Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-15

*Peygamber Efendimizin (aleyhissalatu vesselam) halası Ümeyme’nin oğlu olan Abdullah bin Cahş(r.a) Ebul Hakem bin Ahns es Sekafi’nin attığı oklarla Uhud muharebesinde şehadet mertebesine erdiğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-04-01 18:34:45

*Peygamber Efendimizin (aleyhissalatu vesselam) halası Ümeyme'nin oğlu olan Abdullah bin Cahş(r.a) Ebul Hakem bin Ahnes es Sekafi'nin attığı oklarla Uhud muharebesinde şehadet mertebesine erdiğini..

*Abdullah bin Cahş hazretlerinin ashab arasındaki şöhretinin "El Mücdi fillah" (Allah yolunun fedaisi) olduğunu..

*Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın azadlı kölesi olup, Şakran lakabıyla daha çok tanınan Salih bin Adiy(r.a)'ın Asr-ı Saadette gazvelerde toplanan ganimetlerin muhafızlığını yaptığını.. Bu konuda gösterdiği titizlik ve dikkatin Efendimiz(aleyhissalatu vesselam) tarafından övüldüğünü.. Hz. Şakran'ın ehl-i beyt ile birlikte Allah Rasulünün (sallalahu aleyhi ve sellem)'in na'şının techiz ve tekfininde de bulunduğunu…

*Abdullah bin Ömer(r.a)'ın ince uzun mızrağıyla atının üzerinde kuş gibi uçup düşman saflarına dalmasını seyreden Rasul-i Ekrem(sallalahu aleyhi ve sellem)'in "Abdullah.. İşte Abdullah" buyurup takdir ettiğini..

*Abdullah bin Ömer Efendimizin Kur'an ayetleri üzerinde uzun uzun düşündüğünü..Yalnız Bakara Suresi üzerinde dört sene çalıştığını..

*Ebu Hureyre(r.a)'nin asıl isminin Umeyr bin Amir olduğunu..

*Ebu Zer(r.a)'ın asıl isminin Cündüb bin Cenade olduğunu..

*Selman-ı Farisi(r.a)'nin asıl isminin Mâbeh bin Buzahşah olduğunu..

*Üsame bin Zeyd(r.a)'ın ashab arasındaki lakabının Hubb-i Rasulullah(Rasulullah'ın sevdiği şahıs) olduğunu..

 *Seleme bin Ekva(r.a) hakkında Allah Rasulünün(aleyhissalatu vesselam); "Süvarilerin en iyisi Ebu Katade, yayaların en iyisi Seleme bin Ekva'dır" buyurduğunu..

*Büreyde bin Husayb(r.a)'ın Cihada çok düşkün olduğunu ve "Benim damarlarımda cihad kanı akmaktadır, hayatım at sırtında geçer" dediğini..

*Hicretten 30 ay sonra vefat eden Osman bin Maz'un(r.a) vefat edince Rasulullah'ın(aleyhissalatu vesselam) tasvibince Baki denen mevkie gömüldüğünü. Daha sonra diğer vefat eden ashabında buraya gömülmeye başlanmasıyla Cennet-ül Baki kabristanın meydana geldiğini..

Kaynak

Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahib Ansari

Asr-ı Saadet

Cilt: 3

Tercüme; Ali Genceli

Sebilürreşad Neşriyatı

İst. 1968

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir

Âl-i İmran:20

GÜNÜN HADİSİ

Her kim, inanarak ve karşılığını yalnız Allahtan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI