SİGARA KULLANAN KARDEŞLERİMİZE

Sigara kullanan kardeşlerimiz kendilerinden gelen sigaranın kötü kokusuyla, toplumu ve özellikle beraber yattıkları eşlerini rahatsız eden sigara bağımlıları, müminin daima güzel kokmasını ve kötü kokulardan kesinlikle uzak durmasını ısrarla talep eden ayet ve hadisleri, aklıselimle düşünsünler ve ibret alsınlar.


2013-03-02 02:49:47

Sigara kullanan kardeşlerimiz kendilerinden gelen sigaranın kötü kokusuyla, toplumu ve özellikle beraber yattıkları eşlerini rahatsız eden sigara bağımlıları, müminin daima güzel kokmasını ve kötü kokulardan kesinlikle uzak durmasını ısrarla talep eden ayet ve hadisleri, aklıselimle düşünsünler ve ibret alsınlar.

Özellikle şu hadisi iyi düşünsünler: "Kim soğan, sarımsak ve pırasa yerse bizim mescidimize kesinlikle yaklaşmasın."(Buhari, Müslim)

Düşünsünler ki, eğer Peygamber efendimiz, soğan ve sarımsak yiyenin ağzından kötü koku geliyor diye mescide yaklaşmasını yasaklıyor ve girdiği takdirde de (Hz. Ömer'in rivayet ettiği hadiste geçtiği üzere) onu oradan çıkarttırıyor ise, kokusu soğan ve pırasanın kokusundan daha kötü olan sigara kokusuyla camiye girmeyi, nasıl uygun görüyorlar ve camide nasıl oturabiliyorlar? Özel ve genel toplantılara katılarak insanlara o rahatsız edici kötü kokuyla eziyet vermeyi nasıl benimseyebiliyorlar?

Müslümanlara eziyet vermenin haram oluşu, İslam'da genel geçer bir kuraldır. Peygamber efendimiz: "İslam'da zarar vermek ve zarara karşılık zarar vermekte yasaktır." (İbn-i Mace, Darekutni , Muvatta)diye buyurmuştur.

 Bizim için yegâne üsve-i hasene olan Resulullah (s.a.v), balın kokusu bile olsa kendisinden en ufak kötü bir koku hissedildiğinde bu onun çok ağırına gider ve bunu kabullenemezdi. Öyleyse bir müslümanın – özelliklede bulundukları topluma ve bütün insanlığa daima örnek olması gereken ehli ilmin- nasıl olurda kendisinden o pis kokunun gelmesi, onun ağrına gitmez ve bunu kendisine nasıl yakıştırabilir?

Dikkat buyuralım ki, şimdiye kadar bahsettiklerimiz sadece sigaranın başkalarına verdiği zarar hakkındadır; kişinin kendisine verdiği zararlara gelince, bu içler acısı bir durum arz etmektedir. Hiç şüphesiz ki, sigara, ümmetin ve ferdin büyük meblağda parasını berheva etmektedir. Sigaraya verilen para ne kişiye ne de ümmete hiçbir yararı olmadığı gibi onlara büsbütün zarar olarak dönmektedir.

Sigaranın sebep olduğu sıhhi zarara gelince, bütün doktorlar –hatta aklı olan herkes- sigaranın sağlığa verdiği zararın telafi edilemeyecek kadar büyük olduğu konusunda hemfikirdirler. Ve sigaranın, senede milyonlarca insanın ölümüne sebep olduğu inkar kabul etmez bir vakıadır.

Önceki dönemlerde sigaranın verdiği zararın böylesine büyük bir boyutta olduğu bilinmiyordu. Bu yüzdendir ki, eski dönem âlimlerinin cumhuru (çoğunluğu), sigaraya ya caiz ya da mekruh demiştir.

Günümüz âlimleri, sigaranın telafi edilemeyecek boyutta verdiği zarardan haberdar oldukları için hemen hemen tamamı, sigaranın haram olduğu yönünde görüş belirtmiş ve bu hüküm üzerinde neredeyse icma etmiştir.

Asrımızın otorite âlimlerinden Şeyh Yusuf el-Karadavi sigaranın hükmü hakkında bir makale yazmış ve başlığını da "Sigaranın Hükmü Hâlâ 'Muhtelefun Fih'(1)mi Olacak?" diye koymuştur.(2)

Netice itibariyle, eğer bir insan; dinine, sağlığına, malına ve toplumuna ya da bunlardan en az birine önem veriyor ve onlara zarar vermek istemiyorsa –özellikle beraber yattığı ve gece gündüz beraber yaşadığı hayat arkadaşına eziyet vermek istemiyorsa – sigarayı bırakması elzemdir.

Bu meyanda tekrar vurgulamak isterim ki, hakları gözetilmesi gereken en önemli kişi, insanın eşidir. Durum bu iken ve Peygamberimiz (s.a.v): "Sizin en faziletliniz, eşine en iyi davrananızdır; içinizde eşine en iyi davranan benim. Kadınlara ancak değerli olan değer verir ve onları ancak, düşük olan aşağılar"(3) demiş iken, kişinin hâlâ sigara kokusuyla eşini rahatsız edip onun hakkına riayet etmemesi hayrete şayandır.

Bir insan, insan kaldığı müddetçe yukarda serdettiğimiz şeylere elbette ki, önem verecektir. Tamamına önem vermese bile, kuşkusuz ki bir kısmına kesinlikle önem verecektir ve bu, onun sigarayı bırakması için yeterli sebep teşkil etmektedir.

Dipnotlar

1-Haram olduğu kesin olmayan, caiz mi, değil mi diye hükmü hakkında ihtilafa düşülen.

2-Bu makaleyi, www.islamonline.com'dan bulabilirsiniz.

3-İbn Asakir

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BAŞKA GÖRÜNDÜ

BAŞKA GÖRÜNDÜ

Bir gün bir göletin arkasında bir vadinin yamacında oturmuş karşı yamaçtaki ağaçları seyr

DİZ ÜSTÜ OTURMAK

DİZ ÜSTÜ OTURMAK

Bundan elli yıl önce köyde otururduk. Ekmeğimizi annem tandırda pişirirdi. Önce diz üstü

EDEPSİZLİĞİN ADI ERGENLİK

EDEPSİZLİĞİN ADI ERGENLİK

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Hacı hacıyla Mekke’de, derviş dervişle tekkede, e

ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİN RABBİYLE DİYALOĞU

ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİN RABBİYLE DİYALOĞU

Anne karnındaki bir bebeğin ağzı vardır, gözü vardır, kulağı vardır, eli vardır, ayağı

SİGARALI GENÇ VE BEN

SİGARALI GENÇ VE BEN

Yolcu minibüsünün içindeyim. Çarşıdan Fakülteye gidiyorum. Bir durakta kahvehaneden çıkan

EY HER YERDEN GÖRÜNEN VE HER YERDEN GÖREN! SENİ İSTİYORUM!

EY HER YERDEN GÖRÜNEN VE HER YERDEN GÖREN! SENİ İSTİYORUM!

Namaz için kalkmıştım. Kıyamda durdum, kâinatı kıyamda gördüm. Rükûa vardım, kâinatı

YOLA ÇIKMAK

YOLA ÇIKMAK

Biraz sonra yola çıkacağız. On bin metre yükseklikten, üç bin kilometre yol kat edeceğiz. Bu

KAPTANLIK KOLAY BİR ŞEY DEĞİLDİR

KAPTANLIK KOLAY BİR ŞEY DEĞİLDİR

Stuttgart Hava Limanı’nın alt katında bütün dinler için ayrılan ibadethanede namaz kılarke

ARABAYI UNUTTUM

ARABAYI UNUTTUM

Unutmak çok kötü bir şeydir. Bu gün çarşıdan gelirken bir yerde arabayı park edip bir iki

İŞTE KOLAY KÂRDA ÇOK

İŞTE KOLAY KÂRDA ÇOK

İşte cemaatle namaz kılma hareketi, kaptanı imam olan mescit botuna binerek en emin arkadaşlarl

GÖKÇEADA DEPREMİ

GÖKÇEADA DEPREMİ

Belirtilen tarihte bütün Ege’de ve dolayısıyla Tavşanlı’da çok şiddetli bir deprem oldu.

İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey midir?

Rahman, 60

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım."

Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mace, Edeb 4

TARİHTE BU HAFTA

*2.Balkan Savaşı Başladı(24 Haziran 1913) *Kore Savaşı Başladı(25 Haziran 1950) *Sokullu Mehmed Paşa Sadrazam Oldu(27 Haziran 1565) *Silistre Zaferi(29 Haziran 1773)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI