiyor" diye ağlamaya başladı.

Hz. Ömer(r.a) onu teselli buyurdu ve "kederin, üzülmenin de bir haddi var" dedi. Sonra; "Ben de şair olsaydım, Zeyd'e mersiyeler yazardım" buyurdu. Bunun üzerine Mütemmim; "Ya Ömer! Senin kardeşin gibi benim kardeşim de şehid olsaydı, ben ona mersiye yazmaz ve ağlamazdım" diye cevap verdi.

Hz. Ömer bu cevapla alakalı şöyle demiştir; "Beni kimse Mütemmim gibi teselli etmedi."

Bir gün kardeşi Zeyd'in katilini görünce; "Yazıklar olsun sana! Öyle bir kardeşimi öldürdün ki, her ne zaman saba rüzgârı esse, onu hatırlarım" buyurdu.

SAİD BİN AMİR'İN GÖZÜNDE EN BÜYÜK BİR MUSİBET

Said bin Amir hazretleri Hayber fethi öncesi İslam'la şereflenen ve Medine'ye hicret eden bir sahabe idi. Hz. Ömer (r.a) bu zatı Humus'a vali olarak tayin etmişti. Bir ara kendisi hakkında halife Hz. Ömer'e şikâyet geldi. Denildiğine göre Said hazretleri asabi buhranlar geçiriyordu. Durum hemen tahkik ve tetkik edildi. Halife'nin huzuruna çıkan vali Said bin Amr ara sıra nükseden bu buhranlarının sebebini şöyle açıklamıştı; "Hubeyb bin Adiyy'i Kureyşiler astıkları sırada orada bulunanlara inkisar ederek beddua etmişti. Ben de hem Kureyşiyim, hem de orada idim. Bu hadisede o zaman kendimi kaybettim. O zamandan beri ara sıra böyle buhran geçiriyorum."

Bir zaman sonra Hz. Ömer Humuslulardan fakir ve yardıma muhtaç olanların listesini istemişti. Listede Hz. Said'in ismi de vardı. Hz. Ömer(r.a) listeyi kendisine getiren heyete, listedeki Said bin Amr'ın kim olduğunu sormuş, onlar da valileri olduğunu söyleyince, şaşırarak; "Onun vazifesi olduğu halde nasıl fakir olur?" dedi.

Humuslular onun yaşayışının alelade fakirlerden farkı olmadığını söylediler. Bunun üzerine Hz. Ömer(r.a) ona 1000 dinar gönderdi.

İbn-i Amir bu parayı görünce çok üzüldü ve "inna lillah ve inna ileyhi raciun" dedi. Karısı hayretle sordu;

-Halife hazretlerine Allah göstermesin bir zarar mı var?

-Daha mühim…

-Ne oluyor, kıyamet mi kopacak?

-Daha büyük..daha büyük..

Sonra durumu eşine anlattı ve sabah olur olmaz da gelen bütün parayı fakir fukaraya dağıttı. Allah ondan razı olsun..

Kaynaklar

1-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahib Ansari, Asr-ı Saadet, Cilt: 3, Tercüme; Ali Genceli, Sebilürreşad Neşriyatı İst. 1968

2- M. Yusuf Kandehlevi, Hayâtü's Sahâbe, terc: Hayri Demirci, Cilt: 3, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

3- Halid Muhammed Halid, Yeryüzü Yıldızları, terc: Osman Arpaçukuru, Beka Yayınları, İst.2009 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASR-I SAADET HATIRALARI-71

ASR-I SAADET HATIRALARI-71

HZ. PEYGAMBERİN ŞİDDETLİ RÜZGARLAR ÇIKTIĞINDAKİ TAVRI Hz. Aişe(r.a) diyor ki; “Kasırga

ASR-I SAADET HATIRALARI-70

ASR-I SAADET HATIRALARI-70

O fukara muhacirler için ki yurtlarından ve mallarından çıkarıldılar, Allah’dan bir fadıl

ASR-I SAADET HATIRALARI-69

ASR-I SAADET HATIRALARI-69

ASHABI AĞLATAN BİR ELİM HADİSE Kurtubî, tefsirinde şöyle anlatır: “Rasulullah (sallallah

ASR-I SAADET HATIRALARI-68

ASR-I SAADET HATIRALARI-68

HZ.ÖMER(R.A)’İN GÜNAHA DÜŞMÜŞ ARKADAŞINA MEKTUBU Hz. Ömer(radıyallahu anh)’in ahiret

ASR-I SAADET HATIRALARI-67

ASR-I SAADET HATIRALARI-67

ENSARIN HURMAYA OLAN SEVGİSİNE BAKINIZ” Enes bin Malik(r.a) Rasulullah’ın (aleyhissalatu ves

ASR-I SAADET HATIRALARI-66

ASR-I SAADET HATIRALARI-66

Kayravan şehri, Tunus’un ortasında bulunan tarihi bir şehirdir. Hz. Muaviye(r.a) zamanında Ukb

ASR-I SAADET HATIRALARI-65

ASR-I SAADET HATIRALARI-65

HZ. EBUBEKİR(R.A)’İN SON ANLARI Musa el-Cühenî, Ebu Bekr b. Hafs b. Ömer’den nakleder: -

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

HZ. ÖMER(R.A)’İN İSTEDİĞİ HUSUS Merhum Ali Himmet Berki diyor ki; “Bir gün Hazret-i Öme

ASR-I SAADET HATIRALARI-63

ASR-I SAADET HATIRALARI-63

“BÖYLE YAPANLARA MÜNAFIK DERLERDİ” Merhum Zahid Kotku hazretleri naklediyor; Bir gün, -ma

ASR-I SAADET HATIRALARI-62

ASR-I SAADET HATIRALARI-62

ABDULLAH BİN CAFER’İN(R.A) BİR CİVANMERTLİĞİ Abdullah bin Cafer(r.a) Mute savaşının bü

ASR-I SAADET HATIRALARI-61

ASR-I SAADET HATIRALARI-61

HZ. ALİ’NİN ECELE BAKIŞI Hz. Ali(k.v)'nin güzel bir sözü var, "ecelim benim ne güzel muhaf

Ne yerde ne gökte zere ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz.

Yûnus,61

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, syf. 101

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi Vefat Etti (27 Mayıs 1942) *Azerbaycan'ın İstiklali(28 Mayıs 1918) *İSTANBUL'UN FETHİ VE AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI(29 MAYIS 1453) *İmam Nesei'nin Vefatı(31 Mayıs 1310) *Ayasofya'da İlk Cuma Namazı Kılındı(1 Haziran 145

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI