ABDULKADİR BADILLI

Abdulkadir Badıllı Ağabey 1936 yılında Urfa’nın merkezine baglı Şeyhzeliha köyünde dünyaya gelmiştir. Badıllı Aşireti mesubudur. Halen Urfada bulunmaktadır. 1953 senesinde Bediüzzaman Hazretlerini ilk defa Isparta’da ziyaret etmiştir. “Mufassal Tarihçe-i Hayat”, “Risale-i Nurların kudsî kaynakları” gibi çalışmaları bulunmaktadır.


Ömer Özcan

ozcannurs@hotmail.com

2012-12-08 03:37:15

Abdulkadir Badıllı Ağabey 1936 yılında Urfa'nın merkezine baglı Şeyhzeliha köyünde dünyaya gelmiştir. Badıllı Aşireti mesubudur. Halen Urfada bulunmaktadır. 1953 senesinde Bediüzzaman Hazretlerini ilk defa Isparta'da ziyaret etmiştir. "Mufassal Tarihçe-i Hayat", "Risale-i Nurların kudsî kaynakları" gibi çalışmaları bulunmaktadır.

Bir Mâil ile kendilerine çalışmalarımı ve maksadımı hülâsa olarak arzettim. Tavsiyelerini sordum. Sonra Üstad Hazretlerini görmüş birisi olarak, neşredilmemiş hatıralarından istirham ettim. Bir cevabî mektup yazmışlardır. Mektubunda, hakikaten çok dikkat edilmesi gereken ve benim de kılı kırk yararak titizlik gösterdiğim bazı tavsiyeleri vardır.

Badıllı Ağabeyin mektubu ve kendilerine yazdığım cevab:

 

بِا سْمِهِ سُبْحَانَهُ

Aziz Kardeşim Ömer Özcan,

Uzun zamandan beri çalışıp topladığınız "Hâtırat-ı Üstad" mahsul ve harmanını safîleştirip umuma arzeylemeye dair fikriniz güzeldir. Niyetiniz hasendir. Fakat -sizin de belirttiğiniz gibi- toplanmış olan hâtıraların bir tensikten geçirilmesi herhalde icap edecektir. Çünki rivâyet yoluyla gelen hâtıralarda, ballandırma tabir edilen üslûp bazen hâkim oluyor. Yani, öz olan bir hâtıra, câzip bir kılıf, bir ambalaj ile gösterilmek istenir. Hele hâtıralar ikinci elden alınırsa, daha çok dikkat etmek lazım. Bir de, râvisi belli olmayan, ya da râvisi yaşlanmış ve hafıza kaybına uğramış olan hâtıralar, mutlaka bir terazîden geçirilmesi gerekmektedir.

Bu hususa bir misal vermek istiyorum: Son Şahitler–3, sh. 132'de kayıtlı ve sonra, İsmail Mutlu'nun "Sorularla Bediüzzaman Said Nursî" sh. 414 te yazılı bir rivayet ve hatıra var. Bu rivayet Emirdağlı Hacı Ali Kılıçalp'ten nakildir ve Osmanlının son Şeyh'ul-İslamı Mustafa Sabri Efendiden şöyle: "Ben şeyh'ul-İslam olunca, ortada bizim Said (Bediüzzaman) üç ay görünmez oldu. Üç ay sonra karşılaştığımızda, kendisinin nerelerde olduğunu sordum. O da: 'Nefsimi terbiye etmekle meşgûldüm. Nefsim bana: diye eziyet ediyordu. Onun için nefsimi terbiye etmekle meşgûl oldum' " ilh..

İşte bu rivayet, hiç de Hz. Üstadın hayatıyla, mesleğiyle ve vaziyetiyle mütenasip görünmemektedir. Zira, bir kere bahsi edilen hadise 1920'lerdedir. Gerek mezkûr tarihte, evveli ve sonrasında; birçok reislikler Üstada teklif edildiği halde, hiç birisini kabul etmemiştir. Kaldı ki bahsi edilen hâdise tarihinde Hz. Üstad, Yeni Said merhalesine girdiği tarihtir. Rivayette ileri sürülen şey, asla mümkün değildir. Evet, bu fakirin kanaatı böyledir.

İstersen, yukarıdaki bu yazımı neşredeceğin kitabın bir tarafına dercedebilirsin.

Bir de benden bazı hatıralar istemişsin. Ben, bence en mühim olan hatıralarımı kendim yazarak Necmeddin Şahiner'e yollamıştım ve bunlar "Son Şahitler"de yayınlandılar. Daha sonra Mufassal Tarihçe'de hatırıma gelenleri de kaydettim. İstifade edebilirsiniz.

 Kardeşiniz Abdulkadir Badıllı

***

Aziz Muhterem Abdulkadir Badıllı Ağabeyciğim!

Cevabî mektubunuzdaki meslek ve meşrep hassasiyetinizi ve tavsiyelerinizi "alel re's vel âyn" kabül ediyorum. Sizin gibi bu hassasiyeti taşıyan ve incelikleri hemen görebilen Ağabeylerimize Allah'tan hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum. Nur Risalelerinin dalga dalga bütün dünyaya yayılmaya başladığı bir dönemde, Aziz Üstadımızın tarzının muhafazası için, sizin gibi ağabeyleri bir sigorta hükmünde görüyorum şahsen..

Çalışmalarımda üç hususa azamî îtina göstermeye çalıştım:

A) Anlatılan her hâtıranın karşılığını Külliyattan aradım. "Acaba esasata aykırılık var mı?" diye.

B) Bâtılı tasvir eden menfice bahisleri tayyettim.

C) Cemaatımıza ait ihtilaflı meseleleri de yazılanlardan çıkardım.

Buna rağmen muhakkak hatalar, eksiklikler, fazlalıklar vardır. Bu sebeble sizin de tavsiye ettiğiniz gibi ehliyetli bir hey'etin kontrolundan geçirmeden neşretmek diye bir gâilem yoktur. Hatta hemen neşir gibi bir acelem de yok... Hiçbir maddî kazanç aklımın ucundan bile geçmiyor. Maksadım Aziz Üstadımıza aid hâtıraların kaybolmaması ve neşrolunanların te'yid edilmesidir. Biliyorum ki, bu hizmetin duayeni Muhterem Necmeddin Şâhiner ve sizin gibi birkaç kıymetli Ağabeyden başka bu hususta maalesef fazla bir çalışma yok. Bu notların ileride, gelecek nesillere mukayeseli akademik çalışmalar yapmaları için, büyük bir kaynak olacağı ümidini taşıyorum. O sebeble yapılan çalışmaları çok kıymetli görüyorum ve takdir ediyorum.

Muhterem ağabeyciğim, "Şeyhülislamlık" meselesi hakkındaki ifadeniz hakikaten çok önemli, inşallah çalışmalarım arasına alacağım. Buna mümasil hâtıra olarak da iştiraklarınızı çok arzu ederdim. Selâm eder, ellerinizden öper, dualarınızı istirham ederim.

23.05.2004 Ömer Özcan

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

Nur Fabrikası sahibi, Denizli şehidi, İslamköylü Hafız Ali Ergün’ün akıl sınırlarını

ÛLVİYE SÜMER (1895 – 1974)

ÛLVİYE SÜMER (1895 – 1974)

Ûlviye Sümer, Risale-i Nur’un Kastamonulu hanım kahramanlardandır… “Âsiye, Ulviye, Lütfi

TACEDDİN TOPAL(1927-2020)

TACEDDİN TOPAL(1927-2020)

Taceddin Topal ağabeyimiz Isparta/Yalvaçlıdır. Yalvaçlılar O’na Taci Dede diye biliyor ve ö

ŞÜKRÜ ALTUĞ(1914 – 1984)

ŞÜKRÜ ALTUĞ(1914 – 1984)

Isparta’nın Sav köyü bin kalemle Risale-i Nur eserlerini yazarak çoğaltan, Hz. Üstadın ifad

ŞEVKET AKIN(1923 -2021)

ŞEVKET AKIN(1923 -2021)

Batmanlı Şevket Akın, Bediüzzaman hazretlerini 1952 yılında Isparta’da ziyaret ediyor. Aynı

ŞAHABEDDİN ÜNLÜ (1945 -2021)

ŞAHABEDDİN ÜNLÜ (1945 -2021)

Bolvadinli Emekli Edebiyat öğretmeni Şahabeddin Ünlü ile Ankara’da halef selef oluyoruz. Biz

ŞAHABEDDİN GARGILI(1924 – 2017)

ŞAHABEDDİN GARGILI(1924 – 2017)

Molla Şahabeddin Gargılı, 1924 yılında Bingöl’ün Kığı ilçesinde doğmuştur. Erzurumlu

SÜLEYMAN ÇAĞAN(1930 - )

SÜLEYMAN ÇAĞAN(1930 - )

Malatya/Doğanşehirli Süleyman Çağan ağabeyimiz üç arkadaşıyla beraber Hz. Üstad’ı Ispa

SAİD NUR ÇELEBİ (1948 -)

SAİD NUR ÇELEBİ (1948 -)

Risale-i Nur hizmetkârlarından iki bahtiyar hanedanın silsilesi Said Nur Çelebi’de buluşuyor.

ÖMER HALICI(1919 – 1954)

ÖMER HALICI(1919 – 1954)

Şehid Pilot merhum Ömer Halıcı, Risale-i Nur’da adı çokça geçen Konyalı (aslı Kığı il

OSMAN NURİ TOL(1885 – 1955)

OSMAN NURİ TOL(1885 – 1955)

Merhum Osman Nuri Tol 1885 doğumludur ve Abdullah Yeğin Ağabey gibi Kastamonu/Araçlıdır. Milli

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır.

et-Teğabün: 3

GÜNÜN HADİSİ

"Şüphesiz Allah, verdiği nimetin eserini kulunun üzerinde görmek ister."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır'ın Vefatı(27 Mayıs 1942) *İstanbul'un Fethi'nin 550. yıl dönümü(29 Mayıs 1453) *Ayasofya'da ilk Cuma Namazı kılındı.(1 Haziran 1453)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI