SAİD HALİM PAŞA VE BEDİÜZZAMAN'LA İLGİLİ BİR HATIRA

Güngörmüş, gün geçirmiş zatların yanında insanın ya bir not defteri olmalı veya bir kayıt cihazı. Bazen bir vesileyle, bir soruyla çok güzel anekdotlar, hatıralar ortaya çıkabiliyor. Ocak ayında Fatih Nurtaşında, şimdi Rahmet-i Rahman’a kavuşmuş olan merhum Mehmed Karasan ağabeyin hazırlamış olduğu akşam yemeğini yerken, yanı başımızda olan Mehmed Fırıncı ağabeye, Seyyid Şefik Arvasi hazretleri hakkında bir soru sorunca, böyle bir hatırayı kaydetme imkânı oldu. Aşağıda sizlerle paylaşıyorum. Ama önce bu muhterem zat hakkında kısa bir bilgi verelim;


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-03-15 16:26:34

Güngörmüş, gün geçirmiş zatların yanında insanın ya bir not defteri olmalı veya bir kayıt cihazı. Bazen bir vesileyle, bir soruyla çok güzel anekdotlar, hatıralar ortaya çıkabiliyor. Ocak ayında Fatih Nurtaşında, şimdi Rahmet-i Rahman'a kavuşmuş olan merhum Mehmed Karasan ağabeyin hazırlamış olduğu akşam yemeğini yerken, yanı başımızda olan Mehmed Fırıncı ağabeye, Seyyid Şefik Arvasi hazretleri hakkında bir soru sorunca, böyle bir hatırayı kaydetme imkânı oldu. Aşağıda sizlerle paylaşıyorum. Ama önce bu muhterem zat hakkında kısa bir bilgi verelim;

Seyyid Şefik Efendi(1884-1970) Bediüzzaman hazretlerinin eski talebelerinden ve İşarat'ül İ'caz'ın ilk kâtiplerindendir. Üstadın yazdığı Şemme Risalesine bir takrizi vardır. Bkz.

http://www.cevaplar.org/index.php?content_view=4741&ctgr_id=39

Şeyh Abdülhakim Arvasi hazretlerinin yeğeni olan bu muhterem zat, Bediüzzaman ile birlikte 1943'de Denizli medrese-i yusufiyesinde bulunmuştur.

Şeyh Şefik vaktin büyük âlimlerinden ilim tahsîl etmeye başladı. Yedi-sekiz yaşlarında iken Kur'ân-ı Kerîm'i hatmedip Arabî ilimleri öğrenmeye başladı. Kısa zamanda aklî ve naklî ilimlerle zamânının fen ilimlerinde büyük âlim, allâme oldu. Ohin medresesi şeyhi olan Şeyh Muhammed Alaadin Verkanisi (k.s)'dan icazet aldı.

Ohin Medresesi'nde eğitim gördükten sonra İstanbul'a gitti. İstanbul'a gelip yerleşince Fatih Medresesi'nin Sahn kısmı için yapılan imtihana katıldı. Bu imtihana katılım çok yüksek olup sekiz yüz kişi müracaatta bulundu. Ancak, bunların içinde sadece sekiz kişi başarılı olabildi. Mehmed Şefik bu sekiz kişi arasına girmeyi başardı ve imtihanı kazandı.

Seyyid Mehmet Şefik İstanbul'da bulunduğu uzun zaman zarfında muhtelif görevlerde bulundu. Osmanlı döneminde şimdiki Eyüp İlçesi sınırları içerisinde bulunan Hüsrevpaşa Medresesi postnişinliğini yürüttü. Şeyh Seyyid Mehmet Şefik Arvasi ( h.z) aynı zamanda bu tekkenin son şeyhidir.

Bilahare İstanbul Müftülüğü Mushafları Tetkik Heyeti Reisliği, Sultan Ahmed Camisi Baş imamlığı, Eyüp Camisi'nde vaizlik gibi hizmetleri ifa etti. Sultan Ahmed Camisi Baş imamlığını vefatına kadar devam ettirdi.. Allah Rahmet eylesin.

Evet, sorum üzerine Fırıncı ağabey bu zat hakkında şunları anlattı; "Onu bayramlarda ziyaret ederdik. Eyüp Sultanda oturuyordu. Daha evvel de Sultan Ahmed Camii İmamıydı.

Merhum İbrahim Fakazlı ağabeyle Denizli hapsinde aynı koğuşta kalmışlar. Hatta Mehmed Feyzi ağabey (bunu Sungur ağabeyden dinlemiştim) Seyyid Şefik Arvasi'ye bilmeden bir su-i edepte bulunurum diye koğuşunu değiştirtmiş.

İbrahim Fakazlı ağabey o sıralar otuzlu yaşlarda. Şefik efendi yaşlı.. İbrahim ağabey ona abdest almasında falan hizmet ediyor. Çamaşırlarını yıkıyor, yemeğini pişiriyor.

Ben Fakazlı ağabeyden, Şefik Arvasi Efendi'den naklen;

"Beni dünyaya çağırma, Ona geldim fena gördüm.

Dema gaflet hicab oldu, Ve nur-u Hak nihan gördüm. (Sözler s:219 )

İfadelerinin yazılış hikâyesini dinlemiştim. Hatta daha sonra bunu Nur mecmuasında neşretmiştim. O sıralar Seyyid Şefik Efendi, Üstadın hizmetindeymiş..

Not: Üstad, yukarıdaki ifadelerin başında şöyle diyor; "Bundan yirmi beş sene kadar evvel İstanbul Boğazındaki Yuşa Tepesinde, dünyanın terkine karar verdiğim bir zamanda, bir kısım mühim dostlarım beni dünyaya, eski vaziyetime döndürmek için yanıma geldiler. Dedim: "Yarına kadar beni bırakınız, istihare edeyim." Sabahleyin kalbime bu iki levha hutur etti. Şiire benzer, fakat şiir değiller. (Sözler s: 219 )

Said Halim Paşa (1873-1921), Sadrazamlıktan çekilirken(1917), Üstad'a diyor ki, "Ben sadrazamlıktan ayrılacağım. Buradaki emlâkımın tamamını sana temlik edeyim. Sen Van'da kuracağın Üniversiteyi burada kur."

Said Halim Paşa, Üstad daha kabul etmeden gitmiş, tapuda evrakları filan her şeyi hazırlamış. Sadece beraber bir gidip imza edecekler. Ama üstad yok ortada. Bir ay arıyorlar, Üstad yok. Bir ay sonra Yuşa tepesinde olduğunu buluyorlar. Üstad diyor ya "bir kısım mühim dostlarım beni dünyaya, eski vaziyetime döndürmek için yanıma geldiler. Dedim: "Yarına kadar beni bırakınız, istihare edeyim" diyor, sonra o iki şiir kalbine hutur ediyor.

Ben bunu Cezayirli Profesör Aşrati Süleyman'a Said Halim Paşa köşkünün önünden geçerken anlattım. Dedim; "bak, bu köşkü Said Halim Paşa üstada teklif etmiş, o kabul etmemiş." Aşrati Süleyman dedi ki, "Üstad ahiretle mecnun, dünyayı düşünmemiş." Ben de dedim ki; "bizim argoda "ahiretle kafayı bozmuş" derler. Kahkahayla gülmüştü..

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Salih Okur, 2018-01-22 16:03:38

Bilal bey teşekkürler. Fırıncı ağabey Sadrazamlıktan demiş de biz yazarken yanlışlıkla şeyhülislamlık yazmışız. hızlı yazarken böyle sehivler olabiliyor. Bu teklifin tarihi sonra da olabilir.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Bilâl Tunç, 2018-01-17 22:11:21

S. Halim Paşa Şeyhülislâm değil ki, "Şeyhülislâmlık'dan ayrılacağım" desin? S. Halim Paşa Sadrazamlık'dan ayrıldığı 1917'de Bedîüzzamân Kostroma'dadır! Kısacası ayakları yere basmayan bir rivâyet..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Bilâl Tunç, 2015-10-21 04:52:56

Said Halim Paşa\\\'dan böyle bir teklif yapılmışsa 1917\\\'den sonra olmalıdır.. O târihde Üstâd Kostroma\\\'dadır..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

“GİZLİ LÜTUF”

“GİZLİ LÜTUF”

Aslen Irak Süleymaniye asıllı olan gazeteci yazar merhum Muhammed Kürd Ali beyin(1876-1953) hat

KOPARILAN ÇİÇEĞE KARŞI ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN TAVRI

KOPARILAN ÇİÇEĞE KARŞI ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN TAVRI

Merhume Zeynep Münteha Polat hanımefendi, 1969’da gittiği Van Zernebad’da Üstad Bediüzzaman

RÜYADA EZBERLENEN SURE

RÜYADA EZBERLENEN SURE

Değerli ziyaretçilerimiz 21. 06. 2020’de şair, yazar, mütefekkir Yavuz Bülent Bakiler beyefen

“BİZE KATIL MOLLA MUHAMMED EMİN”

“BİZE KATIL MOLLA MUHAMMED EMİN”

Kıymetli ziyaretçilerimiz, geçen hafta Seyda Muhammed Emin Er merhumun “Hatıralarım” adlı

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN ŞEYH ALADDİN OHİNİ’YE SEVGİSİ

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN ŞEYH ALADDİN OHİNİ’YE SEVGİSİ

Merhum Şeyh Fethullah Verkanisi(v. 1901)’nin oğlu merhum allame Şeyh Alaaddin efendi(v. 1949)

BEDİÜZZAMAN’IN HAZRET’İ(ZİYAEDDİN NURŞİNİ) ZİYARETİ

BEDİÜZZAMAN’IN HAZRET’İ(ZİYAEDDİN NURŞİNİ) ZİYARETİ

Muhterem hocam Seyda Fehmi Türkmen Efendi, 27.09. 2019 Cuma günü kendilerini ziyaretimizde Nurşi

ŞEYH FETHULLAH VERKANİSİ’NİN MOLLA ABDULLAH NURSİ HAKKINDA DEDİĞİ SÖZ

ŞEYH FETHULLAH VERKANİSİ’NİN MOLLA ABDULLAH NURSİ HAKKINDA DEDİĞİ SÖZ

Değerli Seydalarımızdan Molla Şerif Arslan Hocaefendi 15.09. 2019’da, merhum Şeyh Fethullah V

BEDİÜZZAMAN’IN AİLE ŞECERESİ

BEDİÜZZAMAN’IN AİLE ŞECERESİ

Merhum Şeyh Fethullah Verkanisi’nin torunlarından değerli âlim merhum Gıyaseddin Emre Bey, Ü

VANLI ZEYNELABİDİN EFENDİ’NİN ANLATTIKLARI

VANLI ZEYNELABİDİN EFENDİ’NİN ANLATTIKLARI

Değerli hocam Seyda Molla Şefik İdikurt Efendi bir ders esnasında şu hatırayı anlattılar;

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN MUŞ’UN NOK KÖYÜNDE BİR GECE MİSAFİRLİĞİ

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN MUŞ’UN NOK KÖYÜNDE BİR GECE MİSAFİRLİĞİ

Emekli müftülerimizden Seyda Fehmi Türkmen Hocaefendi, 21.04. 2019 Pazar günü kendilerini evind

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-2

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-2

Sonra tekrar Van’dan Bitlis’e geldi. Onun hayatının geniş şekli yazılıdır.(bkz. Tarihçe-

Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir; kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur.

Zümre, 41

GÜNÜN HADİSİ

İSİM VE KÜNYE

"Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın"

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi Vefat Etti (27 Mayıs 1942) *Azerbaycan'ın İstiklali(28 Mayıs 1918) *İSTANBUL'UN FETHİ VE AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI(29 MAYIS 1453) *İmam Nesei'nin Vefatı(31 Mayıs 1310) *Ayasofya'da İlk Cuma Namazı Kılındı(1 Haziran 145

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI