Cevaplar.Org

MEHMED ÇALIŞKAN

Mehmet Çalışkan ağabeyimiz l905 Emirdağ doğumludur. 1944’de Emirdağ’a nefy edilen Bediüzzaman Hazretlerine sahip çıkan Çalışkanlar Hanedanının bir ferdi ve Abdülkadir Ceylan Çalışkan Ağabeyimizin de pederleridir. l984'te Eskişehir'de vefat etti. Eskişehir Kabristanında medfundur.


Ömer Özcan

ozcannurs@hotmail.com

2013-04-15 05:28:10

Mehmet Çalışkan ağabeyimiz l905 Emirdağ doğumludur. 1944'de Emirdağ'a nefy edilen Bediüzzaman Hazretlerine sahip çıkan Çalışkanlar Hanedanının bir ferdi ve Abdülkadir Ceylan Çalışkan Ağabeyimizin de pederleridir. l984'te Eskişehir'de vefat etti. Eskişehir Kabristanında medfundur.

Emirdağ Lâhikasında: "Emirdağı'nın Süleyman Rüşdüsü olan Çalışkan Mehmed'i "Sirac-in Nur"u almak ve hârice giden kitapları anlamak niyetiyle İstanbul'a gönderdik." (Em.Lâh. 250) şeklinde ismi geçmektedir.

Çalışkanlar Hanedanının târihî hizmetleri ise Tarihçe-i Hayatta şu şekilde ifade edilmektedir: "Emirdağı'nda ilk defa Üstadla yakından alâkadar olan Çalışkanlar Hânedanı, Kasabalarına nefyedilen bu âlim ve fâzıl ihtiyar zâta yakından dostluk göstermişler, hizmetine koşmuşlar, sırf Lillâh için olan bu irtibatlarını sû-i tefsir edenlerin yalan ve tezviratına aldırmayarak alâkalarını gevşetmemişlerdi..." (T. Hayat 459)

ESKİŞEHİR 6 AĞUSTOS 1973

 Mehmed Çalışkan ağabeyi 1973 senesinin Ağustos ayında, Eskişehir'deki iş yerinde ziyaret ettik. Ankara'dan Mehmed Kurdoğlu ağabey ve bir gurup üniversite talebesi ile beraberdik. Kendi dükkanında bize anlattığı hâtıraları hemen anında kaydettik. İşte aldığımız notlar:

Ceylan evvelâ benden îman dersi alsın

Üstad Emirdağ'ına gelince: "Burada Ceylan isminde bir çocuk var mı? O bana hizmet edecek" diye sormuş. Bir gün Ceylan'la beraber ziyaretine gittim. Üstad, "oğlun mu?" dedi. Ben de: "Evet, fırsat düşmüşken çocuğun mektep işini bir görüşeyim dedim. Efendim, çocuk çalışkan ve zeki. Onu yüksek mekteplere vermek istiyorum, ne buyurursunuz?" diye sordum. "İyi!.. zeki ve çalışkan olduğu için evvelâ benden îman dersi alsın. Sonra yüksek mekteplere devam etsin" dedi.

Ceylan'a ilk verdiği ders: SIDK

Ceylan'a ilk verdiği ders: SIDK. Buyurmuş ki: "Hiç yalan söylemeyeceksin, dâima doğru olacaksın. Sana bir milyon verirler, sen bana ihânet edebilirsin. Fakat ebediyyen ismin lânetle anılır."

Ceylan askere giderken

Ceylan'ın askerlik çağı geldiğinde, Üstad onun biraz geç alınmasını istedi ise de, biz müracaatımızı yapamadık ve Ceylan asker oldu. Üstadına Allahaısmarladık derken, Üstad ona şu nasihati verdi: "Sen Risale-i Nur esaslarını hareketlerinle yaşa." Sonra bir pusula verdi. Bu pusulada hatırımda kaldığına göre: "Benim şarktaki dostlarıma ve talebelerime selam olsun" yazılı idi. Ceylan Urfa'ya gidince bunu bir nakşî şeyhine vermiş. Şeyh kâğıdı okuyup cebine koymuş; "tamam bunu benim için yazmış" demiş. Ceylan iki ay izne çıkınca Üstad: "Urfa Medresesinde kalsın" dedi.

Ceylan yatağını toplayıp Üstad'ın yanına gitti

Ceylan nihayet askerliğini bitirdi geldi. Bir gece bizde kaldı. Ertesi gün Üstad: "Bak kardeşim, senin çok evladın var, bunu da bana ver" dedi. "Üstadım onu daha evvel size vermiştim" dedim. Böylece Ceylan yatağını toplayıp Üstad'ın yanına gitti.

Hazreti Hasan ve Hüseyin'in evlatlarındanım

Osman isminde ağabeyim vardı. Bir gün şöyle tefekkür ediyormuş. "Biz elhamdülillah Üstad'ın Mehdi olduğuna inanıyoruz. Fakat O'nun ismi Muhammed olacak ve Seyyid olacak. Üstad'ın ismi ise Said, hem de Kürt." Böyle düşünürken Üstad birden hizmetinde bulunan Ceylan'a: "Git amcanı buraya çağır" diyor. Ağabeyim Osman Üstada varınca: "Kardaşım! Ben Hazreti Hasan ve Hüseyin'in evlatlarındanım!" diyor.

Menderes Üstad'ın elini öpmemiştir, hiç görüşmemiştir

Adnan Menderes'in Üstad'ın elini öptüğünü ve görüştüğünü söyleyenler, yalan uyduruyorlar. Sadece Menderes Emirdağ'a geldiğinde üstü açık araba ile Üstad'ın kaldığı evinin önünden geçti. Geçerken, karşılıklı elle selamlaştılar. Hepsi bu kadar.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

TACEDDİN TOPAL(1927-2020)

TACEDDİN TOPAL(1927-2020)

Taceddin Topal ağabeyimiz Isparta/Yalvaçlıdır. Yalvaçlılar O’na Taci Dede diye biliyor ve ö

ŞÜKRÜ ALTUĞ(1914 – 1984)

ŞÜKRÜ ALTUĞ(1914 – 1984)

Isparta’nın Sav köyü bin kalemle Risale-i Nur eserlerini yazarak çoğaltan, Hz. Üstadın ifad

ŞEVKET AKIN(1923 -2021)

ŞEVKET AKIN(1923 -2021)

Batmanlı Şevket Akın, Bediüzzaman hazretlerini 1952 yılında Isparta’da ziyaret ediyor. Aynı

ŞAHABEDDİN ÜNLÜ (1945 -2021)

ŞAHABEDDİN ÜNLÜ (1945 -2021)

Bolvadinli Emekli Edebiyat öğretmeni Şahabeddin Ünlü ile Ankara’da halef selef oluyoruz. Biz

ŞAHABEDDİN GARGILI(1924 – 2017)

ŞAHABEDDİN GARGILI(1924 – 2017)

Molla Şahabeddin Gargılı, 1924 yılında Bingöl’ün Kığı ilçesinde doğmuştur. Erzurumlu

SÜLEYMAN ÇAĞAN(1930 - )

SÜLEYMAN ÇAĞAN(1930 - )

Malatya/Doğanşehirli Süleyman Çağan ağabeyimiz üç arkadaşıyla beraber Hz. Üstad’ı Ispa

SAİD NUR ÇELEBİ (1948 -)

SAİD NUR ÇELEBİ (1948 -)

Risale-i Nur hizmetkârlarından iki bahtiyar hanedanın silsilesi Said Nur Çelebi’de buluşuyor.

ÖMER HALICI(1919 – 1954)

ÖMER HALICI(1919 – 1954)

Şehid Pilot merhum Ömer Halıcı, Risale-i Nur’da adı çokça geçen Konyalı (aslı Kığı il

OSMAN NURİ TOL(1885 – 1955)

OSMAN NURİ TOL(1885 – 1955)

Merhum Osman Nuri Tol 1885 doğumludur ve Abdullah Yeğin Ağabey gibi Kastamonu/Araçlıdır. Milli

OSMAN AKSOY(1940 - )

OSMAN AKSOY(1940 - )

Denizlili emekli lise öğretmeni Osman Aksoy, Bediüzzaman hazretlerinin Isparta’da bulunduğu ta

NEVİN HALICI(1939 -)

NEVİN HALICI(1939 -)

Said Nursi hazretlerinin mümtaz talebelerinden Konyalı Sabri Halıcı’nın kızı Nevin Halıcı

Zulüm (ve haksızlık) edenlere de sakın meyletmeyin! Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur, sonra size yardım da edilmez.

Hûd, 113

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

BUHARİ, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*I.Abdulhamid'in vefatı(7 Nisan 1789) *Şer'iye mahkemelerinin lağvı(8 Nisan 1924) *Mimar Siana'ın Vefatı(9 Nisan 1588) *Otlukbeli Zaferi(11 Nisan 1473) *Kanuni'nin Bağdatı Fethi(12 nisan 1521)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI